บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตะลึง!นายทุนเงินบริจาค"ชาติไทย"กวาดเละรับเหมา สุพรรณฯ 1.2 พันล้าน
       สุพรรณบุรีโมเดล!บริษัทนายทุนเงินบริจาคให้พรรคชาติไทยรวยเละกวาดสารพัด โครงการก่อสร้าง จ.สุพรรณบุรี  1.2 พันล้าน ทั้งหมู่บ้านมังกร พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย บึงฉวาก  ท่องเที่ยว และชลประทาน 
       บริษัทนายทุนเงินบริจาคให้พรรคชาติไทยอยู่ในขาขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อพบว่า เป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในจสุพรรณบุรีนับพันล้านบาท
       สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)  ตรวจสอบรายชื่อผู้บริจาคเงินให้พรรคชาติไทย (ชาติไทยพัฒนา) ซึ่งเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในช่วงปี 2546- 2552 พบผู้บริจาคหลัก 5-6 ราย ได้แก่
       นายบรรหาร ศิลปอาชา , บริษัท ปิ่น รังษี จำกัด ของ นายธรรมมา ปิ่นสุกาญจนะ  ,นายวิศาล ตันติไพจิตร ,บริษัท มหาราชแพลนเนอร์ จำกัด ของ นายสวัสดิ์ หอรุ่งเรือง  , นายสณชัย เล็กสมบูรณ์  และ หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ
       ทั้งนี้ในส่วนของ นายสณชัย เล็กสมบูรณ์  และ หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้บริจาคให้พรรคชาติไทย 5,300,000 บาท
       สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า  หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนวันที 18 พฤษภาคม 2533  ทุน 12 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่  38 หมู่ที่ 3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หุ้นส่วนมี 4 คน นายไชยวุฒิ เล็กสมบูรณ์ นางสาวนันทิยา เล็กสมบูรณ์  นายสมมิตร เล็กสมบูรณ์  นางสุวิณา เล็กสมบูรณ์
       ขณะที่นายสณชัย เล็กสมบูรณ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ร้านขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาชื่อ  หจก. สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง (1970)   จดทะเบียนวันที่   3 มีนาคม 2513 ทุน 15 ล้านบาท ที่ตั้ง เลขที่ 139 หมู่ที่ 3 ถนนปราบไตรจักร ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
       สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2554 ( 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2554) หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ  และ  หจก.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง (1970)  เป็นผู้รับเหมาโครงการของ กรมชลประทาน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานต่างๆใน จ.สุพรรณบุรีอย่างน้อย 48 โครงการ รวม 1,192.1 ล้านบาท  แบ่งเป็น หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ  21 โครงการ วงเงิน  174.5 ล้านบาท หจก.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง(1970) 27  โครงการ วงเงิน 1,017.6 ล้านบาท   อาทิ
       โครงการพัฒนาบึงฉวาก โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน (โครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 12) โครงการก่อสร้างของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ว่าจ้าง หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ รับเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบึงระหารความยาว 215 เมตร วงเงิน 1,364,000 บาท  และรับเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งบึงระหาร ความยาว 143 เมตร วงเงิน 7,885,000  บาท  (ดูตาราง)
        น่าสังเกตว่าโครงการก่อสร้างจำนวนมากอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีที่กำกับ ดูแลโดยพรรคชาติไทย อาทิ กรมพละศึกษา กระทรงการท่องและกีฬา  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นต้น
  โครงการก่อสร้างที่ หจก. สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง (1970) เป็นผู้รับเหมา
ที่มา : สำนักข่าวข่าวอิศรา (www.isranews.org)  รวบรวม
โครงการก่อสร้างที่ หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ เป็นผู้รับเหมา
ที่มา : สำนักข่าวข่าวอิศรา (www.isranews.org)  รวบรวม
การบริจาคเงินให้พรรคชาติไทยของ หจก.ศรีสมบูรณ์สุวัฒนะ
ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ,สำนักข่าวข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง