บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

40 นโยบาย ทำให้ได้ก็แล้วกัน(ครบแล้วหรือยังเนี้ย?)[เพื่อไทย]

นโยบายที่พรรค เพื่อไทย หาเสียง ในการเลือกตั้ง ปี พศ. 2554 ส่งผลให้ได้รับเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับ 1
ซึ่งนโยบายเหล่านี้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัฒน์ ว่าที่นายก ประกาศว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ การปรองดอง
หรือ นิรโทษกรรมให้กับพี่ชาย ทักษิณ ชินวัฒน์ โดยแบ่งออกได้เป็น สองหมวด คือ [ก่อนเลือกตั้ง] และ [หลังเลือกตั้ง] ตามลำดับ


[ก่อนเลือกตั้ง]

1. ทำเขื่อนกั้นน้ำทะเล ไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯ แถวๆ สมุทรสาครและสมุทรปราการ ไม่ต้องกู้ (ทำไม่ได้แน่นอน ปอดแหกได้ออกมาพูดไว้แล้ว)
2. ดึงน้ำจากเขื่อน จากประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พม่า เขมร และเชื่อมแม่น้ำด้วยลำคลองใหม่ (ทำไม่ได้แน่นอน ประเทศไหนจะให้)
3. รถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 10 สาย แต่ละสายเก็บ 20 บาท (ทำได้แน่นอน เพราะได้มีการอนุมัติไปหลายเส้นทางแล้ว)
4. ทุกสถานีรถไฟฟ้า จะสร้างคอนโดราคาประหยัด ให้เช่า (ทำไม่ได้แน่นอน ถ้าทำได้ก็คงต้องมีใครติดคุกแน่นอน)
5. ทำรถไฟรางคู่เชื่อมต่อบริเวณชานเมืองกรุงเทพ (ทำได้แน่นอน เพราะก่อนนี้ทำไว้หลายกิโลเมตรแล้ว)
6. ทำรถไฟความเร็วสูงไปโคราช ไประยอง จันทบุรี (น่าจะทำได้แน่นอน เพราะก่อนนี้ได้ตกลง mou กับจีน ให้จีนลงทุนรถไฟความเร็วสูงไว้แล้ว)
7. ขยายแอร์พอร์ตลิงส์ ไปพัทยา (น่าจะทำได้ โครงการนี้หลายแสนล้าน สุดท้ายก็ต้องกู้)
8. ภาคใต้ทำแลนด์บริด (ไม่ขอออกความคิดเห็น)
9. ปราบยาเสพติดให้หมดไปภายใน 12 เดือน (ทำไม่ได้แน่นอน ไม่มีประเทศไหนในโลกปราบยาเสพติดหมด)
10. ความยากจนต้องหมดไปภายใน 4 ปี (ทำไม่ได้แน่นอน ไม่มีประเทศในโลกคนจนไม่มี และอดีตเคยเป็นนายก 5-6 สมัย คนไทยก็ยังจนเหมือนเดิม)
11. กองทุนหมู่บ้านเพิ่มเงินทุก ตำบลๆ ละ 1,000,000 บาท (น่าจะทำได้)
12. พักหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี (น่าจะทำได้)
13. สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 ให้ปรับโครงสร้างหนี้ (น่าจะทำได้)
14. โครงการ30 บาทรักษาทุกโรค รักษาอย่างมีคุณภาพ (ทำได้แน่นอน แต่จะรักษาดีมีคุณภาพรึเปล่า ? และอีกอย่างโครงการเดิมก็ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียตังค์ซักบาทก็รักษาได้)
15. ส่งเสริม OTOP ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพ (น่าจะทำได้ แต่เกรงว่าจะเจ๊งไม่เป็นท่าเหมือนสมัยก่อน)
16. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม 25 % ไม่ต้องทุจริต (ทำได้ แต่ก็ยังทุจริตเหมือนเดิม)
17. ออกเครดิตการ์ดสำหรับเกษตรกร เพื่อนำไปซื้อปุ่ยหรือเมล็ดพันธ์เพื่อการเพาะปลูก (น่าจะทำได้ แต่ก็ไปขัดแย้งกับข้อ 10 เกษตกรเป็นหนี้มากกว่าเดิม)
18. ลดภาษีนิติบุคคล จาก 30% เหลือ 23% (ทำไม่ได้แน่นอน จะหาตังค์ไหนเข้าประเทศ เดี๋ยวจะเหมือนครั้งสมัยทักษิณที่เงินในคลังหมด ไม่มีปัญญาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการ)
19. จบปริญาตรีทำงานมีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (ทำไม่ได้แน่นอน ปอดแหกได้ออกมาพูดแล้ว)
20. ปรับเงินเดือนให้ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ (น่าจะทำได้ ปรับทีละนิดทีละหน่อย)
21. คนไทยต้องตั้งตัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี (เชื่อว่าถ้ามีศักดิ์ศรีจริงไม่โดนหลอกให้มาโดนฆ่ากันเองหรอกครับ)
22. ตั้งกองทุนร่วมทุน แต่ละจังหวัด (น่าจะทำได้)
23. ต้องกองทุนร่วมทุนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยมีเงินนักศึกษาที่จบการศึกษากู้ยืม (น่าจะทำได้)
24. คืนภาษีและเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีให้กับ ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรก (เหมือนนโยบายอภิสิทธิ์เลย)
25. คืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถคันแรก และต้องถือครองรถไม่น้อยกว่า 5 ปี (น่าจะทำได้)
26. สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ไปหาสัมปทานพลังงานเช่นน้ำมัน จากทั่วโลก (ทำไม่ได้แน่นอน)
27. เด็กนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ One Tablet PC Per Child (ทำไม่ได้แน่นอน)
28. Free WIFI เล่น Internet ในที่สาธารณะ เช่นสถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล ฯลฯ (ทุกวันนี้ WIFI ก็จะมีครบดั่งที่กล่าวมา)
29. ยกเว้นวีซ่า ในกับประเทศแถบตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น (ทำไม่ได้แน่นอน)
30. ทำสนามบินสุวรรณภูมิ ให้เป็น HUB (ทำไม่ได้แน่นอน)
31. ประสานความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอารเบีย ให้กลับมาเหมือนเดิม (ทำไม่ได้แน่นอน)
32. แจกบัตรเติมน้ำมัน/บัตรเครดิต แท็กซี่ มอเตอร์ไซด์วิน  (ทำไม่ได้อีกแน่นอน)
33. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท (ทำไม่ได้แน่นอน)
34. จำนำข้าวตันละ 15,000/20,000(หอมมะลิ) บาท (ทำไม่ได้แน่นอน)
35. ยกเลิกกองทุนพลังงาน/น้ำมัน(ทำไม่ได้แน่นอน)
36. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมบทบาทสตรีจังหวัดละ 100,000,000 บาท(ทำไม่ได้แน่นอน)
37. สังคายนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันนะคะ(ไม่ขอออกความเห็น)
38. เบี้ยเพื่อไทยวัยสูงอายุ โปรโมชั้น 600, 700, 800 ถึง 1,000 (ลอกนโยบายเข้ามาแล้วก็มาเกทับ คิดว่าทำได้)
39. เขตปกครองพิเศษ สามจังหวัดชายแดนใต้ (ทำไม่ได้แน่นอน)
[หลังเลือกตั้ง]
40. กองทุนตั้งตัว ปล่อยกู้นักศึกษาจบใหม่5-10ล้าน (ทำไม่ได้แน่นอน)
ทำได้เกิน 70% ผมสนับสนุนและเห็นด้วย แต่ถ้าหากทำได้ไม่ถึง 50% ที่โม้ไว้ จะเจอกระแสสวิงกลับอย่างแน่นอน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง