บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คำถามที่จะมาในระยะสั้นและระยะกลางต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหลังน้ำลด

SIU ชวนตั้งคำถามที่จะมาในระยะสั้นและระยะกลางกับปัญหาที่จะตามมาอย่างแน่นอนหลังจากน้ำลด เพื่อฝากกลับไปเป็นโจทย์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาได้เตรียมวางแผนตั้งรับ

1.เราจะทำอย่างไรสิ่งที่จำเป็นในยามน้ำท่วมแต่ไม่จำเป็นในยามปรกติ เช่นทรายจำนวนมหาศาล ที่ถูกนำมาใช้ทำกระสอบทรายกั้นน้ำ และทรายนั้นมีทั้งทรายน้ำจืดและทรายน้ำเค็ม ทรายน้ำเค็มนั้นไม่สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ หรือสุขาลอยน้ำหลักหมื่นหลัง?

2.การทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่มีวงกว้างมากขนาดนี้ จะทำอย่างไรให้สามารถใช้แรงงานในการแก้ไขสถานการณ์ได้โดยจะใช้ทรัพยการในชุมชนและความร่วมมือของชุมชนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา?

3.เราจะต้องรับมือกับสภาวะความขาดแคลนความมั่นคงทางอาหารในระยะสั้น อย่างน้อยอีก 4 – 6 เดือนจนกว่าพื้นที่เพาะปลูกจะถูกฟื้นฟูและผลิตผลผลิตได้อย่างเพียงพอ เมื่อสินค้าขาดแคลนเราจะต้องพบกับปัญหาเงินเฟ้อตามมา รัฐบาลจะดำเนินนโยบายอย่างไรต่อไป?

4.ภาคแรงงานจะทำอย่างไรเมื่อโรงงานจะต้องฟื้นฟูนิคมและเครื่องจักร อีกอย่างน้อย 2 – 4 เดือน ถ้าหากเอกชนแบกรับที่จะต้องจ่ายเงินเดือนไม่ไหว อาจจะนำไปสู่ปัญหาการเลิกจ้าง นำไปสู่ปัญหาอัตราการว่างงานแตะหลักแสนคน รวมไปถึงนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียงพอหรือไม่?

5.การฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นรายได้หลักจะทำอย่างไร ญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมายังไม่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มาอยู่ได้ในระดับเดิม รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูจากจ่างประเทศจะประกอบด้วยด้านใดบ้าง?

6.ปัญหาโรคติดต่อที่มาจากน้ำ ประเทศเฮติเคยประสบปัญหาโรคติดต่อที่มาจากัยพิบัติมาแล้วหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว แพทย์ไทยมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ และมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างไร?

7.การฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย จะมีมาตรการอย่างไรเมื่อครั้งนี้เหมือนฝันร้ายที่หลอกหลอนประชาชนเกินหลักล้านคน?

8.ปัญหาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน จะทำอย่างไรเช่นกรณีน้ำเน่าที่ไหลลงทะเล น้ำจืดที่รุกพื้นที่น้ำเค็มที่กระทบต่อชาวประมง และรวมไปถึงสารเคมีที่จะถูกนำไปใช้ในการทำความสะอาดจำนวนมากและมีโอกาสไหลลงคูน้ำ หนอง และบึงต่างๆ?

9.ปัญหาความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของแต่ละพื้นที่ ที่เกิดการบาดหมางในช่วงน้ำท่วมและอาจนำไปสู่ “จุดแตกหัก”ทางสังคมจะรองรับอย่างไร ทั้งกรณี คนชนบท-คนเมือง หรือ คนกรุงฯ-คนฝั่งธนฯ?

10.การสืบสวน สอบสวน ถึงต้นตอของปัญหา และถอดบทเรียนเพื่อวางแนวทางการป้องกัน แก้ไข และปรับปรุงในอนาคตจะทำอย่างไร ไม่ให้ทุกๆเรื่องจบไปกับสายน้ำ?

นี่อาจเป็นเพียงบางส่วนของคำถามที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบจะต้องถูกถามหลังจากน้ำลด SIU ทำหน้าที่เพียงรวบรวมคำถามที่จะ “ถามแทน” จากการรับฟังและมีส่วนร่วมกับการเข้าไปทำงานกับภาคประชาชนในช่วงแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นคำถามที่ถามด้วยความปรารถนาดีและให้กำลังใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่จะต้องมารับโจทย์เหล่านี้ไปตอบ


siamintelligence

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง