บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ที่สมควรปรับปรุงแก้ไข คือ นิติบัญญัติ มิใช่ ตุลาการ


สำเริง คำพะอุ

นายวัฒนา เมืองสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กรรมาธิการแก้ไข มาตรา ๒๙๑ รัฐธรรมนูญ กล่าวชี้แจงระหว่างการประชุมกรรมาธิการว่า ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกองค์กรอิสระ หรือศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญ

ในคำอภิปรายของตนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นการพูดก่อนรัฐสภาจะมีมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุเพียงว่าที่มาของอำนาจนั้น ควรได้มาอย่างไร ต้องถูกต้องและดูปร่งใสมากกว่านี้

ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียกับใคร หลังจากสภารับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ หรือพูดไปในรายละเอียดอีก เพราะถือเป็นมรรยาทไม่ควรไปก้าวก่ายการทำหน้าที่ของกรรมาธิการ (มติชน ๒ มีนาคม)

นายวัฒนา เมืองสุข จะแสดงความคิดเห็นก่อน หรือหลังสภารับหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญย่อมเป็นสิทธิส่วนตัวของนายวัฒนา

ก่อนหน้าสภารับหลักการจะมีความคิดเห็นอยางหนึ่ง สภารับหลักการแล้วจะยังยืนยันความคิดเห็นนั้น หรือ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือสงวนท่าทีก็เป็นเรื่องของนายวัฒนา

ใครๆ ก็มีสิทธิที่จะคิดได้อย่างอิสระ เสรี ตามวิถีของประชาธิปไตย ถูก หรือ ผิด สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่ในความเป็นจริง องค์กรอิสระต่างๆที่ระบุไว้ในศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ เอากันจริงๆแล้วมีที่มาสะอาด โปร่งใสกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะมาจากบัญชีรายชื่อ หรือมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเสียอีก

ที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนั่นก็มาจาก ทักษิณ ชินวัตร เป็นคนกำหนดตั้งแต่รายชื่อแรก เรื่อยไปหลายสิบคนหรืออาจจะทั้งหมดก็ได้ ส่วนเขตนั้นก็ขึ้นอยู่กับพรรคจะส่งลงหรือไม่ นั่นก็ทักษิณอีก

ทำอะไรให้ทักษิณโกรธ หรือไม่ชอบใจอาจจะไม่มีชื่อ อาจจะชื่ออยู่ท้ายๆ อดได้รับเลือกตั้ง ก็เป็นไปได้อีก

ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เป็น ส.ส.ทั้งบัญชีรายชื่อ ทั้งเขต มาจากประชาชนเลือก หรือพูดกันอยู่เสมอว่า ๑๕ ล้านเสียงเลือกมา

ไม่มีการจัดตั้ง ไม่มีการซื้อเสียงสักบาท ล้วนโปร่งใส สะอาด บริสุทธิ์ กล้าคุยไหมล่ะครับ ?

ถึงจะกล้าก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับ คุณวัฒนา

องค์กรอิสระต่างๆที่มีในรัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดที่ไปที่มา ถ้าหากจะบอกว่า ปปช.ชุดนี้ กกต.ชุดนี้ คณะทหารโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะเป็นคนแต่งตั้ง ก็อยากให้วัฒนา เมืองสุข ไปดูปูมหลังเสียก่อน

กกต.ชุดนี้มิใช่หรือ ที่ วุฒิสภา “สุชิน” เป็นคนเลือกเอาไว้ หลังจากที่ที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาคัดสรรมาให้ ๑๐ รายชื่อ ๕ รายชื่อก็มาเป็น กกต. อีกส่วนหนึ่งก็เหลือไปเป็น ปปช.

เพราะการยึดอำนาจ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น พลเอกสนธิ ไม่ได้วางแผนมาก่อน ไม่รู้จักใครมากมาย มีคนเลือกไว้แล้ว คัดสรรไว้แล้ว เขาบอกว่า ดี ก็แต่งตั้ง

ส่วนศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ ก็มาจากหลักเกณฑ์หลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เลือกมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เลือกมาจากผู้มีความรู้สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และในที่สุดวุฒิสภาก็ให้การรับรอง

ที่มาอย่างนี้ดีกว่ามาจาก ทักษิณ ชินวัตร หลายร้อยหลายพันเท่ามิใช่หรือ คุณวัฒนา เมืองสุข

ส่วนตุลาการศาลปกครอง นั่นก็เหมือนกัน เขามีข้อกำหนดความรู้ ความสามารถ วิธีการคัดสรรเอาไว้

ไม่ได้เป็นง่ายๆนะครับ ตำแหน่งใหญ่ๆ ก็ต้องให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ

ต้องเอา กกต.ชุด ๓ หนา ๕ ห่วง ที่กำลังอยู่ระหว่ากงการพิจารณาของศาลว่าจะติดคุก หรือไม่ติดคุก ถ้าหากติดจะติดกี่ปี กลับมาอีกไหม ?

ต้องเอา ศาลรัฐธรรมนูญชุดที่พิจารณา คดีซุกหุ้นของ ทักษิณ ชินวัตร ที่เอา ๔ เสียงที่ไม่รับพิจารณา ไปบวกกับ ๔ เสียงที่บอกว่าทักษิณไม่ผิด เอาชนะ ๗ เสียงที่เบิกว่า ทักษิณ ซุกหุ้น กลับมาเป็นตุลาการอีกไหม ?

ต้องเอา ปปช.ชุดที่ขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองในสมัยที่ ทักษิณ เป็นรัฐบาล จนกระทั่งศาลตัดสินให้พ้นไปจากตำแหน่งหน้าที่กลับมาอีกไหม ?

เอาอย่างนี้หรือ วัฒนา เมืองสุข

เอากันจริงๆ แล้ว อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ ๓ อำนาจที่ว่าเป็นของ ปวงชนชาวไทยนั้น อำนาจนิติบัญญัติค่อนข้างจะแย่ที่สุด

เพราะ ไปหลับหูหลับตา สนับสนุนอำนาจบริหาร ที่ ตอหลดตอแหล ไม่มีความรู้ ความสามารถบริหารบ้านเมือง จนทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง คุยว่าจะกระชากราคาสินค้าลงมากลับกระชากให้สูงขึ้น

หกเดือนที่เข้ามาบริหารบ้านเมือง คิด และทำอย่างเดียวคือช่วยพี่ชายคือ ทักษิณ ชินวัตร ให้กลับประเทศในฐานะผู้บริสุทธิ์ให้ได้ แล้วก็ไปด่าอำนาจที่ ๓ คือ อำนาจตุลาการว่า ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน เพราะเข้าไปแทรกแซงเขาไม่ได้ เอาถุงเงิน ๒ ล้านไปให้เขาบอกว่าเป็น ถุงขนม ให้เอาไปแบ่งๆ กัน เขาก็ไม่เล่นด้วย ซ้ำยังจับเข้าคุกเสียอีก

ก็ยังหน้าด้านพูดอยู่คำเดิมๆ นั่นแหละว่า ศาลสองมาตรฐาน ศาลไม่เป็นธรรม และไม่เคยย้อนมองตัวเองเลยว่า สมควรที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขอย่างไรหรือไม่

ที่สมควรที่จะแก้ไข คือ อำนาจนิติบัญญัติ6167 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง