บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กกต.มีมติปลดป้าย"อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา"อ้างเพราะรณรงค์"โหวตโน"-ตั้ง กก.สอบ"เพื่อฟ้าดิน"

กกต.มีมติ 4 ต่อ 1 สั่งปลดป้าย "อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาฯ" พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบความผิด "พรรคเพื่อฟ้าดิน" ชี้โทษตั้งแต่แจกใบเหลือง-แดง หรือถึงขั้นยุบพรรค อ้างพิลึก เพราะเกี่ยวกับการเลือกตั้งและรณรงค์"โหวตโน"
       
       นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เปิดเผยภายหลังการประชุมกกต.วันนี้ (8 มิ.ย.) ว่า ที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณากรณีคำร้องเรื่องป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อฟ้าดิน ที่มีข้อความรณรงค์โหวดโน เพื่อให้ประชาชนไม่ลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใด โดยห้ามนำสัตว์ต่างๆ เข้าสภา นั้น กกต.ได้พิจารณาแล้วป้ายดังกล่าวเป็นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงที่ กกต.จะพิจารณา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าป้ายดังกล่าวผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว.มาตรา 60 ประกอบมาตรา 59 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณะสถาน ซึ่งเป็นของรัฐ หรือในที่ของเอกชน โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทำกิจการอื่น ที่ กกต.กำหนดให้รัฐสนับสนุน และในวรรคสอง ที่ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่มีขนาดหรือจำนวนไม่เป็นไปตามที่กกต.กำหนด ซึ่งมีความผิดตามในการฝ่าฝืนระเบียบ กกต.ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการหาเสียงข้อ 9 ซึ่งหากเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองก็อาจจะเข้าข่ายมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญได้
       
       นายสมชัย กล่าวอีกว่า เมื่อพิจารณาแล้ว กกต.เห็นว่า กกต.กทม.ซึ่งเป็นผู้ดูแลในพื้นที่มีป้ายต้องไปดำเนินการทำหนังสือไปถึงพรรคการเมืองและผู้ว่า กทม.ในดำเนินการให้ปลดป้ายทุกขนาดออก แต่เมื่อปลดป้ายออกไปแล้วความผิดก็จะยังคงไม่ถูกลบล้างไปด้วย เพราะได้มีการร้องเข้ามาให้ กกต.สืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการสอบสวนว่ามีใคร หรือพรรคการเมืองใดกระทำผิด ซึ่งการดำเนินการปลดป้ายเป็นหน้าที่ของ กทม.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ จึงต้องไปดำเนินการไปหาไม่ดำเนินการก็จะผิดโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อตรวจสอบความผิดตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียง และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
       
       ทั้งนี้ มีรายงานว่า อาจมีการพิจารณาเสนอให้ใบเหลืองหรือใบแดง หรืออาจถึงขั้นให้ยุบพรรคการเมืองที่จัดทำ ได้เพราะป้ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างชัดเจน เนื่องจากมีการระบุวันที่ 3 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง และมีการชักชวนให้โหวตโน
       
       สำหรับ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ข้อ 9. ระบุว่า กรณีพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งปิดประกาศหรือปิดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่จัดไว้ให้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน มีอำนาจสั่งพรรคการเมืองหรือผู้สมัครแล้วแต่กรณีให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในกำหนด และหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ดำเนินการรื้อถอน หรือปลดออกได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการลบล้างความผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย
       
       ขณะที่ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตามมาตรา 10 ระบุว่า การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้หรือไม่อนุญาตได้ และมาตรา 11 ระบุว่า หากไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้สั่งเป็นหนังสือ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กำหนด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง