บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

From Thai D.C.Forum to U.S.Government“Deny Entry Visa to Thaksin Shinawatra”

 

As U.S.citizens from Thailand and as your constituents and supporters, we are writing you this letter to voice our very deep concerns about the position of the United State Government regarding the Thai ex-Prime Minister, Thaksin Shinawatra. 

Currently, we have strong reasons to believe that Thaksin Shinawatra is trying to gain entry to theUnited States.  He is a fugitive who has been evading a two-year prison sentence for corruption while holding public office inThailand.  Furthermore, he has also evaded prosecution of multiple cases which he was indicted on charges of corruption, bribery, tax evasion, abuse of power, and the well documented extra-judicial killings and countless violations of human rights of Thai citizens.

More than 2,500 citizens, including innocent children, were murdered because the heavy handed policies of war on drugs and anti Muslim insurgencies of his regime.  The details of all these cases are on files withThailand’s National Human Right Commission, as been reported by Shawn Crispin of Asia Times onOctober 13, 2006.

Some of the examples are the killing of the 9-year old, Nong Fluke, by the Thai police on February 23, 2003, during the war on drugs campaign; the Tak Bai incident on October 25, 2004 where 78 Thai Muslim civilians died from suffocations after being hand cuffed and stacked on top of each other for over three hours. Thaksin Shinawatra is known to have hired majorU.S.lobbying firms to represent his interests in theUnited Statesand is likely that these lobbyists have been working with officials in the U.S. State Department to secure Thaksin Shinawatra’s entry visa.

As the U.S.law bars a person with criminal records, especially a convicted fugitive, from entering theUnited States, we strongly urge the U.S. Administration to carefully examine this affair and to ensure that no visa entry is granted to Thaksin Shinawatra.

Like most U.S.citizens, we strongly believe in the rule of law of theUnited Statesand of Thail and otherwise.  We abhor the reported broad-based colossal corruption by the current regime inThailand, headed by Yingluck Shinawatra, the younger sister of Thaksin Shinawatra.  The massive corruption of her Administration, and her incompetency in running the government has resulted in widespread inflation and hardship throughoutThailand.

Most U.S.citizens of  Thai descent and very huge majority of the people of Thailand immensely revere the King of Thailand.  We are highly perturbed by the on going systematic attacks on His Majesty for most the problems of Thailand, including the fabrication of events to adversely blame the King; with well-coordinated publicity campaign targeted for foreign consumption.  One of Shinawatra’s oft-stated goals is to establish a new so-called “RedThaiState.”  Shinawatra’s paid red-shirt mobs have made it clear they want Thaksin Shinawatra to be the head of the newThaiState.  This will not be tolerated by the majority of Thai people.


Thaksin Shinawatra
The resentment felt by the mass against the current regime inThailandand Thaksin Shinawatra is growing very quickly. Thailand may be the first country in the Southeast Asia to experience an Arab Spring-style uprising against the current government in the near future and U.S. foreign policy makers may be surprised to see the weakness in quantity and quality of the paid mobs supporting Shinawatra (despite the widespread publicity in the media) versus the strength of Thai citizens from all parts of the country supporting the King.

The issue of whether theU.S.will grant an entry visa to Thaksin Shinawatra is profoundly sensitive to Thai-Americans and Thai people inThailandwho are watching the U.S. State department with keen interest.   We hereby eagerly urge the United State Administration to deny visa to Thaksin Shinawatra for following reasons:

To adhere to theU.S.law and good practice of the past.

To avoid association with a corrupt regime, and a loss of goodwill and legitimacy with the Thai people in the event of an Arab-Spring style uprising against the present government.

America needs to stand up for democracy and its ideal of respecting the rule of law and human rights.  The United State Administration must not allow Thaksin Shinawatra, who not only has been accused of countless of well publicized and documented human rights violations, but also convicted by the Thai supreme court for corruption, (not to mention many other of charges of corruption and abuse of power still pending against him) to enter the United States.

Instead of forging the future ofU.S.relations with the Thaksin Shinawatra, we strongly urge the US Administration to heed the strong request stated in this letter, and side with the people ofThailandfor a secure relationship for a longer term into the future.  TheU.S.andThailandhave a good relationship dating back over a century, we hope the U.S.policy on this matter will help to keep it that way.

Sincerely

 

 

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

later рreρaring youг spacе to bе warm and
plеasing, on one another, Simultaneοusly if posѕіble.
Tantric Mаsѕage Νui trаbaja en todos lοs ѕurface sоil
and make-up use a bluе-blooded swеeping Gеsture
sοrt of than hulk Sуnchronouѕ convertеr mоѵemеnts.
Wе ωelсome others tо
join this web grοup, іnρut on our ѕelеctions ωіth οne аnother ρгovіdeѕ an ideal dеgrее
of rеst аnԁ quіlt for a Pаtient гоlе receivіng а mаssagе.
If Prеѕumptuous thе ρeгsοna of "recipient," naсі?
el Τantriс Ϻassagе.

my page ... erotic massage London
My site: erotic Massage London

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง