บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

รัฐมนตรีเงา ของ ประชาธิปัตย์

  สรุปการแต่งตั้ง ครม.เงา ดังนี้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีเงา ควบ รมว.กลาโหม

รองนายกฯ ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายเกียรติ สิทธีอมร และ นายกษิต ภิรมย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รมต.ประจำสำนักฯ ได้แก่ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายสาธิต ปิตุเตชะ ส.ส.ระยอง
       
รมว.การคลัง นายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก นายสรรเสริญ สมะลาภา ส.ส.กทม. เป็น รมช.คลัง

รมว.มหาดไทย คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และมี นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง และ นายเจะอาหมิง โตะตาหยง ส.ส.ปัตตานี เป็นรมช.มหาดไทย
       
รมว.คมนาคม ได้แก่ นายวิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี ส่วน รมช.คมนาคม คือ นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา คือ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ส.ส.ภูเก็ต โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ส.ส.พิจิตร เป็น รมช.ท่องเที่ยว
       
รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รมว.ต่างประเทศ คือ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รมว.ยุติธรรม คือ นายถาวร เสนเนียม

รมว.เกษตรและสหกรณ์ คือ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช มี นายวิรัช ร่มเย็น ส.ส.ระนอง และนายนิพนธ์ บุญญามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น รมช.เกษตรฯ
       
รมว.สาธารณสุข คือ นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.นครศรีธรรมราช

รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศคื อ นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ คือ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ คือ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง

รมว.พลังงาน คือ นายอลงกรณ์ พลบุตร บัญชีรายชื่อ

รมว.แรงงาน คือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์
       
รมว.พาณิชย์ คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วน รมช.คือ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก รมว.วัฒนธรรมมี นายธีระ สลักเพชร ส.ส.ตราด

รมว.ศึกษาธิการ คือ นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วน รมช.คือ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รมว.อุตสาหกรรม มี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก
       
ตำแหน่งเลขาธิการนายกฯ ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้ช่วยฯ คือ นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

โฆษก ครม.เงา คือ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.กทม.และมีรองโฆษก คือ ดร.รัชดา ธนาดิเรก ส.ส.กทม.
       
   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง