บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เจาะ ก.ต่างประเทศยุค“เดอะปึ้ง”สุรพงษ์ ใช้งบฯตกแต่งห้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ 11.3 ล้าน

ตรวจสอบ ก.ต่างประเทศยุค “เดอะปึ้ง”สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 3 เดือนใช้งบฯ ตกแต่งห้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ 11.3 ล้าน บ.เดียวกวาด 26%
หากพลิกการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการต่างประเทศในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะพบข้อมูลที่น่าสนใจ นั่นเพราะ งบประมาณ 38.9 ล้านบาท (17 ครั้ง) ใช้เพื่อปรับปรุงตกแต่งห้องทำงานผ่านสำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศถึง 11.3 ล้านบาท กล่าวคือ
5 ก.ย. 54 จ้างบริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด ปรับปรุงห้องทำงาน 2,325,279 บาท
5 ก.ย. 54 จ้างบริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มตรวจสอบภายใน 2,153,555 บาท
14 ก.ย. 54 จ้างบริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด ปรับปรุงและตกแต่งภายในสถานที่ทรงงานและปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนห้องกรมยุโรป 2,763,070 บาท
26 ก.ย. 54 ซื้อครุภัณฑ์ในส่วนห้องทำงานกรมยุโรปจำนวน 41 รายการ ผ่าน บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด 2,885,480 บาท
28 ก.ย. 54 จ้าง บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด ผลิตครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 8 รายการ 1,223,280 บาท
รายการอื่น อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำและจัดพิมพ์หนังสือฉลองวาระครบรอบ 150 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นรูปเล่ม รวม 3 เรื่องๆละจำนวน 1,000 เล่มทุกเรื่องจัดทำคำแปล 3ภาษา ได้แก่ ไทย,เยอรมัน,อังกฤษ 1,000,000 บาท
จ้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยศึกษาวิจัยการจัดทำคู่มือการลงทุนในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา(ประเทศบราซิล) 1,000,000 บาท
จ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาและ วัฒนธรรมเยอรมัน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2554และจัดพิมพ์เอกสารรวมบทความจากการประชุม(Proceedings)ในรูปของวารสารชุด Cross Cultural Communication 1,500,000 บาท
จ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ้างดำเนินโครงการสหรัฐอเมริกาศึกษา(AmericanStusies Program) ปี 2554 วงเงิน 1,280,000 บาท
จ้าง บริษัท อสมท. จำกัด จัดทำสารคดีฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน รวม 10 ตอน 6,000,000 บาท
จ้าง บริษัท พายซอฟท์ จำกัด พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ4,950,000 บาท
ซื้อรถยนต์ NISSAN "TEANA" 2.0 Sport SeriesNAVI จำนวน 2 คัน จากบริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด 2,343,177 บาท
น่าสังเกตว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด 10.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็น26%
ทั้งนี้ บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 1213/327 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นายไพรพณ์ สุขเกษม ถือหุ้นใหญ่ นายไพรพณ์ สุขเกษม และ นายสมศักดิ์ อัตโสภณ เป็นกรรมการ
เป็นเรื่องท้าทายที่นายสุรพงษ์เจ้ากระทรวงจะขันนอตมิให้กระจุกตัวได้อย่างไร?


  isranews,

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง