บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลลึก“พิชัย นริพทะพันธุ์”รมว.พลังงาน กระจาย 2,350,000 หุ้นให้ 3 คนใกล้ชิด
เปิดข้อมูลลึก นายทุนเพื่อไทย“พิชัย นริพทะพันธุ์” รมว.พลังงาน แต่งตัวนั่งเก้าอี้ยุคสมัคร สุนทรเวช  กระจาย 2,350,000  หุ้นบ.ที่ปรึกษา ให้ 3 คนใกล้ชิดปริศนา! 
นายทุนคนสำคัญอีกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่ใช้วิธีผ่องถ่ายทรัพย์สินให้ คนใกล้ชิดก่อนเป็นรัฐมนตรีคือ นายพิชัย นริพทะพันธุ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน    
หากแต่การผ่องของนายพิชัย ประการหนึ่งเกิดขึ้นก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ คลัง รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช  อีกประการหนึ่งเป็นการผ่องถ่ายให้บุคคล 3 คน     
ทั้งนี้ นายพิชัยเป็นเจ้าของธุรกิจ (นอกจากอสังหาริมทรัพย์ใน จ.ภูเก็ต) ให้คำปรึกษาด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ขายและติดตั้งงานระบบโทรคมนาคม  ชื่อ บริษัท อินท์คอม จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ซุปเปอร์เครนโพรโมชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จดทะเบียนวันที่  19 กรกฎาคม 2539 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้นหุ้นละ 10 บาท) ที่ตั้งเลขที่ 588/9 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ       
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550 นายพิชัย นริพทะพันธุ์  ถือหุ้น 2,350,000  หุ้น มูลค่า 23,500,000 บาท (มูลค่าตามทุนจดทะเบียน)  นางสุวรรณี นริพทะพันธุ์ (แม่นายพิชัยปัจจุบันอายุ 73 ปี) 1,845,000 หุ้น   มูลค่า 18,450,000 บาท  นายพชร นริพทะพันธุ์ 500,000 หุ้น มูลค่า 5,000,000 บาท นายเฉิน ฮี ชู 300,000  หุ้น มูลค่า 3,000,000 บาท (ดูตาราง)
วันที่ 7 มกราคม 2551  นายพิชัยกระจายหุ้นให้บุคคล 3 คน                         
1.นายพชร นริพทะพันธุ์  500,000 หุ้น                      
 2.นางบัวจินต์ เทพวงศ์ 1,350,000 หุ้น                     
3.นางสุวรรณี นริพทะพันธุ์ 500,000 หุ้น       
ทำให้บริษัท อินท์คอม จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางสุวรรณี นริพทะพันธุ์  นางบัวจินต์ เทพวงศ์  และนายพชร นริพทะพันธุ์  บุตรชายคนโต      
วันที่ 25 กันยายน 2551    ตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิชัย แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุ เงินฝาก  33,872,069  บาท เงินลงทุน 400,119  บาท (ไม่มีเงินลงทุน บริษัท อินท์คอม จำกัด)  ที่ดิน 84,000,000 บาท ยานพาหนะ 16,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 9,350,000 บาท    
รวมทรัพย์สิน 144,122,188  บาท รวมหนี้สิน 12,116,292 บาท 
แจ้งทรัพย์สินภรรยา (นางธัญยธรณ์ ทันตแพทย์ ร.พ.ไทยครินทร์) เงินฝาก 2,201,906 บาท เงินลงทุน 85,704 บาท ที่ดิน 40,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลุกสร้าง 25,103,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 19,272,000 บาท   
รวมทรัพย์สิน 88,462,611 บาท รวมหนี้สิน 3,789,361 บาท   
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 232,584,799  บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 15,905,654  บาท
วันที่  10 สิงหาคม 2554  รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิชัยแจ้งบัญชีฯต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ระบุว่า มีทรัพย์สิน 118,541,565.04 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 13,657,192.57 บาท เงินลงทุน 2 รายการ (กองทุนเปิดบัวหลวง)  534,372.47 บาท ที่ดิน  12 แปลง มูลค่า  84,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  ยานพาหนะ (รถยนต์ 2 คัน) 11,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น  9,350,000 บาท หนี้สิน 11,248,936.70  บาท      
นางธัญยธรณ์ มีทรัพย์สิน 90,139,902.37 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 2,077,737.75 บาท เงินลงทุน(3 รายการ กองทุน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร)  469,164.62 บาท ที่ดิน 40,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (บ้าน 3 หลัง) 25,103,000 บาท ยานพาหนะ (รถยนต์ 2 คัน) 2,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 19,790,000 บาท  หนี้สิน 4,155,530.36 บาท    
รวมทรัพย์สิน 2  คน 208,681,467.41  บาท    
น่าสังเกตว่าการกระจายหุ้นบริษัทอินท์คอม จำกัด เกิดขึ้นก่อนมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 แม้นายพิชัยมิได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในช่วงแรก แต่ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันที่ 5 สิงหาคม 2551   
การได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลนาย สมัครแทน ร.ต.(หญิง) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดินในครั้งนั้น เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสับเปลี่ยนนายทุนคนใกล้ชิด   
เนื่องเพราะข้อมูลตามรายชื่อผู้บริจาคเงินที่เปิดเผยโดยสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายพิชัยเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ของพรรคเพื่อไทย
 ก่อนหน้านี้ ปี 2548  นายพชร นริพทะพันธุ์  หรือ “ปาล์ม” อายุ 22 ปี บุตรชายของนายพิชัยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการส่วนตัวของนายสุวิทย์ คุณกิตติ ขณะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  โดยได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลประสานงานระหว่างประเทศ ต่อมาปี 2549 ถูกผลักดันให้เข้ามาทำงาน “กองทุนหมู่บ้าน” ในโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ    
และได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อแผ่นดินในช่วงที่นายสุวิทย์ เป็นหัวหน้าพรรค
รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท อินท์คอม จำกัด 
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  รวบรวม
ตารางเปรียบเทียบทรัพย์สินของนายพิชัยและภรรยา 2 ครั้ง
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง