บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์กรณีแขวนจตุพรกกต.เสี่ยงกว่า ตู่ By เสถียร วิริยะพรรณพงศา

     
by เชลยเนชั่น ,
ในบรรดาแกนนำนปช.จะเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือ จตุพร พรหมพันธ์ ที่กกต.ยังไม่รับรองให้เป็นส.ส. ก่อนที่เรื่องนี้จะถูกลากไปเป็นประเด็นการเมือง มาย้อนดูว่าประเด็นในแง่กฎหมายที่สำคัญในเรื่องนี้มันอยู่ตรงจุดไหนบ้าง? 
        ประเด็นแรกมาดูกันว่า การที่นายจตุพร ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะหมดสิทธิในการเป็นส.ส.หรือไม่?        พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส.และส.ว. มาตรา 27  บอกไว้ว่าการเสียสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิไม่ไปใช้สิทธิ  จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
       หนึ่งในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตีความกฎหมายข้อนี้ ว่า การเสียสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นมีผลในการสมัครครั้งหน้า  ไม่ส่งผลให้เสียสิทธิลงสมัครย้อนหลัง  เพราะการลงสมัครของนายจตุพร และผู้สมัครส.ส.ทุกคน ในครั้งนี้อ้างอิงมาจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนหน้าวันที่ 3 ก.ค.2554  


       ประเด็นต่อมาคือการที่นายจตุพร เป็นผู้ต้องขังโดยหมายของศาล ทำให้ขาดจากสมาชิกภาพ เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครเลือกตั้งหรือไม่?

      ประเด็นนี้กกต.บางคนมองว่านายจตุพร ขาดสมาชิกภาพพรรคการเมือง เพราะนายจตุพรมีลักษณะต้องไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งจากการถูกคุมขังโดยหมาย ศาล
      เมื่อกกต.คิดว่านายจตุพร ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครส.ส. ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นว่ากกต.จะแขวนรายชื่อไว้อย่างนี้ได้หรือไม่?

        พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ส.และส.ว. มาตรา 40 บอกเอาไว้ว่าหากมีหลักฐานว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติให้กกต. สอบสวนหรือยื่นให้ศาลฎีกาวินิจฉัยเพิกถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
       แต่กรณีนี้นายจตุพร ไม่ได้ส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย ตามแนวปฎิบัติของกฎ หมายมาตรานี้

        ฉะนั้นเมื่อผ่านการเลือกตั้งแล้ว  จึงเกิดปัญหาว่ากกต.จะยังคงวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครได้อยู่หรือ?
         เพราะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ส.และส.ว. มาตรา 40   บอกว่าเมื่อถึงวันเลือกตั้งปรากฎว่าไม่มีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามวรรค หนึ่ง หรือมีการยื่นคำร้องแล้วแต่ศาลฎีกายังไม่มีคำวินิจฉัย ให้การพิจารณาเป็นอันยุติลง
คำถามต่อไป ถ้ากกต.ยังเห็นว่านายจตุพร ขาดสมาชิกภาพ แต่ต้องยุติการพิจารณา ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไร 
        รัฐธรรมนูญมาตรา มาตรา 91 วรรคที่สาม ระบุว่ากรณีที่กกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของส.ส.หรือส.ว.คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้น สุดลง  ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
       เมื่อตรวจสอบจากข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วจะพบว่ากกต.เหลือเส้นทางเดียวคือประกาศ รับรองให้นายจตุพร เป็นส.ส.ไปก่อน แล้วยื่นข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติทั้งหมดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป
       ไม่เช่นนั้นแล้วกกต.จะเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง