บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ยังไม่ทันตั้งรัฐบาลใหม่การเมืองก็ร้อนฉ่า...กรณ์ปะฉะดะธีระชัย

 by สุทธิชัย หยุ่น ,

"ธี ระชัย"โพสต์ในเฟซบุ๊ค โต้ "กรณ์ จาติกวณิช" ยันสอบ"ยิ่งลักษณ์" ผ่าน 6 ชั้นโปร่งใส-ไม่มีผลประโยชน์เก้าอี้รัฐมนตรี "ย้อนศร"ระบุ ก.ล.ต.สอบถูกต้องเพราะมีคนใกล้ชิดอดีต รมว.คลังทั้ง"นวพร-ประสาร"ร่วมด้วย
วัน เสาร์ที่ผ่านมา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊ค ตอบโต้กรณีที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีต รมว.คลัง กล่าวหาพาดพิงถึงนายธีระชัย ที่อาจได้รับตำแหน่ง รมว.คลัง ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์​ 1 ว่า เพราะได้ทำงานรับใช้การเมืองจนได้รับตำแหน่ง
นาย ธีระชัย ได้โฟสต์ข้อความตอบโต้ว่า ตามที่คุณกรณ์ อดีต รมว. คลัง ได้พาดพิงว่า ผมดำเนินการตรวจสอบกรณีคุณยิ่งลักษณ์ โดยหวังผลตอบแทน เป็นการกล่าวหาว่าการทำงานของ ก.ล.ต.ไม่ถูกต้องตรงไปตรงมานั้น ผมขอชี้แจงเรื่องนี้ว่า ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเรื่องนี้ ตามหลักเกณฑ์ปกติ เมื่อแรกที่มีการจัดตั้ง ก.ล.ต.นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักดีว่า ทุกๆ เรื่องที่ ก.ล.ต. จะต้องดำเนินการนั้น จะเกี่ยวข้องกับเงินและผลประโยชน์จำนวนมาก และหลายบริษัทก็จะมีนักการเมือง หนุนหลังอยู่ จึงต้องออกแบบการทำงานให้เข้มงวดกว่าองค์กรอื่นๆ
ดัง นั้น การทำงานจึงจำเป็นต้องออกแบบขั้นตอน ให้มีการถ่วงดุลระหว่างเลขาธิการ(ซึ่งแต่งตั้งโดยภาคการเมือง) กับพนักงานภายใน ก.ล.ต. ไว้อย่างหนาแน่นแบบอัตโนมัติ ระบบงานที่ออกแบบไว้นั้น กรณีหากเลขาธิการ อยากจะบิดเบือนเรื่อง จะมีด่านป้องกันถึง 5 ชั้น ชั้นที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงนั้น กฎหมายจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้โดยตรงเต็มที่ โดยเลขาธิการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ชั้น ที่สอง เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะนำเข้าพิจารณาใน Enforcement Committee(คณะงานตรวจสอบ) ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายงาน line function หรือฝ่ายงานหลักทุกฝ่ายงานมาประชุมร่วมกัน โดยม ีรองเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธาน ซึ่งในขั้นนี้ เลขาธิการยังไม่เข้าไปร่วม
ชั้น ที่สาม ต่อเมื่อ Enforcement Committee มีการลงมติตัดสินเรื่องแล้ว จึงจะมีการเสนอเรื่องต่อเลขาธิการ โดยจะต้องเสนอตามสายงาน ผ่านหลายระดับ หากใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ต้องบันทึกความเห็นเอาไว้
ชั้นที่สี่ เมื่อเลขาธิการสั่งการไปแล้ว ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในก็มีการสุ่มตรวจเรื่องตามหลังอีกครั้ง
ชั้น ที่ห้า หากเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เช่น กรณีของคุณยิ่งลักษณ์ ก็จะมีการนำเสนอให้ บอร์ด ก.ล.ต. รับทราบด้วย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นจากบอร์ดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท ชินคอร์ปนั้น ยังมีการตรวจสอบซ้ำพิเศษอีกหนึ่งชั้นด้วย โดยคณะกรรมการ คตส. ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ที่ตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติรัฐประหาร เท่ากับมีการถ่วงดุลตรวจสอบกันถึงหกชั้น
การ คิดว่า เลขาธิการ ก.ล.ต. สามารถจะบิดเบือนเรื่อง เพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองนั้น เป็นการไม่ให้เกียรติพนักงาน ก.ล.ต. หากผมมีการฝืนหรือบังคับใจเจ้าหน้าที่ คงจะมีใครไปฟ้องสื่อมวลชนไปแล้ว ละครับ แต่ที่สำคัญ จะเป็นการไม่ให้เกียรติ คุณนวพร เรืองสกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีคลังได้เลือกเฟ้นด้วยตนเอง และคัดหามากับมือ ให้เป็นประธาน ก.ล.ต. เรียกว่าเป็นบุคคลที่ท่านคัดแล้วคัดอีก
อีก ทั้งนายกรณ์ ยังเคยออกมาพูดผ่านสื่อ รับรองสรรพคุณของคุณนวพร เป็นพิเศษด้วย ซึ่งผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าคุณนวพร เป็นผู้ที่เที่ยงธรรม และมีความรู้ความสามารถ
และ ยังจะเป็นการไม่ให้เกียรติ ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่นายกรณ์ ได้เลือกเฟ้น และแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติ ด้วยตัวเอง ซึ่ง ดร.ประสารนี้ ท่านก็เป็นหนึ่งในบอร์ด ก.ล.ต. อีกด้วยและยังจะเป็นการไม่ให้เกียรติ คุณอารีพงศ์ ภู่ชะอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งก็เป็นผู้ที่ท่านคัดเลือกเองอีกเช่นกัน และท่านก็เป็นหนึ่งในบอร์ด ก.ล.ต. ด้วยเช่นกัน
นอก จากนี้ ยังมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย อดีตคณบดีคณะกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้ว่าการ สตง. ที่นั่งอยู่ใน บอร์ด ก.ล.ต. อีกด้วยที่พูดเช่นนี้ เนื่องจากผมได้นำเรื่องเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์ ซึ่งได้ผ่านการคัดกรอง 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว นำเสนอต่อ บอร์ด ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยมีการชี้แจงให้ บอร์ด ทราบอย่างละเอียดผลการประชุมปรากฏว่า บอร์ด ก.ล.ต. ได้รับทราบ โดยไม่มีผู้ใดเสนอแนะให้ดำเนินการใดๆ ที่แตกต่างไปจากที่ผมได้ทำไว้แม้แต่ผู้เดียว
 ซึ่ง จากข้อชี้แจงข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า บอร์ด ก.ล.ต. ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูงทั้งนั้น และ มีบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง จากนายกรณ์ ถึง 3 ท่าน แต่ก็ไม่มีผู้ใดที่ให้ความเห็นแตกต่างไปจากที่ผมดำเนินการไปเลย ครับ ผมจึงขอยืนยันว่าการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีคุณยิ่งลักษณ์นั้น ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาเสมอ จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง