บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ดาตอร์ปิโดน้ำท่วมปากศาลตัดสินคดีหมิ่น15ธันวา เท่ากับปิดช่องขอพระราชทานอภัยโทษ84พรรษา


ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล จำเลยในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(ภาพโดย:สุรพล พรหมสาขา ณ สกลนคร บางกอกโพสต์ )

15 ธ.ค.พิพากษาคดี ‘ดา ตอร์ปิโด’ หลังศาล รธน.ฟันธงพิจารณาลับไม่ขัดรธน.

เว็บไซต์ประชาไท รายงาน ว่า เมื่อ 17 ต.ค.54 ที่ศาลอาญา ห้องพิจารณาคดี 801 ผู้พิพากษาขึ้นบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล จำเลยในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ทำคำโต้แย้งว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นให้พิจารณาคดีลับอาจเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย (คำวินิจฉัยที่ 30/2554) เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงให้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 15 ธ.ค.54 เวลา 9.00 น. ที่ศาลอาญา

โดยทนายจำเลยระบุว่า จำเลยเตรียมจะทำการขออภัยโทษต่อไป ซึ่งหากศาลนัดพิพากษากลางเดือนธันวาคม ก็จะไม่ทันวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.ปีนี้ตามที่จำเลยคาดหวัง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีนี้เป็นการลับ และพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 18 ปีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้ยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นส่งคำโต้แย้งของจำเลยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็น ผู้วินิจฉัยว่า คำสั่งให้พิจารณาคดีเป็นการลับตามมาตรา 177 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และ 40 (2) หรือไม่

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลอาญาจะนัดฟังคำวินิจฉัยในวานนี้ (17 ต.ค.) แต่เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาหลาย เดือนแล้ว

โดยคำวินิจฉัยที่ 30/2554 นี้ลงวันที่ 11 พ.ค.54 ระบุเหตุผลตอนหนึ่งว่า การพิจารณาคดีลับ มิได้หมายความว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไมได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการ ยุติธรรม และมิได้จำกัดสิทธิของจำเลยในคดีอาญาแต่อย่างใด เพราะเมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 178 กำหนดให้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามีสิทธิอยู่ในห้องพิจารณาได้ อาทิเช่น โจทก์และทนายความโจทก์ จำเลยและทนายความของจำเลย ผู้ควบคุมตัวจำเลย พยานผู้เชี่ยวชาญ และล่าม เป็นต้น

จึงเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 177 เป็นบทบัญญัติที่อูยู่ในขอบเขตแห่งการให้สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาแก่ บุคคลตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ถึงแม้จะมีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยู่บ้าง แต่ก็เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น มิได้กระทบเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ อีกทั้งเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น การเจาะจง จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2)

ขณะที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงาน การสัมภาษณ์ดารณี ว่า เธอได้แต่หวังว่าศาลจะเมตตาร่นเวลาพิจารณาตัดสินคดีเสียใหม่มาเป็นภายในสิ้น เดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะให้โอกาสเธอได้ยื่่นขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคมนี้ เพราะการที่ศาลแจ้งว่าจะตัดสินคดีของเธอในวันที่ 15 ธันวาคมนั้น เป็นกา่รไม่ยุติธรรมและตัดโอกาสของเธอในการขอพระราชทานอภัยโทษ

Daranee hoping verdict will be rescheduled

A woman sentenced to 18 years in jail for lese majeste, Daranee Charncherngsilapakul, feels the Criminal Court is unfairly denying her the chance of a royal pardon by delaying its final verdict until Dec 15, after His Majesty the King's birthday.

His Majesty the King traditionally approves on Dec 5 a list of people serving prison sentences who have appealed for royal amenesty and been granted the boon as part of the royal birthday celebrations.

His Majesty turns 84 on Dec 5 this year.

Ms Daranee, 49, told the Bangkok Post on Monday that she hoped the court would reschedule the delivery of its final verdict to before the end of November. Then she would at least become eligible for consideration for a royal pardon under the usual conditions.

Speaking from a temporary cell under the Ratchada Criminal Court, she said this year's executive decree announcing royal pardons celebrating His Majesty's birthday on Dec 5 has not yet been finalised.

So she could still live inhope that the court would show mercy and reschedule the reading of her verdict so she could at least be entitled to apply for a pardon.

Ms Daranee, aka Da Torpedo, was convicted and sentenced to 18-year imprisonment for defaming the monarchy in public remarks made Sanam Luang on Jan 18, June 7 and June 13 in 2008. Her trial was closed to the public and the press.

She appealed against the verdict and also challenged the constutionality of secret trials.

The Criminal Court read out the Constitution Court's verdict this morning, that the closed trial of Daranee's case was not unconstitutional.

She said it was yet known whether what the criteria were this year for a special royal pardon but she heard that the red-shirt core leaders were pleading for those detained behind bars.

"It's time to measure the heart of the government, which was elected by the power of the red-shirt members. There are also other people such as Surachai and Somyot who should be also included in the list,” said Ms Daranee.

Currently, there are 11 other lese majeste prisoners in Bangkok Remand Prison. Three of their court cases have already reached the final verdict. But Surachai Danwattanusorn and Somyot Prueksakasemsuk are still waiting a final verdict. Ms Daranee has been the only lese majeste prisoner detained at the Central Women's Correctional Institution.

Ms Daranee said she would certainly be discouraged if the Yingluck Shinawatra government did not care to help her and other fighting for democracy.

"After all, I was put into the prison on July 22, 2008 during the Samak Sundaravej administration. The current government might forget that they are here now due to the sacrifice of many others. But whatever will be, will be. They did not ask me to speak on stage, I just did it myself," she said.

Ms Daranee said she remained thankful to Bhumjaithai Party de facto leader Newin Chidchob who had provided monthly financial support during the first 14 months, but after his party joined the Democrat-led administration, he stopped sending the money.

"No politicians have ever visited me, neither the core leaders of the red-shirt United Front for Democracy Against Dictatorship. My spirit remains intact only because of my own brother’s weekly visit and some individual red-shirt members who still care for me," said Ms Daranee, who defended that she did not like the fugitive former prime minister Thaksin Shinawatra more than any others.

She said her remarks did not indicate any wish to overthrow the monarchy and she is not a communist.

"I'm a Buddhist and I do meditation in prison. I used to work with the now-defunct Seu Turakit (Business Media) which was jointly owned by the Crown Property Bureau for three years. I'm also thankful to Princess Bajrakitiyabha's medical support for female inmates, which helped the scan of my skull," said Ms Daranee.

A native of Phuket, she suffered a rare case of locked jaw due to a virus-caused fibrosis in her mouth and temporal bones that caused her much pain. She was temporarily bailed for medical treatment twice at Police Hospital for 11 days and haS been treated at the Prison General Hospital five times.

Ms Daranee said she haD lost weight, from 65 to 50 kilogrammes, in the first few months of imprisonment. Now she has gaining four more kilogrammes.

However, she has become worried now because her 57-year-old brother Kittichai Charncherngsilapakul had been abruptly put in jail for a month on Aug 27 as a suspct in a case that went back to 1999. The two just met this morning in the court room.


The Appeal Courts called decided in February that the procedure taken by the Criminal Court was not right, and it shoud restart from the beginning by sending her appeal to the Constitution Court first.

After receiving the Constitutional Court verdict, the Criminal Court process could proceed.

The Constitution Court issued its ruling on its website in late July, and it was read out today. The defence had hoped that the Criminal Court would then proceed with the reading of its final verdict today. It did not do so,

The Criminal Court said that this month was a period of reshuffle and new judges could be involved in the verdict, so Dec 15 was more suitable.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง