บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

20คำถาม ตอบก่อนขอคะแนน

ประชาชนต้องตรวจสอบนักการเมือง ถ้าไม่ทำหรือทำไม่ได้ ประชาชนต้องลงโทษนักการเมือง ด้วยการเข้าชื่อถอดถอนจากตำแหน่ง หรือการโหวตให้สอบตก

โดย...ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว 

เทศกาลกราบขอคะแนนของบรรดาผู้สมัครส.ส.สร้างความคึกคักบนสนามเลือกตั้งเสียเหลือเกิน  แต่นั่นเป็นแค่กิจกรรมสร้างสีสัน  สิ่งที่ขาดหายเห็นจะเป็นหนึ่งปากหนึ่งเสียงประชาชน  ด้วยการตั้งคำถามถึงผู้สมัครตอบให้ชื่นใจก่อนเข้าสภา

เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย www.tpd.in.th ทำการศึกษาข้อมูลความต้องการประชาชนที่มากกว่าหาเสียงให้สัญญาแต่ต้องทำได้ด้วย  รวบรวมเป็น “20 คำถามที่ต้องถามผู้สมัครและพรรคการเมือง”  คุณได้สิทธิเดี่ยวนี้ที่จะถาม ผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง  แล้วดูซิว่าเขาตอบหรือไม่ หรือตอบแล้ว จะทำได้หรือไม่เมื่อได้รับเลือกเข้าเป็น ผู้แทนปวงชนชาวไทย

1.คุณ ทราบหรือไม่ว่าจำนวนประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษาในจังหวัดของเรา (ดีกว่าหรือแย่กว่า) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศและจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน ถ้าแย่กว่า คุณและพรรคของคุณจะแก้ไขอย่างไร

2.คุณ ทราบหรือไม่ว่าจำนวนการแรกเกิดน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในจังหวัดของเรา (ดีกว่าหรือแย่กว่า) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ถ้าแย่กว่าคุณและพรรคของคุณจะแก้ไขอย่างไร

3.คุณ ทราบหรือไม่ว่ามูลค่าหนี้ครัวเรือนในจังหวัดของเรา (ดีกว่าหรือแย่กว่า) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ถ้าแย่กว่าคุณและพรรคของคุณจะแก้ไขอย่างไร

4.คุณ ทราบหรือไม่ว่าจำนวนครัวเรือนที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าในจังหวัดของเรา(ดี กว่าหรือแย่กว่า) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ถ้าแย่กว่าคุณและพรรคของคุณจะแก้ไขอย่างไร

5.คุณ ทราบหรือไม่ว่าจำนวนแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในจังหวัดของเรา (ดีกว่าหรือแย่กว่า) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศและจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ถ้าแย่กว่าคุณและพรรคของคุณจะแก้ไขอย่างไร

5 คำถามข้างต้น ทั้งปัญหา การศึกษา หนี้ครัวเรือน แรงงาน   การขาดสวัสดิการสังคม แต่ละจังหวัดจัดอยู่ขั้นรุนแรงในลำดับกลางๆ (ของประเทศ) นักการเมืองส่วนใหญ่มักจะทำตัวเสมือนว่าใกล้ชิดประชาชน แต่อาจไม่ทราบ ไม่สนใจ มองข้ามปัญหาเหล่านี้เลย  และไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชาชนได้

**************************

6.คุณ และพรรคของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่าง ไร เช่น การปฏิรูปภาษี ปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นต้น

-เหตุที่ต้องถามคำถามนี้  เพราะรู้หรือไม่ว่านักการเมืองในสภาฯชุดที่ผ่านมา จำนวนหนึ่งเป็นเศรษฐีที่ดิน กักตุนที่ดินไว้เป็นจำนวนมาก รวมแล้วกว่า 70,000 ไร่ คุณไม่กลัวหรือว่านักการเมืองพวกนี้ จะขัดขวางการออกกฎหมาย การกระจายการถือครองที่ดิน หรือขัดขวางนโยบายลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวย-คนจน ทำนอง “มือถือสากปากถือศีล”

7.คุณและพรรคของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างไร

-เครือข่ายฯให้เหตุผลต้องถาม เพราะ ได้ยินเสมอว่า “คุกมีไว้สำหรับขังคนจน” “จับคนจนเป็นแพะ” “คนโง่เท่านั้นที่ยอมทำตามกฎหมาย” “ตำรวจคือต้นทางของความอยุติธรรม”

8.คุณและพรรคของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร

-คน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมานานเกือบ สิบปี ในขณะที่รัฐทุ่มเงินและกำลังคนลงไปในพื้นที่มากกว่าที่อื่นๆ ถึง 3-4 เท่า ต่อไปจะทำอย่างไรกันดี

9.คุณและพรรคของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจสู้ท้องถิ่นและชุมชนอย่างไร

-คน ส่วนใหญ่ฝากความหวังไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศไทย ทำหน้าที่แก้ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเบ็ดเสร็จทุกเรื่อง แต่ที่ผ่านมาทั้งนักการเมืองระดับชาติและข้าราชการในกระทรวงส่วนกลางและ ภูมิภาค (จังหวัด) กลับมีท่าทีขัดขวางการกระจายอำนาจ ไม่ไว้วางใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยก็ไม่ต้องการรับผิดชอบงานบางประเภทที่ส่วนกลางถ่ายโอนมาให้ การกระจายอำนาจกำลังถึงทางตัน

10. คุณและพรรคของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างไร

-ประเทศ ไทยติดอันดับต้นๆของโลกในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น จนเยาวชนไทยจำนวนกว่าครึ่งหนึ่ง ยอมรับพฤติกรรมคอร์รัปชั่น ทำนอง “คอร์รัปชั่น...รับได้”

11.คุณและพรรคของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพย์ติดอย่างไร

-ผลการสำรวจสุขภาวะของประชาชนคนไทยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คนไทยมีความทุกข์กับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดมากกว่าเรื่องอื่นใด

12.คุณทราบหรือไม่ว่าสภาฯล่มบ่อยๆเพราะอะไร คุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร

-ที่ ผ่านมาปัญหาสภาฯล่มเกิดขึ้นนับสิบครั้ง สาเหตุเพราะส.ส.ส่วนหนึ่งขาดความรับผิดชอบ และอีกส่วนหนึ่งก็เล่นเกมการเมือง เพื่อต่อรองผลประโยชน์ให้กลุ่มของตัวเอง ทำให้ประชาชนสูญเสียประโยชน์

13.คุณจะยึดมั่นในหลักการที่จะรักษาผลประโยชน์ของพวกเราในกระบวนการการออกกฎหมายต่างๆอย่างไร

-ส.ส.ส่วน ใหญ่ใช้สิทธิโหวตในสภา โดยยึดหลักตามมติพรรคการเมืองที่ตนสังกัด มากกว่าผลประโยชน์ของ “เรา” และมีแนวโน้มที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเพื่อต่อรองผลประโยชน์ของตนเอง ของกลุ่ม หรือของพรรคมากกว่าเพื่อประโยชน์ของ “เรา”

14.ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการโหวตของคุณในสภาฯ ได้อย่างไร

-ส.ส. มางานวัด งานบุญ งานศพ ฯ แต่ไม่เคยสื่อสารหรือแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบว่าไปทำอะไรในสภาเพื่อประโยชน์ ของคนในพื้นที่ หรือเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ส.ส.ไม่เคยมาจัดเวทีประชุมศึกษาหารือ ขอความเห็น หรือถามประชาชน เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐที่ส.ส. กำลังพิจารณาอยู่ในสภา ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วม ได้รับรู้รับทราบโดยตรงเกี่ยวกับการตัดสินใจโหวตลงคะแนนเสียงของส.ส.ในสภา

15.คุณ และพรรคของคุณจะยอมให้ส.ส.ในสภา หรือตัวของคุณ ใช้อำนาจอิทธิพลจากตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐ หรือการซื้อขายตำแหน่งหรือเล่นพรรคเล่นพวกในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ หรือไม่ ถ้าไม่ยอม คุณจะทำอย่างไร

-ที่ผ่านมามีนักการเมืองจำนวนหนึ่งใช้อิทธิพล เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐ ซื้อขายตำแหน่ง เล่นพรรคเล่นพวกในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างกว้างขวาง ทำลายระบบคุณธรรมในวงราชการ ประเทศชาติเสียหาย

16.คุณ และพรรคของคุณจะยอมให้ส.ส.ในสภาฯ หรือตัวคุณเอง ใช้อำนาจอิทธิพลจากตำแหน่งหน้าที่ทำการบุกรุกที่ดินของรัฐ บุกรุกป่า และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ถ้าไม่ยอม คุณจะทำอย่างไร

การบุกรุกที่ดินของรัฐ บุกรุกป่า และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ที่มีนักการเมือง “ขาใหญ่” สนับสนุนอยู่เบื้องหลังปรากฏเป็นข่าวต่อเนื่องตลอดมา

17.คุณ และพรรคของคุณจะยอมให้ส.ส.ในสภาฯหรือตัวคุณเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ผิดกฎหมาย เช่น บ่อน หวย ยาเสพย์ติด ค้าของเถื่อน ค้ามนุษย์และกู้เงินนอกระบบ ก่อการร้าย ฯลฯ หรือไม่ ถ้าไม่ยอมคุณจะทำอย่างไร

-ผล การวิจัยพบว่า มีนักการเมืองจำนวนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย เช่น บ่อน หวย ยาเสพย์ติด ค้าขอเถื่อน เงินกู้นอกระบบ หรือแม้กระทั่งการค้ามนุษย์และก่อการร้าย ฯลฯ

18.คุณและพวกของคุณจะยอมให้ส.ส.ในสภาฯหรือตัวคุณเองมีพฤติกรรมที่เสื่อมเกียรติยศชื่อเสียงหรือผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ยอม คุณจะทำอย่างไร

-นักการ เมืองบางคนปลอมวุฒิการศึกษา มีพฤติกรรมเสื่อมเสียศีลธรรมทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้แทนฯ ทำให้ประชาชนที่เลือกเข้ามาได้รับความอับอาย

19.คุณและพวกของคุณจะยอมให้ส.ส.ในสภาฯหรือตัวคุณเองมีพฤติกรรมป่าเถื่อน หยาบคายในการประชุมสภาฯหรือไม่ ถ้าไม่ยอมคุณจะทำอย่างไร

-นักการ เมืองบางคนใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ ทั้งในและนอกสภาฯ ฯลฯ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะเป็นประจำ ทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้แทนฯ ทำให้ประชาชนที่เลือกเข้ามาได้รับความอับอาย

20.คำถามสุดท้าย ถ้าคุณและพรรคของคุณไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ว่ามา จนทำให้พวกเราสูญเสียประโยชน์ อับอายขายหน้าเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของความเป็นคนจังหวัดตัวเอง คุณจะพิจารณาตัวเองอย่างไร จะยินยอมให้พวกเราถอดถอนคุณหรือไม่

-นักการ เมืองมักจะมีสัญญาแบบลมๆ แล้งๆ เลือกตั้งเสร็จก็แล้วกันไป ก็เพราะไม่มีใครตามมาดู ไม่มีใครลงโทษนักการเมืองที่ขาดความรับผิดชอบ ต่อไปนี้ ต้องทำให้นักการเมืองรับผิดชอบหน้าที่ ทำตามสัญญา โดยประชาชนต้องตรวจสอบนักการเมือง ถ้าไม่ทำหรือทำไม่ได้ ประชาชนต้องลงโทษนักการเมือง ด้วยการเข้าชื่อถอดถอนจากตำแหน่ง หรือการโหวตให้ “สอบตก” ในการเลือกตั้งครั้ง ให้ได้รับความอับอาย

เกาะทุกประเด็นร้อนกับ โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง