บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นักวิชาการแนะเติมปัญญายกระดับ รร.ตำรวจ-หนุนงบไม่ให้หาเศษหาเลย

“ศ.แสวง” ติง 3 องค์กรยุติธรรมทำงานแยกส่วน ศาลไทยยึดติดแต่กฎหมายไม่ดูบริบทสังคม เสนอไม่รวมศูนย์บทบาทจับกุม-สอบสวนที่ตำรวจ ส่วนอัยการไม่ควรมีตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสนอตั้งคณะกรรมการอัยการพิเศษ ดูแลคดีนักการเมือง วันที่ 28 พ.ค.54 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดบรรยายอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 3 เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส นักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว ว่าระบบกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมเมืองไทยยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังแยกการจับกุม การฟ้องร้อง และการพิจารณาพิพากษาออกจากกัน ทำให้ตำรวจ อัยการ และศาล ทำหน้าที่แบบต่างคนต่างทำ ผลลัพธ์คือคดีจำนวนมากไปกองอยู่ที่ตำรวจ
“ตำรวจในฐานะเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่เกินไปและรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง เกิดการวิ่งเต้นตำแหน่งมาก เห็นว่าหากปรับโครงสร้างที่มีในส่วนกลาง กระจายลงในพื้นที่ด้วย จะลดปัญหาและเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น”
ศ.แสวง กล่าวต่อว่า ยังมีปัญหาการจับกุมสอบสวน ที่ให้หน้าที่ตำรวจทำทั้ง 2 ขั้นตอน ควรปรับบทบาทโดยแยกการสอบสวนชุดหนึ่งและจับกุมชุดหนึ่ง จะลดภาระงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องเติมความรู้ด้านวิชาการ เพราะมีความจำเป็นที่ตำรวจต้องมีความรู้รอบด้าน โดยอาจยกระดับโรงเรียนตำรวจเป็นสถาบันการศึกษา มีลักษณะเหมือนมหาวิทยาลัย และประการสุดท้ายซึ่งสำคัญมากคือการอุดหนุนงบประมาณ สวัสดิการ เงินเดือน อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ต้องมาหาเศษหาเลยเช่นทุกวันนี้
ส่วนของอัยการ ศ.แสวง กล่าวว่า จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ตำรวจกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมายยากๆ เท่ากับตำรวจได้มีที่พึ่ง ขณะที่ชาวบ้านเองก็ได้ที่พึ่งด้วย ไม่ใช่แยกส่วนอย่างที่เป็นอยู่ และตั้งข้อสังเกตว่าไม่ควรให้อัยการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาทาง กฎหมายในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนในคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ควรมีองค์กรทำหน้าที่เฉพาะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจสำหรับแต่ละคดีเรียกว่า คณะกรรมการอัยการพิเศษ
ศ.แสวง กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาของศาลที่ถูกวิพากษ์อย่างหนักมากคือ หลักการพิจารณาคดีที่เน้นตามตัวบทกฏหมาย แต่ยังไม่ได้คำนึงถึงความยุติธรรมและความถูกต้องชอบธรรม ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ศรัทธา จึงควรมีกระบวนการสืบพยานเพิ่มได้ในศาลอุทธรณ์ หาก มีข้อสงสัยในข้อเท็จจริงและให้ศาลฎีการับเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายหรือเพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเพื่อลดคดีที่ขึ้นสู่ชั้นศาลฎีกา ซึ่งกฎหมายเปิดช่องอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ถูกใช้ในกระบวนการ นอกจากนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะช่วยทำหน้าที่ในคดีที่มีความซับซ้อน แต่ต้องระวังไม่ให้มีประโยชน์ทับซ้อน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสรรหา.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง