บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่เหลื่อมล้ำ!เปิดตัวเจ้าพ่อที่ดิน ครม.ยิ่งลักษณ์ 36 คน 2,782 ล้าน


เจาะถือครองที่ดินของคณะรัฐมนตรีรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 36 คน 2,782 ล้าน เลี่ยปลอดประสพ สูงสุด 807 ล้าน ขณะที่ชูชาติ หาญสวัสดิ์ ตุน 2,000 ไร่ “ฐานิสร์”หลานป๋าเหนาะไม่เบาเกือบ 1,000 ไร่ มากกว่า 100 ล้านนับสิบ น้อยกว่าครม.มารค์ 341 ล้าน
       การถือครองที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่นักการเมืองให้ความนิยมสะสมเป็นอันดับต้น ๆทุกยุคสมัย
     ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.cijthai.comตรวจ สอบข้อมูลจากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  พบว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ยิ่งลักษณ์1) ถือครองรวมกัน2,782  ล้านบาท  จำนวนดังกล่าวแม้ไม่เท่า การถือครองของคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชุดแรก (มาร์ค 1) ซึ่งมีมูลค่าที่ดินรวม 3,124.6  ล้านบาท  กระนั้นมูลค่าการถือครองก็ห่างกันประมาณ 341.8ล้านบาท
     ทั้งนี้มีผู้ถือครองมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท 9 คนมากสุด
     นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคู่สมรส  807.5 ล้านบาท
     นายชุมพล ศิลปอาชา  รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคู่สมรส  376.7  ล้านบาท
     นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม และคู่สมรส   223.1  ล้านบาท
     นายชูชาติ หาญสวัสดิ์  (โสด) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  147.9 ล้านบาท
     นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 154.5 ล้านบาท
     พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา   รัฐมนตรีว่าการกระทารวงกลาโหม และคู่สมรส 141.9 ล้านบาท
     พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 134.9 ล้านบาท
     นายพิชัย นริพทะพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคู่สมรส 124 ล้านบาท
     พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคู่สมรส  115.3 ล้านบาท
     ถือครองที่ดินมูลค่ามากกกว่า 50 ล้านบาท มี 4 คน ได้แก่  นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
      ไม่ถือครองดินคือ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทว่าคู่สมรสถือครองมูลค่า  250,000 บาท  (ดูตาราง)
      ถ้าคิดตามจำนวนเนื้อที่ นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ ถือครองมากสุด  2,026 ไร่
      นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  761 ไร่
      นายภูมิ สาระผล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   131 ไร่
      พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก   129 ไร่
      ถือครองที่ดินน้อยสุด 3 อันดับ  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  0-3-16 ไร่   นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทารวงเกษตรและสหกรณ์ 75 ตารางวา นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  20 ตารางวา
      ไม่มีที่ดินคือ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
       ในช่วงที่ผ่านมาสังคมไทยเรียกร้องให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินซึ่งเป็น มาตรการทางด้านภาษีในการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่าง “คนจน” กับ “คนรวย”
       ขณะที่ “ความเหลื่อมล้ำ”ถูกหยิบเป็นประเด็นขับเคลื่อนทางการเมืองของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มในช่วง
ก่อนหน้านี้ จนนำมาสู่ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งค้างมาตั้งแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
       ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ “แกนนำ”กลุ่มการเมืองที่เคยขับเคลื่อน “ความเหลื่อมล้ำ” เข้ามามีอำนาจ แนวคิดการจัดเก็บภาษีที่ดินจะถูกขับเคลื่อนต่อหรือไม่?
       เป็นเรื่องทำนายได้?
         .....
   การถือครองที่ดิน ครม.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  (ครม.ปู 1)

ชื่อ
มูลค่า  (บาท)
1.นายปลอดประสพ สุรัสวดี                   561,327,250
คู่สมรส                                           246,214,750
807,542,000
2.นายชุมพล ศิลปอาชา                           8,100,000
คู่สมรส                                           368,900,000
376,700,000
3.นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล                      19,176,000
คู่สมรส                                           203,964,000
223,140,000
4.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
-
147,976,393
5.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
-
154,552,000
6.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา                    70,000,000
คู่สมรส                                             71,985,000
141,985,000
7.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก
-
134,900,000
8.นายพิชัย นริพทะพันธ์                         84,000,000
คู่สมรส                                             40,000,000
124,000,000
9.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก                   28,550,000
คุณหญิงวารุณี คู่สมรส                            86,824,835
115,374,835
10.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์                         5,430,000
คู่สมรส                                             84,349,000
89,779,000
11.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง                        57,864,450
นางลำเนา                                         22,285,000
80,149,450
12.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คู่สมรส –
65,186,350
13.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์                     39,000,000
คู่สมรส                                             16,000,000
55,000,000
14.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล                42,100,000
คู่สมรส                                               4,500,000
46,600,000
15.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ                        10,700,000
คู่สมรส                                             25,439,650
36,139,650
16.นางสุกุมล คุณปลื้ม                              948,000
นายสนธยา คู่สมรส                             28,414,000
29,362,000
17.นายฐานิสร์ เทียนทอง
-
18,077,375
18.นางบุญรื่น ศรีธเรศ
-
17,796,598
18.นายภูมิ สาระผล                               14,410,000
คู่สมรส                                               2,615,000
17,025,000
20.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ                   15,048,010
คู่สมรส                                                  207,350
15,255,360
21.พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต                 10,527,600
คู่สมรส                                               3,852,000
14,379,600
22.นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข                       1,764,073
คู่สมรส                                               9,383,380
11,147,453
23.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ                        2,100,000
คู่สมรส                                              6,838,275
8,938,275
24.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
-
8,647,150
25.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                       2,000,000
คู่สมรส                                              6,000,000
8,000,000
26.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล
-
6,600,000
27.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์
-
5,950,000
28.นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
-
4,460,000
29.นายสันติ พร้อมพัฒน์                    1,780,000
นางวันเพ็ญ คู่สมรส                           2,500,000
4,280,000
30.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
-
3,960,125
31.น.อ.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ
คู่สมรส -
3,860,000
32.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
-
2,000,000
33.นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
-
1,800,000
34.นายวิทยา บุรณศิริ
-
1,143,900
35.นายธีระ วงศ์สมุทร
-
750,000
36.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ –
คู่สมรส                                                 250,000

250,000
รวม
2,782,707,514
  ที่มา :สำนักงานป.ป.ช.,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.cijthai.comรวมรวม

 รัฐมนตรีรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มาร์ค 1) ที่ถือครองที่ดินมูลค่ามากสุด  

ชื่อ
รวมมูลค่า  (บาท)
1.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
คู่สมรส ไม่มีที่ดิน
580,706,867
2.นายชุมพล ศิลปอาชา                          100,000
คู่สมรส                                           379,276,250
379,376,250
3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค                    79,937,000
คู่สมรส                                           208,247,600
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ                             36,720,000
324,904,600
4.นายชาติชาย พุคยาภรณ์                    301,665,919
คู่สมรส                                               2,288,000
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ                               1,230,000
305,183,919
5.นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล                       19,176,000
คู่สมรส                                           201,232,000
220,408,000
6.นายกรณ์ จาติกวณิช                        119,612,633
คู่สมรส                                            27,512,500
147,125,133
7.นายมานิต นพอมรบดี                        87,396,489
คู่สมรส (เสียชีวิต)                               48,113,211
135,509,700
8.นายไพฑูรย์ แก้วทอง                          7,188,500
คู่สมรส                                            97,692,500
104,881,000
ที่มา :สำนักงานป.ป.ช.,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.cijthai.comรวมรวม

    นักการเมืองที่มีที่ดินมากที่สุด (ตามมูลค่า)

1.นายบรรหาร ศิลปอาชา และคู่สมรส
243 แปลง  2,062.2 ล้าน
2.นายสาคร เกี่ยวข้อง และคู่สมรส
72 แปลง 803.6 ล้าน
3.ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร และคู่สมรส
41 แปลง 600 ล้าน
4.นายพิเชษฐ์ ตันเจริญและคู่สมรส 
37 แปลง 463 ล้าน
5.นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค และคู่สมรส
33 แปลง 446.9 ล้าน
 6.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ และคู่สมรสม
131 แปลง 389.2 ล้าน
7.นายสุรเดช ยะสวัสดิ์
25แปลง 274.4 ล้าน
8.นางวรศุลี เชาว์ศิริกุล
65 แปลง 257.3 ล้าน
9.นายสุชน ชามพูนท และคู่สมรส
112 แปลง 250.8 ล้าน
10.นายทศพร เทพบุตร และคู่สมรส
69 แปลง 239.9 ล้าน
 ที่มา :สำนักงาน ป.ป.ช. , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.cijthai.com) รวบรวม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง