บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเลือกตั้ง ส.ส. : สงครามระหว่างความเท็จกับความจริง

 โดย : ดร.เขียน ธีระวิทย์


การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น ปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า ตัวโกงทางการเมืองที่สังกัดอยู่ในค่ายพรรคการเมือง

ที่ ทรงอิทธิพลนั้น ได้สร้างกระแสให้คนเชื่อความเท็จแทนความจริงได้มากอย่างน่าทึ่ง ถึงขนาดที่บางคนสงสัยว่าพวกนี้ไปเรียนวิชามาร การทำสงครามข่าวสารมาจากไหน ความจริง ถ้าเราเข้าใจถึงระดับความรู้ของคนไทยทั่วไปที่เป็นเหยื่อของคนฉลาด ระดับความรู้ความสามารถ-เล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองตัวโกง และความอ่อนแอของบุคคล/องค์กรปกปักรักษาความถูกต้องและความเป็นธรรมของสังคม แล้ว ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจได้ไม่ยาก ประเด็นร้อนที่มีผลสำคัญต่อคะแนนนิยมของผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมืองคู่แข่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ควรศึกษาว่าตัวโกงใช้ความเท็จ กลบเกลื่อนความจริงให้คนไทยเชื่อตามได้อย่างไร

1. เรื่องอภิสิทธิ์สั่งฆ่าประชาชน

1.1 ข้อกล่าวหา คนพันธุ์ทักษิณมีเงิน-ความชำนาญเฉพาะพันธุ์-เทคนิคในการจับประเด็นผูกเรื่อง ให้มีสีสันกล่าวหาว่าอภิสิทธิ์ทารุณโหดร้ายสั่งการให้ปราบปรามผู้ชุมนุมโดย สันติและปราศจากอาวุธทำให้คนตายและบาดเจ็บเป็นอันมาก พวกเขาประสานเสียงโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อมวลชนซ้ำซาก (โทรทัศน์และวิทยุชุมชนในเครือคนรักทักษิณ และสื่อมวลชนสาธารณะรวมทั้งอินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ พวกเขาใช้วิชาจิตวิทยามวลชนโกหกซ้ำซากจนทำให้มวลชนจำนวนมากเชื่อตาม เข้าใจว่าในที่สุดผู้สร้างกระแสความเท็จเองก็พลอยเชื่อความเท็จว่าเป็นความ จริงด้วย)

1.2 ความอ่อนชั้นเชิงในการเคลียร์ข้อกล่าวหา อภิสิทธิ์และฝ่ายรักษาความมั่นคงของชาติซึ่งทำหน้าที่สยบม็อบเสื้อแดงช่วง เดือนเมษายน 2552 และช่วงมีนาคม-พฤษภาคม 2553 อ่อนในเชิงประชาสัมพันธ์ ในช่วงหนึ่งปีเศษที่ผ่านมานับตั้งแต่ 19 พฤษภาคม ฝ่ายรัฐบาลไม่มีผลงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก มีแต่ผู้นำบางคนออกมาตอบโต้คำถามของสื่อมวลชนเป็นครั้งคราว เว็บไซต์ของหน่วยราชการและสื่อมวลชนของรัฐออกมาอธิบายความจริงให้ประชาชน ทราบน้อยมาก สงครามข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถูกคนพันธุ์ทักษิณยึดพื้นที่ไว้เกือบหมด

1.3 ความจริงและความถูกต้องเป็นอย่างไร?  การชุมนุมของคนเสื้อแดงเพื่อบังคับขู่เข็ญให้อภิสิทธิ์ยุบสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงวันที่ 13 มีนาคม ถึง 19 พฤษภาคม 2553 นั้น มีคนตาย 93 คน (รวมทั้งที่ตายในโรงพยาบาลหลังการปะทะกันด้วย) บาดเจ็บประมาณ 2,800 คน ในจำนวนนี้มีผู้ตายที่เป็นทหารและตำรวจ 9 คน นักข่าวและพนักงานบรรเทาทุกข์ 6 คน พลเรือน 78 คน (ข้อมูลจาก The People’s Information Center ในเว็บไซต์ของ The Nation, April 8, 2011)
1.3.1 มูลเหตุสำคัญของการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ เริ่มจากการที่ศาลฎีกาฯ พิพากษายึดทรัพย์ของทักษิณโทษฐานคอร์รัปชั่นร่ำรวยผิดปรกติจากการขายหุ้นชิน คอร์ป เป็นเงิน 46,373 ล้านบาท (26 กุมภาพันธ์ 2553) แต่ทักษิณกับพวกกลับไม่ยอมรับผิดตามกฎหมายจึงเป็นต้นเหตุ อภิสิทธิ์มิได้เป็นต้นเหตุ

1.3.2 การยุบสภาฯ นั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี หรือ ส.ส. (กรณีลงมติไม่ไว้วางใจ) ม็อบไม่มีอำนาจสั่งให้นายกรัฐมนตรียุบสภาฯ ได้

1.3.3 การชุมนุมของม็อบเสื้อแดงคราวนี้มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพราะมีกองกำลังติดอาวุธ มิใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ

1.3.4 กองกำลังติดอาวุธของม็อบเสื้อแดง ใช้อาวุธสงครามนานาชนิดรวมทั้งระเบิดข่มขู่ทำร้ายประชาชนและขัดขวางการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา

1.3.5 เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าแกนนำม็อบเสื้อแดงนั้นมีกุนซือที่เสี้ยมสอนให้ม็อบ ใช้ความรุนแรง หรือยั่วยุให้ทหารใช้ความรุนแรงเพื่อเพิ่มจำนวนศพสำหรับทำลายความชอบธรรมของ รัฐบาลที่พวกเขาต้องการโค่นล้ม

1.3.6 ฝ่ายรัฐบาลซึ่งตั้ง ศอฉ. เป็นศูนย์บัญชาการโดยมีทหารและตำรวจเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย นั้น มีนโยบายและยุทธวิธีที่ชัดเจนที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีคนตาย เพราะรู้ดีว่านั่นเป็นสิ่งที่ฝ่ายม็อบเสื้อแดงปรารถนา แต่เข้าใจว่าฝ่ายรัฐบาลก็คงไม่สามารถคุมกำลังได้ทั่วถึง จึงอาจจะมี “ทหารแตงโม” ทำงานช่วยม็อบเสื้อแดงยิงม็อบหรือนักข่าวตายไปบ้างก็ได้

1.3.7 คนตายนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการปะทะกันด้วยกำลังระหว่างกองกำลังติดอาวุธของ ม็อบเสื้อแดงกับทหาร การลอบยิงกันเองในหมู่ม็อบเสื้อแดงเพื่อเพิ่มจำนวนศพให้ดูดี (มาก) ในสายตาของม็อบเสื้อแดงนั้นมีจำนวนเท่าไรก็พิสูจน์ได้ยาก

1.3.8 การสืบหาความจริงเกี่ยวกับความหายนะอันเกิดจากการชุมนุมครั้งนี้เป็นงานค่อน ข้างยาก เพราะม็อบเสื้อแดงขนเอายางรถยนต์และกระบอกไม้ไผ่มากั้นเป็นรั้วอาณาจักรลับ หลายแห่งตลอดถนนราชดำริ  บริเวณสวนลุมพินีถึงบ่อนไก่ ใครตายเพราะถูกใครยิงหรือปาระเบิดเข้าใส่นั้น ถึงแม้ว่าคนยิงจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม ก็คงไม่มีใครยอมรับ แม้ทหารที่ทำตามหน้าที่ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง แห่งชาติ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นครเป็นประธานนั้น ยังไม่มีรายงานสรุปออกมา เชื่อว่าถ้ามีรายงานออกมา ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรายงานและไม่อยากให้เรื่องยุติก็จะไม่ยอมรับความถูก ต้องเป็นแน่

2. เรื่องรัฐประหาร

2.1 อภิสิทธิ์ถูกคนพันธุ์ทักษิณกล่าวหาว่าสนับสนุนการทำรัฐประหาร  ประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าทักษิณถูกทหารและ “อำมาตย์” รังแก ยกเอาเรื่องทักษิณได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นข้อ อ้าง ทหารและ “อำมาตย์” สมคบกันทำรัฐประหาร และสนับสนุนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ฯลฯ

2.2 อภิสิทธิ์ตอบแต่ไม่โต้ อภิสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์ปล่อยให้พวกเสื้อแดงกล่าวหาเฉลี่ยประมาณ 10 ครั้ง ต่อการตอบโต้ในเชิงปฏิเสธ 1 ครั้ง โดยไม่มีสีสัน ไม่มีการกล่าวหาในเชิงรุก คนเสื้อแดงไม่สนใจคำตอบ

2.3 ความจริงเป็นอย่างไร  ความจริงที่คนพันธุ์ทักษิณระดับนายที่อ้างตนว่าเป็นไพร่นั้นอาจจะรู้ดี แต่ระดับบ่าวไพร่อาจจะไม่รู้นั้นมีมาก

2.3.1 ความจริงทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่โกงการเลือกตั้งมาจนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่ง ยุบพรรคไทยรักไทย จึงเป็นรัฐบาลที่มิชอบด้วยกฎหมายปกครองประเทศอยู่ในขณะถูกทำรัฐประหาร จะอ้างว่าได้รับเลือกตั้งจากประชาชนไม่ได้

2.3.2 ในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรี ทักษิณใช้อำนาจเผด็จการละเมิดกฎหมาย-รัฐธรรมนูญหลายประการ เท่ากับฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้ว ซึ่งในทางรัฐศาสตร์ เป็นเหตุให้คนอื่นก็ละเมิดกฎหมาย-รัฐธรรมนูญได้ (ไม่มีผิดมีถูก)

2.3.3 คนต่อต้านการทำรัฐประหารคราวนี้ (ซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนๆ) มีใครบ้างที่รู้ความจริงในข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ?  มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าทักษิณฉ้อราษฎร์บังหลวงมาแล้วมากน้อยเพียงใด? และมีใครบ้างที่ไม่รู้สาเหตุว่าใครทำให้ทหารทำรัฐประหาร? แต่ทำไมไม่ประณามคนทำผิด? ทำไมไม่ช่วยกันกำจัดคนที่ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเป็นต้นเหตุของการทำรัฐประหาร

2.3.4 ถ้าทหารและ “อำมาตย์” จะสนับสนุนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนไทยทุกคน ที่จะทำได้ ความจริงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องส่งเสริมให้คนดีมีคุณธรรมขึ้นมา เป็นผู้นำประเทศ และป้องกันมิให้คนโกงขึ้นมาปกครองประเทศ มิใช่หรือ?

3. ความเที่ยงธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

3.1 ธาริต เพ็งดิษฐ์  พวกเสื้อแดงตั้งเป้าโจมตี ธาริต เพ็งดิษฐ์ ผู้อำนวยการกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าลำเอียงเข้าข้างรัฐบาล แกนนำม็อบเสื้อแดงออกมาพูดจาข่มขู่บ่อยๆ ว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาลเมื่อไรจะต้องปลด ผอ. ดี.เอส.ไอ. ออกจากตำแหน่ง

3.2 การตอบข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐบาล อภิสิทธิ์และคนในรัฐบาลนานๆ จะออกมาตอบโต้การข่มขู่และข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยตอบโต้หนึ่งหมัดต่อข้อกล่าวหาข่มขู่ประมาณ 10 หมัด  ใจความคือเป็นการทำตามหน้าที่ สาระปราศจากสีสัน ไม่ชวนให้สื่อมวลชนตื่นเต้น คำตอบโต้นั้นจึงมักจะไปไม่ถึงหู-ตาของประชาชน

3.3 ความจริงเป็นอย่างไร  รัฐบาลอภิสิทธิ์ปกป้องและให้กำลังใจการทำงานของ
ดี.เอส.ไอ. น้อยเกินไป มอบอำนาจการทำคดียากๆ คือ การก่อการร้ายของม็อบเสื้อแดงให้ทำ ควรจะช่วยกันปกป้องอย่างใกล้ชิด ผอ.ธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นคนทำงานตรงไปตรงมา ต้องเสี่ยงชีวิตและอนาคตเพื่อรักษากฎหมาย

3.3.1 ดี.เอส.ไอ. มีอำนาจหน้าที่สืบหากองกำลังติดอาวุธของม็อบเสื้อแดงที่ปฏิบัติการอยู่ใน ช่วงชุมนุมราชประสงค์ แยกแยะความผิดของผู้ร่วมขบวนการที่เป็นผู้ชุมนุมธรรมดา ผู้ชุมนุมที่มีและใช้อาวุธ ผู้ก่อการร้าย และผู้กบฏ และดำเนินคดีไปตามขั้นตอน ถ้าไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง พวกเขาอาจจะถูกฟ้องในข้อหาละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

3.3.2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113, 114 และ 115 ทักษิณและแกนนำม็อบเสื้อแดงหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกฟ้องในข้อหาความผิดฐานเป็น กบฏภายในราชอาณาจักร หรือไม่ก็เข้าข่ายการก่อการร้ายตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย อาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 135/1, 135/2 และ 135/3 ถ้าไม่ดำเนินคดีตามนี้ก็อาจถูกฟ้อง ตามมาตรา 157 เช่นกัน

3.3.3 ธาริต เพ็งดิษฐ์ และข้าราชการ ดี.เอส.ไอ. ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้น ทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจขึ้นว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังมีขื่อมีแปอยู่บ้าง แม้บางครั้ง ดี.เอส.ไอ. จะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากตำรวจ อัยการ และศาล ในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินคดีก็ตาม

4. ข้อสังเกตและข้อคิด
 
ประเด็นต่างๆ ดังกล่าว เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า อภิสิทธิ์-พรรคประชาธิปัตย์มีเหตุผลและผลงานไม่ด้อยกว่า พรรคเพื่อไทย แต่จุดอ่อนของอภิสิทธิ์และพรรคของเขา คือ ไม่ได้ออกมาตอบโต้คู่แข่งของเขาในเชิงรุกมากเท่าคู่แข่ง อภิสิทธิ์และพวกมิได้ใช้ประเด็นต่างๆ ข้างต้นและประเด็นอื่นๆ ชี้แจงความจริงให้ประชาชนทราบ ภายในเวลาก่อนที่ประชาชนจะเชื่อพวกแกนนำเสื้อแดงแบบกู่ไม่กลับ ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ ถ้าถูกนำมาใช้ในเชิงรุกโดยผูกเรื่องให้มีสีสันประมาณครึ่งหนึ่งของคนพันธุ์ ทักษิณ ก็คงจะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอีกมาก

4.1 ในการสยบม็อบเสื้อแดงที่ใช้ความรุนแรงจำนวนมากหลายครั้งในปี 2552 และ 2553 นั้น อภิสิทธิ์ได้ใช้ความอดทน-อดกลั้นจนสามารถกอบกู้ความสงบเรียบร้อยกลับคืนมา ได้อย่างไร ถ้ารัฐบาลใช้ความรุนแรงมากกว่านั้นตามการเรียกร้องของฝ่ายต่อต้านคนเสื้อแดง คนจะตายมากกว่านี้ คนไทยและชาวโลกก็อาจจะรับไม่ได้

4.2 ม็อบเสื้อแดงภายใต้การนำของทักษิณได้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้ ชาวกรุงเทพฯ และชาวไทยมากน้อยเพียงไร? ยกตัวอย่างนายพายัพ ปั้นเกตุแกนนำม็อบเสื้อแดง ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย หมายเลข 48 ได้พาม็อบประมาณ 200 คนบุกโรงพยาบาลจุฬาฯในยามราตรี และก่อกวนการทำงานของแพทย์-พยาบาลของโรงพยาบาล จนทำให้โรงพยาบาลต้องขนย้ายคนไข้ รวมทั้งสมเด็จพระสังฆราชไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเป็นการชั่วคราวด้วย ยกตัวอย่างให้เห็นการใช้ความรุนแรงของม็อบเสื้อแดงที่วางระเบิด ใช้จรวดและอาวุธสงครามนานาชนิดทำลาย-ทำร้าย ผู้ชุมนุมฝ่ายตรงข้าม อาคารหลายแห่งในย่านสีลมและที่อื่นๆ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า 39 แห่ง รวมทั้งศูนย์การค้าราชประสงค์ โรงภาพยนตร์สกาลาที่สยามสแควร์  ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมทั้งศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร และขอนแก่นด้วย การชุมนุมใหญ่ ราชดำเนิน-ราชประสงค์ 68 วัน ทำให้ประเทศชาติสูญเสียประมาณ 145,000 ล้านบาท ใครต้องรับผิดชอบ? (มีผู้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจไว้ใน www.kok.maemuemai.com/blog/81)

4.3 คนไทยเห็นหรือยังว่า คนทำร้ายชีวิตของประชาชนและทำลายเศรษฐกิจของชาติในสองปีที่ผ่านมาทำงานให้ ใครกันแน่ แกนนำม็อบเสื้อแดงที่เป็นต้นเหตุทำให้คนตาย 92 ศพ ได้รับรางวัลให้เป็น ส.ส. หรือรัฐมนตรี โดยถูกทักษิณจัดอันดับให้เป็นผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในอันดับแรกๆ ของพรรค  จตุพร พรหมพันธ์ ได้อันดับที่ 8, ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ ได้อันดับที่ 9, อภิวัน วิริยะชัย ได้อันดับที่ 14,  เหวง โตจิราการ ได้อันดับที่ 19,  ลูกสาวของเสธ.แดง แม่ทัพกองทัพม็อบเสื้อแดงที่ถูกยิงตายได้อันดับที่ 42 ในขณะที่คนเสื้อแดงลูกไพร่ระดับรากหญ้าตายฟรี

4.4 ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล ใครเป็นคนเลือกตัวนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี? รัฐบาลที่เป็นร่างทรงของทักษิณนั้น มีอะไรที่จะทำไม่ได้? ทักษิณเคยขายสมบัติของชาติให้สิงคโปร์มาแล้ว แต่คนไทยไม่ยอม ถ้าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองในความผิดหนีโทษจำคุก 2 ปี และความผิดอื่นๆ ซึ่งจะมีโทษหนักกว่าเกี่ยวกับความผิดที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม คิดว่าคนไทยจะไม่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนมากกว่าปี 2552-2553 หรือ? รัฐบาลของเขาจะไม่ฮึกเหิมกว่าเดิมทำเรื่องเลวร้ายดังกรณีกรือเซะ ตากใบ สังหารคนบริสุทธิ์ในกรณีสงครามยาเสพติด (คนตาย 2,838 คน) กรณีอุ้มฆ่าสมชาย
นี ละไพจิตร  กรณีสติเฟื่องอยากรวยทางลัด คิดโครงการ Elite Card เพื่อขายบัตร 1 ล้านใบ เป็นเงิน 1 ล้านๆ บาท ภายใน 5 ปี (ซึ่งขาดทุนยับเยิน ประมาณกันว่ารัฐบาลจะต้องเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปชดเชยให้ประมาณ 5,600 ล้านบาท)  งานอัปยศเหล่านี้ใครสร้างขึ้น ใครคิดว่าเขาจะไม่ทำอีกหรือไร?

4.5 เมื่อความจริงไม่เป็นที่ประจักษ์ คนเลือกผู้แทนฯ โดยเชื่อกระแสความเท็จ ผู้ชนะการเลือกตั้งส่วนหนึ่งย่อมเป็นตัวแทนของคนโกง นี้เป็นความผิดของคนโกง หรือเป็นความผิดของผู้รู้ความจริง แต่ไม่สามารถเอาความจริงมาตีแผ่ให้คนเห็นชัดกันแน่?

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง