บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทักษิณ เผยธาตุแท้ออกมาแล้ว                                                                                              สำเริง คำพะอุ     
        พอน้ำลด    ทักษิณ    ชินวัตร    เจ้าของพรรค   ผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลก็เริ่ม  รุก    เพราะรอช้าต่อไปไม่ได้     แม้จะมีเสียงค่อนข้างมากในสภา    ก็ไม่แน่ใจว่า    รัฐบาลที่มีน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีจะอยู่ไปได้นานแค่ไหน  เพราะ  ยิ่งนานก็ยิ่ง  เป๋อ   ยิ่งนาน    ผู้คนก็ยิ่งเห็นขี้เท่อ
        ในที่สุด   ทักษิณ   ก็เสนอแนวทางเปิดโต๊ะเจรจา ๖ ข้อ  คือ
        ๑.  คดีทางการเมืองจะทำอย่างไร   เช่นการยุบพรรค   การตัดสิทธิทางการเมืองของบ้านเลขที่ ๑๑๑ และ ๑๐๙   เพราะกฎหมายไม่เป็นธรรม   นั่นคือ มาตรา ๒๓๗
        ๒.  คดีอาญาที่ต่อเนื่องหลายคดี ที่เริ่มด้วยการเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์และมีอคติต่อ  ทักษิณ  มาสอบ   คือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.)
        ๓.  เรื่องการยึดทรัพย์ ๔ หมื่นกว่าล้านบาทของ  ทักษิณ    ยุติธรรมแล้วหรือ    ?  เพราะคำพิพากษายึดทรัพย์ตัดแบ่งนับตั้งแต่ทรัพย์ในวันที่เป็นนายกฯยึดหมด   วันที่เป็นนายกฯหุ้นขึ้นโดยธรรมชาติ   แล้วถูกยึดไปด้วย    สมมุติว่าทักษิณโกง    อย่างน้อยก็ควรให้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไว้
       ๔.  การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม   คิดว่ามีหลายคดีที่เห็นแล้วไม่สบายใจ   ต้องมาคุยกัน
       ๕.  เป็นเรื่องคดีความของทั้งสองฝ่าย    ทั้งคดีเสื้อเหลืองและเสื้อแดง   จะทำอย่างไร
       ๖.  แก้ไขรัฐธรรมนูญ   คิดว่าควรกลับไปสู่ฐานรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐
        เห็นหรือยังครับ   นี่คือธาตุแท้    ตัวตนของ  ทักษิณ    ในขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร   ซึ่งทักษิณเอามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่องเป็นนกแก้ว  นกขุนทองอยู่ไม่กี่ประโยคว่า     “ไม่คิดช่วยคนๆเดียวค่ะ    เราจะต้องนิติรัฐค่ะ     จะต้องบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะ      ไม่มีค่ะ    ไม่คิดทำเพื่อคนๆเดียวค่ะ”
        คล้ายดังจะเป็นคำตอบที่เตรียมเอาไว้กับทุกคำถามของ   นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปแล้ว
        ขณะเดียวกัน   ลิ่วล้อของ ทักษิณคนอื่นๆต่างก็แบ่งงานกันทำ    พยายามที่จะให้ ทักษิณได้รับการพระราชทานอภัยโทษเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕   พฤษจิกายนบ้างละ     เมื่อมีคนคัดค้าน    ก็บอกว่าจะต้องใช้วิธี   นิรโทษกรรม  ให้บ้างละ
        มาคราวนี้    ทักษิณ   ชินวัตร   เสนอขึ้นมาเอง ๖ ข้อ      ซึ่งคงจะคิดว่า    ทั้ง ๖ ข้อนี้จะต้องได้รับการ   สนองรับ    ตอบรับ  เป็นอย่างดี     ทั้ง ๖ ข้อนี้ฝ่ายตรงข้ามจะต้องยอมจำนน     ตอบโต้ไม่ได้     หาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้
        แต่ที่ไหนได้ทั้ง ๖ ข้อนี้เผยให้เห็นธาตุแท้ของ  ทักษิณว่า    เอาแต่ได้         ซึ่งจะไม่มีวันได้
        ทักษิณ ถามในข้อ ๑    ว่า   คดีการเมืองจะเอาอย่างไร   เช่นคดียุบพรรค   การตัดสิทธิทางการเมืองของบ้านเลขที่ ๑๑๑  และ ๑๐๙   เพราะกฎหมายไม่เป็นธรรม
        ไม่เห็นจะต้องเอาอะไร    ๑๑๑ คนของพรรคไทยรักไทยอีกไม่กี่วันก็จะครบ ๕ ปี    พ้นโทษ   กลับมาเล่นการเมืองได้อีก   จะเหลือก็แต่ทักษิณ   ๑ ในจำนวน   ๑๑๑   ที่มีโทษจำคุกเป็นชนักอยู่   เนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินไว้     เป็นเหตุให้  ทักษิณต้องหนีคุกอยู่เวลานี้
         ส่วน ๑๐๙ คนที่ถูกตัดสินทีหลัง   ก็ต้องรออีกหน่อยจะครบ ๕ ปี   ก็กลับมาเล่นการเมืองได้
         รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๗    ให้ยุบพรรคพรรคการเมืองที่กรรมการบริหารพรรคทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง   ทำให้การเลือกตั้ง  ไม่สะอาด  บริสุทธิ์    ถ้าหากกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ทำผิด   ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องยุบพรรค
         รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวนี้เขียนไว้ชัดเจน   ไม่ได้หลบๆซ่อนๆ    พรรคการเมือง   นักการเมือง    รู้กันทุกคน
         ๒ คดีอาญาที่ต่อเนื่องหลายคดี   เริ่มด้วยการเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์และมีอคติต่อทักษิณมาสอบ      ทักษิณและบรรดาลิ่วล้อของทักษิณมักจะอ้างอย่างนี้เสมอมา      แต่ไม่เคยโต้แย้งเลยว่าที่เขาตรวจสอบนั้น   ไม่จริงอย่างไร    ตรงไหนที่เป็นเท็จ    เป็นต้นการที่ทักษิณให้เมียซื้อที่ดินรัชดาฯ    ที่ดินตรงนั้นเดิมราคา ๒ พันล้านบาท    ทำไปทำมาเมียทักษิณซื้อได้ไม่ถึง ๘๐๐ ล้านบาท     ทักษิณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรียินยอมให้เมียตัวเองซื้อ    ซึ่งกฎหมาย  ปปช.ห้ามเอาไว้      ที่ดินตรงนั้นก่อนเมียทักษิณซื้อห้ามสร้างตึกสูง    เมียทักษิณซื้อเสร็จก็ได้มีการยกเลิกข้อห้ามนี้     ทักษิณเกรงว่า     เมียซึ่งตงลงซื้อที่ดินที่ว่านี้จะโอนไม่ทันในปี ๒๕๔๖    พ้นปีไปภาษีการโอนจะสูงขึ้น    ห่วงว่าเมียจะจ่ายเพิ่ม ทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ ๓๑ ธันวาคม   เป็นวันทำการ      ทั้งที่แต่ไหนแต่ไรวันที่ ๓๑ ธันวาคมเป็นวันหยุด
        ข้อเท็จจริงนี้ให้หมาที่ไหนตรวจสอบก็จะได้ความจริงอย่างนี้
        ยกเว้น    ขี้ข้าทักษิณ    ลิ่วล้อทักษิณอาจจะตะแบงเป็นอย่างอื่นได้อย่างหน้าด้านๆ
        ต้องไม่ลืมว่า     เมื่อ   คตส.ตรวจสอบแล้ว   ต้องส่งให้อัยการพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง       ฟ้องแล้ว   ไม่ว่าจะเป็นอัยการฟ้อง    หรือ   ปปช.ฟ้องแทน คตส.    ศาลก็จะเป็นฝ่ายพิจารณา
         มีบางคดีที่ศาลยกฟ้อง
         เฉพาะที่ศาลยกฟ้องเท่านั้นหรือจึงจะถูกต้องและยุติธรรมสำหรับทักษิณ
         เรื่องยึดทรัพย์    ทักษิณถามว่า   ยุติธรรมแล้วหรือที่ยึดไป ๔ หมื่นกว่าล้านบาท
         ใช่    ยุติธรรมแล้วหรือที่ยึดเพียง ๔ หมื่นกว่าล้านบาท     ต้องยึดให้หมดจึงจะยุติธรรม     เงินที่กระทำความผิดนั้นแยกไม่ออกหรอกว่า   อย่างไหนบริสุทธิ    อย่างไหนไม่บริสุทธิ
          เห็นไหมละครับ  ๒๕๕๒   ๒๕๕๓  ที่เผาบ้านเผาเมือง   ก็เพื่อจะกลับมาอย่างผู้บริสุทธิ์    ไม่ต้องติดคุก    ทรัพย์สินที่ศาลสั่งยึดเพราะโกง   จะต้องได้กลับมา     เผาบ้านเผาเมือง     ไม่ทำให้ความมุ่งมาดปรารถนาสำเร็จ    ก็ต้องเอาชนะเลือกตั้ง     มีรัฐบาลที่อยู่ในโอวาท   อยู่ในคำสั่ง    คอยช่วยทำให้ความมุ่งมาดปรารถนาสำเร็จ
           ยากครับยาก     ประชาชนทั้งหลายทั้งปวงไม่ยอมหรอกครับ      เมื่อใดที่รัฐบาลนี้ลงมือช่วยทักษิณ    เมื่อนั้นท้องถนนก็จะคราคร่ำไปด้วยประชาชนที่ออกมาคัดค้าน
           ไม่เชื่อก็คอยดู

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง