บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทำไมจึงโหวตโน โดย สมเดช มากมี

ทำไมจึงโหวตโน โดย สมเดช มากมี love-thailand01@hotmail.com

โดย Ronayos At Gmailcom เมื่อ 1 มิถุนายน 2011 เวลา 21:17 น.
ลองใช้เหตุผลพิจารณานะครับ รัฐบาลชุดปัจจุบัน (นายอภิสิทธิ์ นายก ธต 51 - กค.54) ทำอะไรไว้ผิด

1.   ทำขัดรัฐธรรมนูญ โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วน ที่เป็นส่วนได้เสียของส.ส. เพื่อให้ได้เปรียบในการเลือกตั้ง  และไม่ออกกฎหมายลูกตามที่รัฐธรรมนูญระบุ เพื่อให้ไม่มีบทบังคับมีผลตาม กฎหมายตามนัยของรัฐธรรมนูญ   ทำให้เกิดช่องโหว่มากมาย ให้ตีความ      

2.   ทำขัดกฎหมาย เช่นกรณี ก.พ. ส่งเรื่องค้านการตั้งปลัดกระทรวง  แต่นายกในฐานะประธานก.พ. ไม่ยับยั้งการแต่งตัั้งเสียเอง    

การ ไม่ยอมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ทำความผิดทางการเมือง  คดีแล้วคดีเล่า   ปล่อยให้คดีหมดอายุความไป   เช่น ที่ธรณีสงฆ์   และ คดีขายทะเลให้ รัฐที่คลองด่าน เป็นต้น   สมกับไทยไม่เคยนำนักการเมืองขึ้นศาลจนติดคุกได้ตั้งแต่ ปี 2504 เลย      ปล่อยให้มีการเผาบ้านเผาเืองโดยสามารถดำเนินตามกฎหมายได้ ก่อนหน้าที่จะไม่ต้องทำให้คนตายถึง 92 ศพ   เพราะส่งทหารมีแต่กระบองไปปราบ   เมื่อเกิดการตาย ยังโยนเรื่องให้สอบสวนว่าทหารเป็นผู้สังหารหรือไม่  นอก จากนี้การสมยอมใช้ข้าราชการเข้ารับรองและให้ประกันกับนปช. ให้ได้ประกันตลอดทั้ง การให้มีการเลือกตั้งเร็ว เพื่อให้ผู้ที่ต้องคดีได้รับการเลือกตั้ง   ซึ่งไม่ต้องรับการจองจำ จนสามารถออกกฎหมายนิรโทษกรรมภายหลัง   ล้วนแต่เป้็นการทำเรื่องที่ผิดกฎหมายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ทั้งสิ้น      

3.   ไม่คุ้มครองประชาชน กรณีเขมรยึดชายแดน  ทั้งที่ผู้คนชายแดนเข้าใจว่าไทยและเขมรทำสงครามเต็มรูป แบบแล้ว (ตามเสียงและสื่อเขมร  ที่ประโคมกันทั่ว ชายแดน)   แต่ไทยไม่ได้ให้ข่าวหรือความกระจ่างใด ๆ   2-3 วันจนตื่นตระหนกอพยพกันเป็นหมื่นเป็นแสน จึงบิดเบือนข่าวว่าเป็นการปะทะเล็กน้อยที่ จำกัดบริเวณแม้ ชายแดนส่วนที่ไม่มีสงคราม    ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ในการทำกิน  ก็ไม่สามารถเข้าทำกินได้    นายกรับปากทุกเรื่อง    แต่ทำได้แค่อนุญาตไม่ต้องเสียภาษีไปก่อนเหมือนกับนายฮุนเซนเวนคืนที่ดินชาว บ้านไปขายให้นายทุนต่างประเทศ   และที่ทักษิณจะออกกฎหมายเฉพาะเมืองสุวรรณภูมิ ยังไงอย่างงั้น      

4.   หาเรื่องให้ไทยต้องเสียดินแดน   โดยพฤตนัยและนิตินัย   โดยพฤตินัยคือ การให้คุมตัว(ปลดอาวุธ) โดยแม่ทัพภาค เจ้าหน้าที่ชั้นสูงกระทรวงต่างประเทศประทาน กรรมธิการต่างประเทศ  ขึ้นไปบนบริเวณรอบพื้นที่(นอกประสาทพระวิหาร) 4.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเต็มไปด้วยกองทัพเขมร พร้อมอาวุธ   แล้วทำข่าวแพร่หลายทาง นิตินัย คือเอาเรื่องความขัดแย้งเข้าสู่ศาลโลก  ทั้ง ๆ ที่มีโอกาสแพ้เสียมากกว่า  เพราะการเตรียมตัวเรื่องหลักฐาน พยาน และสิ่งแวดล้อมของเขมร ที่มีพร้อมมูล และ  ทั้งที่ ศาลโลกคือกล่่มที่มีผลประโ่ยชน์ร่วมกันของชาติมหาอำนาจ ที่พร้อมจะตัดสินให้ได้สิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว(ผล ประโยชน์ที่จะแลกได้จากพื้นที่นอกชายฝั่งทะเล)   แต่ศาลโลกไม่สามารถตัดสินคู่กรณีใดที่ไม่ยินยอมพร้อมกันให้ตัดสิน   ตั้งแต่ประเทศไทย กัมพูชา เรื่องพระวิหารแล้ว    ยังไม่มีประเทศใดยอมขึ้นศาลโลกเลย    แต่นายอภิสิทธิ์กลับยอมทั้ง ๆ ที่เซ็น เอ็มโอยู รับรองสิทธิ ใหม่ที่เรายอมแบ่งเขตแดนใหม่    ทั้ง ๆ ที่ ร. 5 ได้ระงับการ ใช้แผนที่ใหม่ที่ฝรั่งเศส พยายามให้รับรอง   แต่ หลังจากไปผูกมิตรถ่ายรูปร่วมอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซีย   เราก็ไม่เคยมีสัญญาอะไรใหม่   นั่นคือทุกอย่างมัน จบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว    แต่รัฐบาลไทย  พยายามทำอย่างเขมร คือ  ฮุนเซนที่ยกที่ให้เวียตนามเป็นการตอบแทนเมื่อครั้งชักศึกเข้าบ้า   แต่ ตอนนี้ไทย   มีอะไรที่ฉุุดให้ไม่ทำแและกระทำสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างนั้นหรือ       

5.   การบริหารโดยไม่เห็นความสำคัญของประชาชา   รัฐบาลอภิสิทธิบริหาร โดยการให้หน่วยราชการการไปดูแลเอง   ปล่อยให้หน่วยงานหรือนักการเมืองที่ได้ มอบอำนาจนั้นไปใช้อำนาจหรือหาผลประโยชน์กัน   เขามักจะพูดว่า นั่นเป็นเรื่องที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว   เขาไม่เคยบริหารโดยใช้อำนาจของ นายกรัฐมนตรี   เพราะความไม่กล้า หรือเป็นเพราะผลประโยชน์ที่สมยอมหรือตกลงกันแล้วกันแน่    จึงไม่แปลกอะไรที่ การมีข่าวคอรัปชั่นหนาหู    จนประธานหอการ ค้าไทย บอกว่า  มีการจ่ายใต้โต๊ะ แทบทุกโครงการ  บางโครงการถึงขึ้น 50% ทีเดียว   ยิ่งเห็นการบริหารเรื่องชายแดน    รัฐบาลว่าอย่าง   เจ้าหน้าที่กระทรวงต่าง  ประเทศว่าอย่าง  พอถึงทหาร ว่าอีกเรื่อง  ผลคือประชาชนรับกรรมไป    รอจนกันได้แล้ว  เพราะว่าท่านคงทราบว่า

นี่คือการปล้นชาติ   ถ้ารู้แล้ว แล้วเราจะเลือกระหว่าง
การให้เขาปล้น 30% หรือ พวกปล้น 50% หรือ   หรือจะบอกว่ากูไม่ให้ปล้นแล้วด้วยการโวตโน   ว่าเราไม่ยอมรับ มันจะได้สำเหนียก ถ้าเลือกใครก็คือการยอมรับการปล้นในครั้งนี้  การโวทโนจึง มีค่ากว่าการไม่ไปลงคะแนน เพราะเป็นแอคชั่น

ฉะนั้น    ถ้าไม่เลือกเรา เขามาแน่ ก็ต้อง ถามว่า แล้ว ไง ถ้าเรามา   มันมิแย่กว่าหรือ                        

แล้ว ต้องทำอย่างไรละ  ก็ต้องให้เห็นว่า  ข้าราชการการเมือง ต้องฟังเสียงประชาชนบ้าง   มิใช่เห็นความสำคัญแค่การเลือกตั้งเท่านั้น วิธีที่ดีที่สุด ก็คือสั่งสอนให้เขารู้สำนึกบ้าง โวทโน   จะช่วยให้เขารู้ว่า   เขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้ต่อไป    เราปฏิเสธการเมืองและนักการเมืองเช่นพวกเขา

เราไม่ ควรเกรงว่า ใครจะไปใคร จะมา   เพราะที่เห็น ๆ  มัน คืออัปรีย์(สิทธิ์) ไป จัญไร มา  ก็เท่านั้น เอง    ปล่อยให้จัญไรมาสัก 4 ปี เป็นไร   เมื่อนั้น   อภิสิทธิ์(กลับตัว) จะมาก็ไม่มีใครว่ากัน  จริงไหมครับ  สมเดช เมื่อเป็นเช่นนี้    การเลือก ชั่วสุด ๆ  กับ ชั่วช้า เพื่อปกครองเรา   เราต้องจำยอมอยางนั้นหรือ     ทำผิด 5 ข้อนี้ยังไม่พอหรือ 
กลับบอก ว่่าเราไม่ใช่โจร ทั้งที่ไม่รักษากฎหมาย   ไม่ปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ ไม่คุ้มครองประชาชนปล่อยให้เผา(ถ้าไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่มีการเผา)  ไม่รักษาดินแดน เอาอำนาจอธิปไตยไปให้ศาลโลก ทั้ง ๆ ที่ไม่มีประเทศใดยอมรับอำนาจของศาลโลก ซึ่งรังแต่เสี่ยงให้เสียดินแดน เหมือนขายชาติหรือโง่เพราะไม่มีการตัดสินใจ   คอรัปชั่นเชิงนโยบายงบประมาณที่ใช้หาเสียงทำให้ลูกหลาน  หรืออาจแค่ได้เห็นในไม่นานจะเป็นหนี้สินและล้มละลายอีกครั้ง เพราะรัฐไม่ได้คำนึงถึงรายได้ของรัฐที่จะหาได้ในอนาคตกับการผลาญเงิน เพื่อการหาประโยชน์ของตน
แบ่งปัน

 • Pichai Kee, Chalanlala Shada, นมัสการ รักในหลวงและคนอื่นอีก 22 คนถูกใจสิ่งนี้
 • 50 จาก 110
  • Ronayos At Gmailcom แม้แต่กรณี รบ.สมัตร พธม.ก็ได้ให้โอกาส รบ.สมัครทำงานตั้งแต่ มค.ถึงปลายพค.51 แต่ สมัครพยายามทำแต่การแก้กม.ฟอกทักษิณ และ ให้นพดลไปทำ Joint Communique กับ กพช. เมื่อไม่ฟัง จึงต้องชุมนุมเพื่อให้ประเด็นเป็นที่รู้กันอย่างเปิดเผยแก่สาธารณะ ท่ามกลาง สื่อที่ถูกปิดปาก
   วันวันศุกร์เวลา 11:36 น.
  • Ronayos At Gmailcom อจ.ยกตัวอย่าง อี้ แทนคุณ ซึ่งผม ก็ไม่เห็นว่าถึงแม้จะยัง ไม่เป็นคนเลว ให้เห็นชัดๆ แต่ก็มิได้ประกาศว่าจะทำอะไรที่ดี หรือ จะไปทำให้เกิด *ผลทางกฎหมายได้* แล้วคะแนนที่ได้ไป ก็จะไปรองรับการจัดการของรบ.ประ ชาธิปัตย์ที่ผิดพลาด ล้มเหลว หรือ ฉ้อฉล กรณีปัญหาคุณวีระ-ราตรี ปัญหาอธิปไตยไทย-กัมพูชา ปัญหาโจรใต้ ปัญหาคอรัปชั่น ซึงร้ายไปกว่านั้น ก็คือ เลขาธิการพรรคนายสุเทพที่บอกว่า แผ่นดินไทยเป็นที่เท่าแมวดิ้นตาย
   วันวันศุกร์เวลา 11:42 น.
  • Ronayos At Gmailcom สมัยสมัคร ปชป.ทั้งพรรคเป็นฝ่ายค้าน *ทั้งพรรค* นะครับผมขอย้ำว่าน่าจะเป็น ร้อยเสียง ยังทำอะไรพรรคสมัตร-สมชายไม่ได้เลย แล้ว อี้ แทนคุณ 1 คน จะไปทำอะไรให้เกิด **ผลทางกฎหมาย** อย่างที่อจ.คิด ได้ครับ
   วันวันศุกร์เวลา 11:46 น.
  • Ronayos At Gmailcom ปฎิรูปการเมือง ให้ได้ระบบดีๆ หรือดีขึ้นแบบนี้ จะต้องรอคนดีได้รับเลือกอีกกี่ชาติ และรอคนเลวกินอี่มก่อนกีี่ชาติ...http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1492
   วันวันศุกร์เวลา 21:55 น.
  • Boonsong Chaletorn คนๆ 1 ไม่มีความหมายในสภาฯ แล้วโหวตโนที่เป็น 0 คนในสภา จะยิ่งไม่มีประโยชน์กว่าหรือครับ
   22 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Kitti Anothaisintawee มี 1 คนในสภาสู้กับเห้ 100 ตัวในสภา
   21 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom อย่างที่เราเห็นตรงกันนะครับ..และเป็นข้อเท็จจริง Vote No ครั้งนี้อาจจะไม่มีผลโดยตรงทางกฎหมาย
   20 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ในทางรัฐศาสตร์ (การตลาด) นักการเมืองในพรรคต่างๆ (โดยเฉพาะพรรคที่เข้าไปเป็นรัฐบาลในรอบ 3.5 ปีที่ผ่านมา เลว ทั้งนั้น) ไม่สามารถเอาเสียงของประชาชนไปอ้างความชอบธรรมต่อการจัดการปัญหาที่ผ่านมาได้ ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยที่เอาผู้เกี่ยวพันจำนวนมากขึ้นเป็นปาร์ตี้ลิสต์ หรือ พรรคร่วมที่ทุจริตโกงกินมโหฬาร
   20 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ที่โกงกินแบบปล้นภาษีประชาชนกันกลางวันแสกๆ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1684162393718.93322.1527369084
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom การใส่ร้ายคนไทย 7 คนโดย 1 นายก 2 กระทรวง 3 รมต. ออกสื่อสาธารณะทำให้ไปติดคุกเขมร การจัดการปัญหาโจรใต้ ชายแดนไทย-เขมร แบบฉ้อฉล (ยกแผ่นดินบนเขาพระวิหารและหนองจานให้เป็นของกัมพูชา) และ ความล้มเหลวในการป้องกันความปลอดภัยชีวิต-ทรัพย์สินที่ผิดพลาด-ล้มเหลว จากอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งกลางเมืองหลวง และ ชายแดนไทย-กัมพูชา
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ในทางรัฐศาสตร์ (การตลาด+จริยธรรม) คะแนน Vote No ทุกคะแนนคือการยืนยันและประจานความละเลย+ล้มเหลว ของรัฐบาลประชาธิปัตย์ ในการปฏิรูปการเมือง - การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นการประกาศการคว่ำบาตรไม่เอาด้วยกับความสกปรกในการเมือง (ที่ได้สส.เข้าไปโกหกแทบทุกประโยค แจกกล้วย ไปเตะต่อยถีบกัน เรียกกันเป็นสัตว์ในสภา โดดประชุมและยังออกกฎหมายขึ้นเงินเดือนตัวเอง คนละเหยียบหมื่นจากเงินเดิมเป็นแสน = +15%)
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ในทางรัฐศาสตร์ (การตลาด+จริยธรรม) คะแนน Vote No ทุกคะแนนคือการยืนยัน ความฉ้อฉลของการแต่งตั้งข้าราชการปกครอง ก.มหาดไทย / ตำรวจและประจานความละเลย+ล้มเหลว ของรัฐบาลประชาธิปัตย์ ในการปฏิรูปการเมือง - การให้ความรู้ทางการเมืองกับประชาชน เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามที่กกต.สดศรีประกาศว่าการเลือกตั้งจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม จนขอให้ทหารทำรัฐประหารเสียดีกว่า
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom เรียนถาม อจ.บุญส่ง ว่าคนดีที่จะลงรับสมัครคนไหน (แม้แต่อี้) ที่กล้า(และได้)ประกาศ(หรือทำแล้ว) เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น สักอย่างน้อย 1 ใน 4 ของคุณวีระ เรื่องการประณามความฉ้อฉลในเรื่องการแต่งตั้งขรก.มหาดไทย เช่นที่ อจ.ปราโมทย์ นาครทรรพ ร้องว่า ไฟไหม้ก.มหาดไทย คนดีคนไหนประกาศการสนับสนุนคุณวีระ-ราตรีและแนวทางช่วยเหลือให้พ้นคุกเขมร
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom
   อจ.บุญส่งครับ คุณวีระ+ราตรี เทียบได้กับ 13 ขบถเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ยุค 14 ตุลา 16 ถูกจับเข้าคุกโดยเผด็จการถนอม-ประภาส อย่างไม่เป็นธรรม ถ้าไม่มีคนดี ผู้นำนิสิต นักศึกษา ประชาชน อีกเป็นล้านออกมาต่อต้าน คัดค้าน รัฐบาลอธรรม และระบอบอธรรมแบบนั้น ...ดูเพิ่มเติม
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ที่แน่ๆ คุณวีระ+ราตรีถูกนักการเมืองทั้งสภา และ ทุกพรรค โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเหยียบย่ำ ยัดเยียดเข้าคุกเขมรแล้วดูดาย ....จะมีคนดี (ดีจริงหรือเปล่า กล้าจริงหรือเปล่า) ที่จะสวนกระแสพรรค ประณามความเห็นของเลขาธิการพรรค นายสุเทพ ที่หงอและแถลงแทนรัฐบาลเผด็จการฮุนเซนมาตลอด ถึงกับประกาศว่า *แผ่นดินไทยเป็นที่เท่าแมวด้ิ้นตาย*
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom คราวนี้ ผมขอให้อจ.อธิบายข้อความที่อจ.บอกว่า *ความรู้สึกที่ผมมีต่อแกนนำ ที่ผมรู้สึกว่าไม่ให้ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน มีแต่การโฆษณาชวนเชื่อด้านเดียว และหลายครั้งไม่เป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือเอาจริงๆ* อจ.บรรยายได้เต็มที่เลยครับว่า อะไรเป็นข้อเท็จจริงที่รอบด้านที่แกนนำพันธมิตรพยายามปิดบัง เอาแต่โฆษณาชวนเชื่ออย่างเดียว ... ขอให้รับผิดชอบต่อคำของอจ.เองด้วยครับ
   19 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Boonsong Chaletorn
   โหวตโนแล้วช่วยอะไรคุณราตรีคุณวีระได้หรือครับ ในเมื่อตัวเองยังไม่สามารถช่วยให้ตัวเองได้เข้าสภาเลยแม้แต่คนเดียว การเดินการเมืองภาคประชาขนนอกสภาก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรต่างไปจากก่อนหน้าโหวตโนและหลังโหวตโน ทั้งรู้แค่ว่าทำไมถึงโหวต แต่ไม่รู้ด...ดูเพิ่มเติม
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom แล้วอะไรคือ *ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน ไม่มีแต่การโฆษณาชวนเชื่อด้านเดียว และ เป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือจริง** ที่พธม.ยังไม่ได้กล่าวถึงละครับ
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom คำถามที่ 2 นะครับ แล้วพรรคใด ที่เสนอ *ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน ไม่มีแต่การโฆษณาชวนเชื่อด้านเดียว และ เป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือจริง** ที่พธม.ยังไม่ได้กล่าวถึงละครับ
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom และนี่ก็ต่อเนื่องกันจากคำถามที่ 2 (เรื่องเดียวกันครับ) ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใด ของไทย ที่มีทั้งอำนาจรัฐ มีทั้งสื่อในมือ มีทั้งเงินงบประมาณจากภาษีประชาชนและมี **หน้าที่** ต้องให้ **การศึกษาคือการสอนให้คนรู้จักคิด ให้รู้จักเก็บรับข้อมูลให้รอบด้าน แล้วใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ ไม่ได้ให้ข้อมูลด้านเดียว ที่อจ.เรียกว่าล้างสมอง ละครับ** อจ.บอกข้อเท็จจริงมา ถ้าจริง ผมอาจจะไปเลือกคนดีที่ทำอย่างที่อจ.บอก
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom
   ส่วนการช่วยคุณวีระ-ราตรี การเคลื่อนไหวของประชาชน มีพลังอำนาจทางรัฐศาสตร์อย่างแน่นอน เช่นที่อจ.ก็เคยเคลื่อนไหวมาก่อน ผมจึงต้องย้อนกลับไปที่ 14 คุลา อีก เมื่ออจ.ออกมาเรียกร้องเป็น 13 ขบถ อจ.มหาวิทยาลัย-สถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ได้ร่วมลงชื่อเป็นบ...ดูเพิ่มเติม
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ผมยังรอคำตอบของอจ.บุญส่งอยู่นะครับ อะไรคือ *ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน ไม่มีแต่การโฆษณาชวนเชื่อด้านเดียว และ เป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือจริง** ที่พธม.ยังไม่ได้กล่าวถึง
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom และคำตอบจากอจ.บุญส่งว่า ...ผู้สมัครคนใด + พรรคใด + รัฐบาลใดที่ (มีทั้งอำนาจรัฐ มีทั้งสื่อในมือ มีทั้งเงินงบประมาณจากภาษีประชาชนและมี **หน้าที่**) ได้ทำแล้วอย่างดีซึ่ง **การศึกษาคือการสอนให้คนรู้จักคิด ให้รู้จักเก็บรับข้อมูลให้รอบด้าน แล้วใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ ไม่ได้ให้ข้อมูลด้านเดียว ที่อจ.เรียกว่าล้างสมอง **
   18 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ส่วนที่อจ.ยกตย.ว่ามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเสนอชื่อ สว.คำนูณ สิทธิสมานให้เข้าไปเป็นตัวเลือก สำหรับการคัดสรร สว.อีกครั้งหนึ่งนั้น ความเห็นของผมตอบว่า ข้อเท็จจริงแตกต่างจากระบบการเลือกตั้ง เป็นคนละเรื่องที่อาจคล้ายกันถ้ามองแบบตื้นๆ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ก.สว.คำนูณตอบคำถามชัดเจน ในแง่การจับทุจริตของรัฐบาล ดีกว่าคุณอี้ของพรรคประชาธิปัตย์ เช่น การจับผิดนายกที่พยายามแอบแก้ ม.190 ของรธน. เมื่อเดือน พย.53 รวมทั้งการที่รบ.ประชาธิปัตย์พยายามแอบผ่านการอนุมัติ เจบีซี 3 วาระรวดในห้วงเวลาเดียวกัน
   17 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ข. สว.คำนูณมีจุดยืนชัดเจนที่ตรวจสอบ ประณามรัฐบาลในสภา เรื่องความล้มเหลวในการปกป้องชีวิต-ทรัพย์สินประชาชน ทังจากภัยเสื้อแดง และปัญหาคุณวีระ-ราตรี
   17 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ค. ขั้นตอนการสรรหา สว. ...ทำอย่างไรนอกจากส่งรายชื่อจากองค์กรเอกชนต่างๆไป ผมไม่ทราบจริงๆ และอาจจะเป็นก่อนที่ คุณพิภพเสนอให้พธม.ตัดสินใจให้มีการรณรงค์ Vote No เมื่อต้นเดือน เมษายน 54 ....แต่จะ มีการทุจริตซื้อเสียงเพื่อให้เลือก สว.หรือเปล่า ผมก็ไม่เห็นมีกกต.ออกมาโวยวายเหมือนการเลือกตั้งสส. ที่ท่านสดศรีร้องหาทหารให้ทำรัฐประหาร เพราะการเลือกตั้ง สส.จะไม่บริสุทธิ์ จะมีการซื้อเสีียงกันมากมายครับ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom และถ้า อจ.จะมีข้อคัดค้านว่า สว.คำนูณ เลวและไม่สมควรเป็น สว. อย่างไร ผมก็ยินดีรับฟังอย่างยิ่ง ครับ
   17 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ถ้าอจ.ไม่บรรยายความเลวของ สว.คำนูณ ให้ผมรู้ครงนี้ ผมก็ถือว่ามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและคณะผู้เลือกสรร สว.เลือกสว.คำนูณไปไม่ผิดหรอกครับ แต่ถ้าเลือกนายอี้เข้าไป มีโอกาสผิดเยอะมาก ผลงานก็ไม่มี ความดีไม่ปรากฏ และจะยังไม่สามารถทำอะไรภายใต้มารแบบสุเทพ อภิสิทธิ์ เพราะแม้แต่นายชวน ก็ยังบอกว่าต้องทำตามมติพรรค ไม่สนใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญ จะทำไปโดยฉันทามติและประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่า
   16 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ผมลอกเอาบทสนทนาของอจ.และผมไปไว้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2058568193629.123634.1527369084 แบบนี้แต่ละประเด็นจะแยกย่อยและวิจารณ์ได้ง่าย ขึ้นด้วยครับ
   16 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Boonsong Chaletorn คำถามแยกย่อยเยอะดีจังครับ คงต้องขออนุญาตเลือกตอบบางอย่างเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถตอบตามตอบได้ทุกเรื่องครับ
   14 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Boonsong Chaletorn
   ผมอยากทบทวนกันก่อนว่า คุณ Ronayos นำเสนอบทความของคุณสมเดช ที่ชวนให้คนไปโหวตโน โดยกล่าวถึงความเลวร้ายชั่วร้ายของนักการเมืองและระบบการเมือง (อีกแล้ว) เป็นสาเหตุ ซึ่งผมไม่ได้เห็นแย้งอะไร เพราะเรื่องแบบนี้พูดอีกก็ถูกอีก ไม่มีใครคิดแก้แทนใ...ดูเพิ่มเติม
   13 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Boonsong Chaletorn
   อย่างการตีความเรื่องของคุณคำนูญ ผมไม่ได้มีความเห็นเลยว่าคุณคำนูญชั่วร้ายหรือทำงานไม่ดี ไม่เหมาะสมอย่างไร

   ผมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่า พธม.ด่าระบบการเมืองว่าเลวร้าย ด่านักการเมืองว่าชั่ว คนในซีกเอเอสทีวีก็แห่ตาม ชั่วหมดเลวหมด คนเดียวก็ไม...ดูเพิ่มเติม
   13 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Boonsong Chaletorn มีคนตอบผมว่า ไม่เกี่ยวกัน คุณคำนูญเป็น ส.ว. ไม่ใช่ ส.ส. และมาจากการสรรหา ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้ง จึงควรสนับสนุน

   คำตอบแบบนี้ ผมคงชี้แจงอะไรไม่ได้แล้ว ยอมแพ้จริงๆครับ เพราะผมตกอยู่ในภาวะหัวร่อมิได้ ร้องไห้มิออกจริงๆ

   ถ้าคนที่เป็น พธม. ตอบได้แบบนี้ ก็อย่าไปว่าใครเขาว่าเอาสีข้างเข้าถูเลยนะครับ
   13 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Boonsong Chaletorn กรณีของคุณคำนูญในทัศนะของผมเป็นเช่นนี้ ไม่ใช่ให้ผมไปหาความเลวหรือความไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่ของคุณคำนูญมาให้ได้

   ย่อมเป็นคนละเรื่องกันอย่างสิ้นเชิงครับ
   13 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Boonsong Chaletorn ส่วนคุณแทนคุณนั้น ผมเห็นว่าเป็นคนดี เป็นคนหนุ่มที่น่าสนับสนุน นี่คือจุดยืนของผมที่จะไปเลือกตั้ง เลือกคนดี ไม่โหวตโนให้เสียของ

   ส่วนที่คุณ Ronayos เอามาตรฐานของตนเป็นเครื่องวัดว่าใครดีไม่ดี โดยมองไปที่กรณีคุณราตรีคุณวีระ ไทยกัมพูชา ก็เป็นสิทธิของคุณ ผมไม่ล่วงละเมิด ตามสบายครับ
   13 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Boonsong Chaletorn
   ย้อนไปประเด็นเริ่มต้นอีกที ผมยังพร้อมรับฟัง และอยากให้ผู้ที่เชื่อเรื่องโหวตโนช่วยกันคิดครับว่าแล้วยังไงต่อไป แค่ด่านักการเมืองกับระบบการเมืองว่าเลวทราม ถึงคิดจะโหวตโนนั้น รับทราบแล้ว ตอนนี้น่าที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอีกขั้นแล้วนะครับ ยิ่...ดูเพิ่มเติม
   13 ชั่วโมงที่แล้ว · 1 คน
  • Kitti Anothaisintawee เลือกไปก็ได้เพื่อไทยไม่ก็ประชาธิปัตย์ ผมไม่เอาครับ
   3 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom อจ.บุญส่งเคยถาม หาวิธีที่จะตอบประเด้นแยกย่อย ผมก็ได้เอาไปวางไว้เป็นรูป หากจะตอบประเด็นแยกย่อย และ ก็ได้ตอบไว้ที่รูปนั้นด้วยครับ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2058568193629.123634.1527369084
   32 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom อย่างที่ผมบอกว่าเพียงรู้อดีต และปัจจุบัน ของนักการเมืองและระบบการเมืองไทยก็เพียงพอสำหรับ คนธรรมดาอย่างผมที่ไม่ใช่นักวิชาการ ไม่ใช่นักกม./รัฐศาสตร์ ที่จะเอาศีล-ธรรม เข้ามาจับ เข้ามาทาบ ทำให้รู้ว่าไม่มีนักการเมืองดีมาลงรับเลือกตั้งให้ผมสมควรเลือก และ ตรงกับที่ผมตัดสินใจถูกต้องมาตลอด 14 ปีที่มีช่องสีขาวให้ผมเลือก .. จนถึงวันนี้ผมยังไม่ผิดเลย
   30 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom คนที่รู้แจ้งแทงตลอดทั้ง 3 ท่าน ถ้าอจ.ได้ฟังแล้วไม่เข้าใจ ยังไม่เห็นอนาคต ก็แล้วแต่อจ.บุญส่ง จะไปสอบถามซักไซร้เอาเองหรือเปล่า ได้แก่ อจ.ปราโมทย์ นาครทรรพ ศ.ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ ซึ่งเห็นด้วยกับผู้เริ่มความคิด Vote No คือ คุณพิภพ ธงชัย ซึ่งเป็นนักต่อสู้ที่ยืนหยัด มีประสบการณ์จริงในการร่วมต่อสู้กับประชาชน .... คุณพิภพ เป็นนักวิชาการติดดิน ที่ ไม่ได้ นั่งคิดเอาเอง และรู้สภาพปัญหาจริงของประชาชนไทย
   30 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom อจ.ยก คุณอี้ บอกว่าเป็นคนดี ที่น่าจเลือก ... ถ้าเลือกเป็นดาราตัวอย่าง อาจพอได้ แต่เข้าไปเป็นผู้แทนราษฏร มาตรฐานความดีอย่างนี้พอหรือครับ.. เขาจะลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้อธรรม *ยอมสละทรัพย์ อวัยวะ และ ชีวิต เพื่อรักษาธรรมเพียงใด*
   27 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ‎*ต่อปัญหาการใส่ร้าย ใส่ความเท็จคุณวีระ-ราตรี โดยรัฐบาลอภิสิทธิ์* คนดี แบบคุณอี้ ได้กล้าทำอะไรบ้าง ที่เป็นการโต้แย้งความเท็จที่หัวหน้าพรรค และ เลขาธิการพรรคปชป. สุเทพ ใส่ร้าย 7 คนไทย และ พยายามสร้างหลักฐานเท็จว่าหนองจานเป็นของกัมพูชา รวมทั้ง การที่ชักชวนให้คนไทยเห็นว่าปัญหาอธิปไตยเป็นปัญหาเล็กๆ โดยบอกว่า ที่(แผ่นดินไทย)เท่าแมวดิ้นตาย อย่าไปทะเลาะกับเขมร ไปเอาผลประโยชน์(ปิโตรเลียม)ในทะเลดีกว่า
   26 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom เมื่อคุณอี้ สมมติหากได้รับเลือกจริง เขาจะกล้าอภิปรายความไม่ถูกต้อง หรือ โหวตสวน หรือ ลงคะแนนไม่ไว้วางใจนายสุเทพหรือเปล่า ไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์หรือเปล่า ที่ได้ใส่ร้าย 7 คนไทย
   25 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom
   ‎38 ปีผ่านไป นับจาก 14 ตุลา 16 อจ.บุญส่งเป็นผู้รอดจากการถูกกระทำ ทั้งการจำคุกที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้ง อจ.บุญส่งรอดจากการประหัตประหารด้วยอาวุธสงครามบนท้องถนน มาถึงพ.ศ.นี้ คนดีคนไหนของอจ.บุญส่งที่คัดค้าน การใส่ร้ายใส่ความคนไทยผู้กล้าแบบคุณวีระแ...ดูเพิ่มเติม
   21 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom และผมก็ฝากถามคุณเจริญ หมู่ขจรพันธ์ด้วย ถ้ามีผู้สมัครสส.คนไหนกล่าวถึงนโยบายที่จะไปช่วยคุณวีระ-ราตรี หรือแสดงความพยายามอย่างจริงจัง โปรดบอกด้วย ผมยังไม่ได้ยินจริงๆ หรือ สันติอโศกเห็นว่าควรสนับสนุนผู้สมัครสส.คนใด ให้ไปลงคะแนนเลือก เพราะผมก็ไม่เคยได้ยินจาก FMTV
   17 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom อจ.บุญส่งบอกว่า *อย่ารุกไล่ผมจนเห็นผมเป็นศัตรูตัวร้าย อย่างที่ทำกับพี่สมศักดิ์และอดีตเพื่อนมิตรทั้งหลาย เพียงเพราะผมพยายามแตะแขนท่านเบาๆให้หยุดคิดกันบ้างเท่านั้นเลย* อันนี้อจ.ตั้งใจเขียนแบบนี้ หรือ อจ.บุญส่งเขียนผิดครับ
   14 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ก. อย่ารุกไล่ผมจนเห็นผมเป็นศัตรู ตัวร้าย หมายความว่าอะไร ถ้าผมรุกไล่อจ.บญส่ง แล้ว จะทำให้ ผมเห็นอจ.เป็นศัตรูตัวร้าย หรือ ... เขียนผิดหรือเปล่าครับ .... อจ.ตั้งใจเขียนว่า **อย่ารุกไล่ผม + อย่ามองเห็นผมเป็นศัตรูตัวร้าย** หรือเปล่า
   11 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ข. *อย่างที่ทำกับพี่สมศักดิ์ และ อดีตเืพื่อนมิตรทั้งหลาย* ถ้าผมรุกไล่คุณสมศักดิ์ และ อดีตเื่พื่อนมิตรทั้งหลาย ตรงไหน อจ.ส่งลิงก์มาให้ผมดูด้วย ถ้ามีจริงผมขอพิจารณา ดูว่า *ผมรุกไล่อย่างเป็นศัตรูตัวร้าย* ตรงไหน
   8 นาทีที่แล้ว
  • Ronayos At Gmailcom ค. *ผมพยายามแตะแขนท่านเบาๆให้หยุดคิดกันบ้าง* อจ.บุญส่งครับ เวลาอจ.เขียน อจ.อาจจะคิดว่าอจ.แตะแขน ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า อจ.ไม่ได้แตะแขนเบาๆ ถ้าอจ.เคารพความเห็นแตกต่าง ก็คงเข้าใจ
   5 นาทีที่แล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง