บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หนังสือเทิดไท้องค์ราชันย์ หนังสือน่าอ่าน

สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งได้จัดทำหนังสือการ์ตูนชุดเทิดไท้องค์ ราชันย์ (เล่ม1-3) + กระเป๋า I Love the King (มูลค่า 150 บาท, ขนาด 24 x 28 เซนติเมตร) ประกอบด้วย

- เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 ล.1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน

หนังสือ เล่มนี้ได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหา กษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน

ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489-2513

- เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 ล.2 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
หนังสือ เล่มนี้ได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหา กษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2535

- เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 ล.3 มหาราชกลางใจคน
หนังสือ การ์ตูนเล่มนี้บอกเล่าถึง ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง หนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศสามารถดำรงความเป็นชาติอยู่ได้ ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยร้อยรัดความสามัคคี สร้างความหวังให้ประชาชนของแผ่นดินมาทุกสมัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งตลอดเวลานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนาสมกับพระราชปณิธานที่ ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระมหา กษัตริย์ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระทำมาก่อน ในขณะเดียวกันก็นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง ก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิคส์แจ้งว่า ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราด้วยชุดการ์ตูนชุดล่าสุด "เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9" ซึ่งหนังสือชุดพิเศษนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์อมรินทร์คอม มิคส์ตั้งใจในการร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสละ นาคบำรุง มาแต่งและวาดภาพให้ เพื่อให้หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือที่มีค่าคู่ควรกับการที่เยาวชนและคนไทย ทั้งประเทศได้มีไว้ครอบครอง

ลูกค้าทุกคนที่ร่วมซื้อหนังสือชุดนี้ ทางสนพ.อมรินทร์คอมมิคส์จะนำรายได้จากการจำหน่ายเล่มละ 10 บาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการของโรงเรียนไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพจากเฟซบุ๊ค Chinoros Onlaor

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง