บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เหตุผลทำไมต้องโหวตโน? พร้อมรับฟังหลากหลายความเห็นของคนที่จะโหวตโน ได้ที่นี่

Manager Radio FM 97.75 MHz คลื่นของประชาชน คนนำปัญญา ร่วมรณรงค์โหวตโน กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ด้วยการจัดทำสปอตรณรงค์ “ทำไมต้องโหวตโน” พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่าเหตุใดจึงต้องโหวตโน ณ บูธ Manager Radio บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์
             ความเห็น สนธิ ลิ้มทองกุล พร้อมด้วยแกนนำและแนวร่วมพันธมิตรฯ ตัดทอนจากคำปราศรัยและคำให้สัมภาษณ์
     
       - คลิกฟัง ความเห็น สนธิ ลิ้มทองกุล ทำไมต้องโหวตโน 1
       - คลิกฟัง ความเห็น สนธิ ลิ้มทองกุล ทำไมต้องโหวตโน 2
       - คลิกฟัง ความเห็น สนธิ ลิ้มทองกุล ทำไมต้องโหวตโน 3
       - คลิกฟัง ความเห็น สนธิ ลิ้มทองกุล ทำไมต้องโหวตโน 4
       - คลิกฟัง ความเห็น สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ทำไมต้องโหวตโน 1
       - คลิกฟัง ความเห็น สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ทำไมต้องโหวตโน 2
       - คลิกฟัง ความเห็น พิภพ ธงไชย ทำไมต้องโหวตโน 1
       - คลิกฟัง ความเห็น พิภพ ธงไชย ทำไมต้องโหวตโน 2
       - คลิกฟัง ความเห็น ประพันธ์ คูณมี ทำไมต้องโหวตโน 1
       - คลิกฟัง ความเห็น ประพันธ์ คูณมี ทำไมต้องโหวตโน 2
     
       เหตุผลของการโหวตโน
     
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 1 “เพราะการเมืองอยู่ในวงจรอุบาทว์เดิมๆ”
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 2 “ถึงเวลาต้องสั่งสอนนักการเมือง”
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 3 “เพื่อปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่”
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 4 “การเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบทางการเมือง”
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 5 “บอยคอตนักการเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพ”
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 6 “เพราะไม่ต้องการนักการเมืองที่มีอยู่”
       - คลิกฟัง เหตุผลที่ต้องโหวตโน 7 “เพื่อนำไปสู่การตั้ง ส.ส.ร.-แก้ กม.เพิ่มสิทธิ ปชช.”
     
       หลากหลายความเห็นของคนที่จะโหวตโน
     
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 1 (ไม่ประสงค์ออกนาม)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 2 (น้องเบียร์ กำลังศึกษาอยู่ มศว.ประสานมิตร)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 3 (คุณเพิ่มชัย วัฒนะประทีป อดีต พนง.รัฐวิสาหกิจ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 4 (คุณธีรพงษ์ วิริยานนท์ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 5 (คุณวิภา นิธิธนากุล ชาว จ.สมุทรปราการ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 6 (คุณพินิจ อาชีพรับจ้าง)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 7 (คุณรัตนา เอี่ยมเพชร อาชีพรับจ้าง)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 8 (สุวรรณา พลอยสุทธิ อาชีพพนักงานบริษัท)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 9 (มนต์ชิต ธรรมเสถียรสุข อาชีพพนักงานบริษัท)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 10 (สุชาดา สุรัตนชัยบุญเลิศ อาชีพพนักงานบริษัท)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 11 (พัชรินทร์ พวงมณี อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 12 (เศกฤทธิ์ ทองยี่สุ่น อาชีพข้าราชการ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 13 (วาสนา ชลวัฒนกุล อาชีพค้าขาย)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 14 (อุมาภรณ์ มาลัยขวัญ อาชีพครู)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 15 (รัฐธนินท์ กวินกนกกัลป์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 16 (พันเอกกฤษฎิ์ เกสะรัตน์ ข้าราชการบำนาญ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 17 (สุวัฒนา จิตรานนท์)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 18 (มังคุด อาชีพธุรกิจส่วนตัว)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 19 (เรกข์ วงศ์ดิลก อดีตผู้บริหาร)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 20 (ภควรรณ นิยมทอง อาชีพแม่บ้าน)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 21 (ประนอม พิมพ์พันธ์ ข้าราชการบำนาญ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 22 (รัชนี จาก กทม.)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 23 (สุวิทย์ ชูวงศ์ ข้าราชการบำนาญ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 24 (ไม่ประสงค์ออกนาม)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 25 (เกรียงชัย หาญจิรวุฒิวงศ์ อาชีพรับจ้าง)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 26 (อำนาจ วงศ์สกุล อาชีพพนักงานบริษัท)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 27 (นพ.สุเมธ จาก จ.นครสวรรค์)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 28 (ณัฐพัชร จินตวณิชย์ อาชีพแม่บ้าน)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 29 (อัญชัน จันทรสาขา อาชีพพนักงานมหาวิทยาลัย)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 30 (เกรียงศักดิ์ ศรีบุญ ข้าราชการ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 31 (รัตนา แจ้งฉาย อาชีพค้าขาย)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 32 (บัญญัติ พรมยศ อาชีพอิสระ)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 33 (สมปอง โพธา อาชีพค้าขาย)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 34 (วิชัย วิริยะพงศ์คีรี)
       - คลิกฟัง ความเห็นที่ 35 (ธนิษฐ์ ว่องวัฒนาสิน อาชีพรับจ้าง)
     
       ความเห็นต่อไปอาจเป็น "คุณ" ร่วมแสดงความเห็น "ทำไมต้องโหวตโน" ได้ที่บูธ Manager Radio บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ 16.00น.-20.00น.ทุกวัน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรถ้าไม่เล่นการเมืองกันในสภา

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง