บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เทศกาลตอบแทนรางวัล คืนกำไรกลับสู่ครอบครัว ตั้งพี่อ้อนั่งบอร์ดบินไทย ระหว่างคอยเป็นผบ.ตร.!
เทศกาล ตอบแทน "ครอบครัวตัวเอง" ตั้ง "พี่ชายอ้อ" นั่งบอร์ดบินไทย ร่วมกับ "สุพจน์-สุปรีชา-ประดิษฐ์" ระหว่างรอการตั้งเป็น "ผบ.ตร." อย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอให้ "วิเชียร" ไปนั่งเก้าอี้เลขาสมช.ก่อน ด้าน "เฉลิม" นัด "ก.ตร." พิจาราณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง พร้อมถกข้อก.ม.ได้ 5 ก.ย.นี้
วันที่ 3 ต.ค. 2554 นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังประชุมกรรมการบริษัทฯนัดพิเศษว่า ที่ประชุมเห็นชอบผลการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 คน เพื่อแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1.นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม แทนนายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์
2.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ แทนนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
3.พล.อ.อ.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ แทนนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
4.นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์ แทนนายบรรยง พงษ์พานิช

ทั้ง นี้ กรรมการใหม่จะเริ่มประชุมกรรมการบริษัทฯ นัดแรกในวันที่ 14 ต.ค.นี้ ซึ่งจะมีวาระเรื่องการซื้อหุ้นสายการบินนกแอร์ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 10% ส่งผลให้การบินไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 49% โดยที่ผ่านมาธนาคารกรุงไทยแจ้งขายหุ้นสายการบินนกแอร์ให้กับการบินไทย แต่การบินไทยจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะซื้อหุ้นหรือไม่ และราคาเท่าใด ก่อนหน้านี้มีการเสนอซื้อขายหุ้นในราคาที่หลากหลาย เช่น ธนาคารกรุงไทยเสนอขายราคาหุ้นละ 40 บาท การบินไทยเสนอซื้อหุ้นละ 28-29 และ 33 บาท

วันเดียวกัน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษา(สบ10) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) กล่าวว่า ขณะนี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ต.ช.ยังไม่ได้นัดหมายเพื่อประชุม ก.ต.ช. เพื่อแต่งตั้ง "ผบ.ตร." แต่อย่างใด ทั้งนี้ การแต่งตั้ง "ผบ.ตร.คนใหม่" จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ตำแหน่ง "ผบ.ตร." ว่างลงเสียก่อน ทั้งนี้หากมีการเสนอชื่อพล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ศรี ผบ.ตร.ไปเป็น "เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ" เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ต.ค.นี้ ตามที่เป็นข่าวจริง ก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีว่าจะนัดประชุม ก.ต.ช.เมื่อใด ทั้งนี้ตามระเบียบต้องนัดหมายล่วงหน้า 3 วัน

สำหรับหลักเกณฑ์การ เลือกผบ.ตร.นั้น ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระบุว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้นายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจยศ "พล.ต.อ." แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง โดยไม่มีการระบุว่าต้องมีอายุราชการเหลือเท่าไหร่

ด้านพล.ต.ท.วิบูล ปรองดอง ผบช.ก.ตร. กล่าวว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นการประชุมก.ตร.นัดพิเศษในวันพุธที่ 5 ต.ค.นี้ เวลา 16.00 น. โดยมีวาระพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป นอกจากนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องที่ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องข้อถกเถียงประเด็นข้อกฏหมายที่มีก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน เห็นว่ารองผบ.ตร.ที่เป็นก.ตร.โดยตำแหน่งนั่งเป็นกอร์ดกลั่นกรองโผแล้ว ไม่มีสิทธิ์โหวตต่อในที่ประชุมก.ตร.ใหญ่ได้

พล.ต.ท.วิบูลย์ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงในข้อกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกันไม่ได้เป็นความขัดแย้ง ในก.ตร. การประชุมก.ตร.ในวันที่ 5 ต.ค.นี้จะต้องพยายามหาข้อยุติในเรื่องนี้ ซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าจะได้ข้อสรุป เพราะก.ตร.ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง