บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

7 สูตรปรองดองฉบับ "ทักษิณ" แต่บทสรุปเสี่ยงนองเลือด !

 

เพราะการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นอีกปัจจัยที่จะนำไปสู่การปรองดองในระยะยาว.. เพียงแต่ข้อเสนอสุดท้ายว่าด้วยนิรโทษกรรมนั้นจะทำให้ข้อเสนอที่ดีอื่นๆ ถูกมองข้ามไปในที่สุด"
 ที่ร้ายไปกว่านั้นข้อเสนอที่ 7 "คืนความเป็นธรรมและเยียวยา"..สุ่มเสี่ยง นองเลือด มากกว่าที่จะเห็นการปรองดอง !
 ปรากฏการณ์เมื่อ 23 เม.ย.2554 ในวันแถลงนโยบาย สะท้อนแล้วว่า เพื่อไทยมิอาจข้ามพ้น อดีตนายกรัฐมนตรีได้เลย...ขณะเดียวกันใครที่คิดจะทำแบบนั้น ก็ต้องถูกแบน ถูกเว้นวรรค อย่างที่ปรากฏการณ์ให้เห็นแล้ว ...ใครคิดต่างมีเพียงทางเลือกเดียวคือเดินออกจากพรรค

 พ.ต.ท.ทักษิณ เรียก 7 สูตรปรองดองว่า "นโยบายก้าวข้ามวิกฤติสู่สันติสุขของสังคมไทย"..ซึ่งหากอ่านตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 6 ก็น่าจะเป็นแบบนั้น แต่เมื่ออ่านถึงข้อสุดท้ายต้องสะดุ้งกันทั้งแผ่นดิน เพราะนี้คือ "การนิรโทษกรรม"..แม้จะเรียก "คืนความเป็นธรรม และเยียวยา" ก็ตาม

 ข้อแรก ต้องมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซงขององค์กรและกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานของรัฐต้องทำหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลางอย่างแท้จริง
 2.ทุกฝ่ายต้องยอมรับการตัดสินใจของประชาชนและผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ต้องไม่มีการใช้อำนาจนอกระบบแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
 3.ต้องไม่มีการใช้อำนาจนอกระบบแทรกแซงการทำงานขององค์กรฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรเหล่านี้ต้องยึดมั่นในหลักนิติธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของทุกองค์กร
 4.พิทักษ์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทุกฝ่ายต้องไม่ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง ใส่ร้ายและทำลายผู้อื่น 
 5.สถาบันทหารต้องมีไว้เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและบูรณภาพของดินแดน ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ปกป้องคุ้มครองประชาชน ประโยชน์ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ไม่ใช้กำลังทหารเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองหรือกดดันทางการเมือง
6.ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนลงประชามติว่าจะใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 หรือ ฉบับ พ.ศ.2550 เป็นฐานในการยกร่าง เมื่อยกร่างเสร็จแล้วให้ประชาชนลงประชามติอีกครั้ง
 และข้อสุดท้าย....พ.ต.ท.ทักษิณ เสนอให้ "คืนความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ที่ไม่ได้รับความยุติธรรม จากการกระทำที่สืบเนื่องจากการรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 รัฐธรรมนูญชั่วคราว และรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550"
 เสนอแบบนี้...ไม่มีทางปรองดองได้แน่นอน เหตุที่บอกแบบนี้เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ คือปัจจัยสำคัญของความขัดแย้ง..หากเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเอาตัวเองผูกกับข้อเสนอ หรือยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงอำนาจ ..ข้อเสนอดังกล่าวก็ยากที่จะได้การตอบรับ ตรงกันข้ามจะมีแรงเคลื่อนต่อต้านรุนแรงจากฝ่ายตรงกันข้าม แม้ข้อเท็จจริงจะมีประชาชนจำนวนมากนิยม พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ตาม
 ยิ่งนิยมมาก...ความไม่พอใจของอีกฝ่ายก็ย่อมมีมาก!
 แกนนำในพรรคเพื่อไทย บางรายก็ทราบถึงเงื่อนไขนี้ จึงพยายามที่จะคิดข้ามพ้นอดีตนายกฯ..เพื่อนำพรรคเพื่อไทย กลับมาสู่อำนาจบริหารอีกรอบ เพราะเชื่อเสมอว่าหากคนแดนไกลยังชักใยอยู่ ขั้วอำนาจตรงกันข้ามย่อมระแวง โอกาสที่จะได้บริหารประเทศย่อมปิดหนทาง
 พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ย่อมรู้..จึงพยายามที่จะใช้เสียงพลังประชาชนจำนวนมาก สร้างโอกาสให้พรรคเพื่อไทยและตนเอง...ซึ่งจะได้โอกาสนั้นต้องได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างถล่มทลาย...จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนโยบาย "โดนใจทุกกลุ่ม"
 จึงไม่แปลกที่ได้เห็น "ประชานิยมสุดขั้ว" ออกมาเมื่อ 23 เม.ย.2554
 เทหมดหน้าตักเยี่ยงนี้...ซื้อใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งกันสุดๆ หากชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้จริงๆ เตรียมรับมือความขัดแย้งครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เลย!

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง