บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

น้องชายบิ๊กรัฐบาล“หุ้นส่วน”นิคมอุตสาหกรรมดัง-5 แห่งจมน้ำพินาศ ทุนการเมือง ธุรกิจถือหุ้นอื้อ


เจาะลึก นิคมอุตสาหกรรมใน จ.พระนครศรีอยุธยาจมน้ำพินาศ 5 แห่ง ขุมข่ายทุนการเมือง บิ๊กธุรกิจถือหุ้นอื้อ ญาติ คนใกล้ชิดในรัฐบาลปู ถือหุ้นเป็นกรรมการ“นวนคร”ไม่รอดเสียหายยับเยิน
    ผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยทำให้นิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายมหาศาลเพราะพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมถูก น้ำท่วมนับร้อยแห่ง
    นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาเปิดเผยว่า พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมครบหมดแล้ว เริ่มตั้งแต่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
    เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้เป็นใคร?
    ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com) นำข้อมูลมานำเสนอดังนี้
     บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนวันที่  31 ตุลาคม  2545  ทุน 2,247,083,295  ที่ตั้งเลขที่    999 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
     บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม  (น.ส.นฤพร กาญจนจารี ถือหุ้นใหญ่) ถือหุ้นใหญ่ 23.7%   น.ส.สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช 6.4%  นายทวีฉัตร จุฬางกูร  4.8%  นายณัฐพล จุฬางกูร  4.8%   นายวรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา 4.3%  พลเอกอัครเดช ศศิประภา  1.0%
     พล.อ.อัครเดช ศศิประภา (น้องชาย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กระทรวงกลาโหม)  พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี  พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี  นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  นางสุวลัย จันทวานิช  คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ (ภริยา พล.อ.สมทัศน์ อัตตะนันทน์) น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์  (อดีตผู้ว่าการฯการเคหะฯ) พล.ท. สีขรินทร์ สิงหพันธุ์  นางลีนา เจริญศรี เป็นกรรมการ
     ผลประกอบการปี  2551  รายได้ 736,225,506บาท   กำไรสุทธิ   77,559,942  บาท 
     ปี  2552  รายได้   565,277,109บาท   กำไรสุทธิ   22,383,882บาท 
     ปี  2553  รายได้  1,113,946,644บาท   กำไรสุทธิ  186,298,719บาท 
     สินทรัพย์   3,700,585,000  บาท 

     นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคดำเนินการโดย บริษัท ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด ทุน  260  ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่  61 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บริษัท  เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด  ถือหุ้น 84.3% นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุลนาย สมนึก แสนสมบูรณ์สุข นางสาวนุชสรา บงกชศิริกุล  นางพรพิมล ล้วนศรีติสกุล เป็นกรรมการ 
ผลประกอบการปี 2551  รายได้ 124,335,411บาท  กำไรสุทธิ   86,270,681บาท
ปี             2552- 2553       ไม่ระบุรายได้ สินทรัพย์  435,486,355  บาท

     นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ดำเนินการโดยบริษัท ที่ดินบางปะอิน  จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 สิงหาคม 2531  ทุนปัจจุบัน  240 ล้านบาท  ที่ตั้งสำนักงานเลขที่  587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ   ซีเค. ออฟฟิซ ทาวเวอร์   จำกัด มหาศิริ สยาม จำกัด  กลุ่ม ช.การช่าง ของตระกูลตรีวิศวเวทย์  เป็นเจ้าของ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายประเสริฐ ตรีวิศวเวทย์  นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์  นายเทพ ตรีวิศวเวทย์  นายกำธร ตรีวิศวเวทย์  น.ส.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์  เป็นกรรมการ
ปี  2551  รายได้ 348,740,539บาท  กำไรสุทธิ  45,798,599บาท 
ปี  2552  รายได้ 230,583,505   บาท   กำไรสุทธิ  768,415บาท 
ปี 2553   รายได้    บาท    กำไรสุทธิ  21,818,628บาท
สินทรัพย์  2,368,219,306  บาท

      บริษัท สหรัตนนคร จำกัด   จดทะเบียนวันที่  11 พฤศจิกายน 2531  ทุน ปัจจุบัน  180  ล้านบาท  ที่ตั้งสำนักงานเลขที่  611/40 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/58 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยมี บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด เป็นผู้บริหารแผน ผลประกอบการปี  2551  รายได้ 136,870,346บาท   ขาดทุนสุทธิ 312,756,315  บาท บมจ.บางกอกรับเบอร์  (กลุ่มสหพัฒน์) ถือหุ้นใหญ่ นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์   2.5% (คนใกล้ชิดนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)  นางนฤมล ศิริวัฒน์  (สมาชิกวุฒิสภา) 1.2  % นายประสิทธิ์ หิตะนันท์  นางนฤมล ศิริวัฒน์ นายสุชาติ โพลีวัฒนะ  นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์  นางประภาพรรณ์ รัฐกาญจน์  นายชูโต จิระคุณากร  นางสาวนัฐณี รติชน  นางสาวไพรินทร์ บุญคำเป็นกรรมการ
ปี 2551  รายได้  136,870,346  บาท  ขาดทุนสุทธิ  312,756,315  บาท
ปี 2552  รายได้  208,738,272บาท ขาดทุนสุทธิ 255,779,539  บาท
ปี  2553  รายได้ 115,733,194  บาท  ขาดทุนสุทธิ 317,950,388  บาท
สินทรัพย์   763,917,253บาท 

     บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จดทะเบียนวันที่  22 มีนาคม 2537  ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน  1,594,956,678  บาท  ออฟฟิศเลขที่  32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
Sumikin Bussan Corporation  จากญี่ปุ่น ถือหุ้นใหญ่ 21.2%นายดิเรก วินิชบุตร  17.3%  บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด8.4%  Smk Asia Ltd7.1%  นายชาย วินิชบุตร6.6%  น.ส. เชอรี่ วินิชบุตร4.7%
นายสุกิจ หวั่งหลี  นายดิเรก วินิชบุตร นาย จิระพงษ์ วินิชบุตร นายพงส์ สารสิน  นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ นางอิงอร ประกฤติเวศย์  นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล   นางสุธิรา งานดี  นายโอซามุ นูมาตะ  นายชาย วินิชบุตร  เป็นกรรมการ
ผลประกอบการปี  2551 รายได้  1,939,197,957  บาท   กำไรสุทธิ 472,587,710  บาท  
ปี 2552  รายได้ 1,641,649,925  บาท  กำไรสุทธิ 414,630,114บาท 
ปี 2553  รายได้   2,290,252,078  บาท  กำไรสุทธิ  836,007,129บาท
สินทรัพย์  10,027,850,658   บาท

(www.tcijthai.com)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง