บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กกต.แขวนต่อจตุพร ปล่อยแค่ณัฐวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เพิ่มเติมอีก 94 คน ในวันนี้ ทำให้มีจำนวน ส.ส.เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 496 คน โดยมีนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำคนเสื้อแดง และ นางพรทิวา นาคาศัย รวมอยู่ด้วย

สำหรับนายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำคนเสื้อแดง และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำไม่ได้รับการพิจารณาให้รับรองผลการเลือกตั้งจาก กกต.

กกต.มีมติ 3 ต่อ2 ยังไม่ประกาศรับรอง เนื่องจากเห็นว่ายังมีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค. จึงทำให้ขาดความเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ซึ่งให้อนุกรรมการไต่สวนไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเพราะที่ผ่านมาไม่ได้ เสนอความเห็นต่อกกต.ในประเด็นนี้

“เรื่องนี้เป็นการขัดกันระหว่างรัฐธรรมนูญกับพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้อนุกรรมการไปตรวจสอบเพิ่มเติมในแง่ของข้อกฎหมาย ซึ่งกกต.ก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าอนุกรรมการต้องดำเนินการให้เสร็จเมื่อใด และกกต.ก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะหยิบเรื่องขึ้นมาพิจารณาอีกเมื่อใด แต่ขอยืนยันว่ากกต.ทำเรื่องนี้ดีที่สุดแล้ว”

แหล่งข่าวจากกกต.เปิดเผยว่า สำหรับการลงมติในกรณีของนายจตุพรนั้น ที่ประชุมใช้เวลาในการถกเถียงเรื่องดังกล่าวค่อนข้างมาก โดยกกต.ฝ่ายเสียงข้างมาก3 เสียง ประกอบด้วยนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. นายประพันธ์ นัยโกวิท และนางสดศรี สัตยธรรม เห็นว่า ควรต้องมีการพิจารณาในข้อกฎหมายให้รอบคอบก่อน ซึ่งมีการเสนอกันว่า ควรมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ และถ้าจะส่งจำเป็นต้องประกาศรับรองไปก่อนหรือไม่ หากใช้แนวทางนี้ก็อาจทำให้กกต.เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องฐานละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ เพราะความปรากฎอยู่แล้วว่าในวันเลือกตั้งนายจตุพร ไม่ได้ไปใช้สิทธิ ซึ่งก็ถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรค ขณะที่ฝ่ายเสียงข้างน้อย 2 เสียง ประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น และนายสมชัย จึงประเสริฐ เห็นว่าควรประกาศรับรองไปก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนำเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญได้ อีกทั้ง กกต.จะเอาอำนาจใดมาสั่งไม่ประกาศรับรองเนื่องจากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการทุจริต เลือกตั้ง

ทั้งนี้มีการดำเนินคดีนายจตุพรโดยห้ามประกันตัว เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ศาลก็ไม่ยอมให้ประกันตัวหลายครั้ง แต่กลับหยิบยกเรื่องนี้มาประวิงเวลาหรือหาเหตุไม่รับรองให้นายจตุพรเป็นส.ส.

ในช่วงเช้าวันที่27 ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นางสดศรี สัตยธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวว่า ใน เวลา 10.00น. กกต. ประชุมพิจารณารับรองสส. เพิ่ม โดยคาดว่าจะรู้ผลเวลา 15.00น. และมั่นใจว่าครบ 95 %เพื่อให้ทันเปิดประชุมสภา

ทั้งนี้ ที่ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ยังไม่ได้ประกาศรับรอง 8-9คน โดยมี นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ รวมอยู่ด้วย จะมีมติในวันนี้เช่นกัน และ "ดิฉันจะให้ นายจตุพร ผ่านแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่า กกต.อีก 4 คน จะมีความคิดเห็นตรงกันหรือไม่" ซึ่งยืนยันว่าไม่กดดันได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงทุกส่วน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง