บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

ทำไมไม่ก้าวข้ามทักษิณ


เวทีอิสระสาวกทักษิณ มักจะกล่าวหาฝ่ายที่ต่อต้านทักษิณอยู่เสมอว่า“เกรงกลัวทักษิณ ไม่ยอมก้าวข้ามทักษิณ มุ่งแต่จะโจมตีทักษิณอย่างเดียว” ข้อกล่าวหานี้ เป็นความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงของสาวกทักษิณทั้งสิ้น

ความจริงแล้วบรรดาผู้ที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่รวมใจกันต่อต้านทักษิณ “ไม่มีความเกรงกลัวทักษิณ”เลย แต่เขามีความ “จงเกลียด จงชัง” ในพฤติกรรมการทำร้ายบ้านเมืองของทักษิณทั้งในอดีต และปัจจุบันต่างหาก อาทิเช่น

-ในอดีต รัฐบาลทักษิณได้เข้าแทรกแซงองค์กรอิสระ และ มีการทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจต่างๆ ของตระกูลชินวัตร ได้แก่ กรณีลดค่าสัมปทานให้ บริษัท A.I.S. กรณีให้เอ็กซิมแบงก์ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลพม่า และกรณีแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคมเพื่อการขายหุ้นชินคอร์ปให้แก่ต่างชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ทักษิณยังไม่รับผิดชอบต่อปัญหาฆ่าตัดตอนถึง 2,500 ศพ ในนโยบายทำสงครามกับยาเสพติด และ การเสียชีวิตของประชาชนในกรณีกรือเซะตากใบ

-การสนับสนุนมวลชนคนเสื้อแดงให้ก่อการจลาจล ตั่งแต่ปี 2552 เพื่อล้มการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่พัทยา การทุบรถเลขาธิการนายกฯ และ รถนายกฯ อภิสิทธิ์ ที่หน้ากระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งร้ายหมายชีวิต และ การนำรถก๊าซมาปิดถนนข่มขู่ประชาชน ต่อเนื่องไปถึงเหตุการณ์ในปี 2553 มีการก่อวินาศกรรม วางระเบิดในสถานที่ราชการ และในที่สาธารณะ เจตนายิ่งถล่มวัดพระแก้ว และกระทรวงกลาโหม การปลุกระดมมวลชนให้เผาบ้านเผาเมืองทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ มีกองกำลังชายชุดดำติดอาวุธปะปนในมวลชนคนเสื้อแดง เข่นฆ่าทหารและประชาชน รวมถึงการบุกโรงพยาบาลจุฬาฯ เป็นต้น พฤติกรรมอันเลวร้ายต่างๆ เหล่านี้ ทักษิณให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

-ทักษิณแทรกแซงการทำงานของรัฐบาล จัดการให้น้องสาว เป็นนายกฯ หุ่นเชิด และ กำกับนโยบายในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ขยายอิทธิพลของตำรวจให้คุมหน่วยงานสำคัญๆ และ นำผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เคยอยู่ในแวดวงธุรกิจของชินคอร์ป มาเป็นรัฐมนตรีบริหารบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุมกระทรวงเศรษฐกิจ และ สื่อสารมวลชน

-การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ทักษิณมีอำนาจ และ ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับในช่วงที่ทักษิณต่อสู้เพื่อฟอกตัวให้บริสุทธิ์ หาช่องทางกลับประเทศไทยมามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่ง

-ในปัจจุบัน ทักษิณกำลังใช้สภาเป็นเครื่องมือ โดยผ่านทาง ส.ส. พรรคเพื่อไทย และ พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากในสภา กดดันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ตามแนวทางที่ตนต้องการ ในขณะเดียวกันก็สร้างกองกำลังคนเสื้อแดง และ ขยายหมู่บ้านคนเสื้อแดงให้ครอบคุมทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นฐานอำนาจของตนต่อไป

พฤติกรรมของทักษิณดังกล่าวข้างตน ได้สร้างความ “จงเกลียด จงชัง” ให้ แก่คนไทยโดยทั่วไปที่ยังคงมีสติ และ มีจิตสำนึกในความรักชาติ รักแผ่นดิน นอกจากนี้ ทักษิณยังปลุกระดมผ่านวีดีโอลิ้งค์หลอกลวงบรรดาคนรากหญ้าเสื้อแดงที่มาชุมนุมทั้งในกรุงเทพฯ และตามจังหวัดต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การโป้ปด หลอกลวง โกหกตอแหล เป็นนิสัยสันดานประจำตัวของทักษิณไปเสียแล้ว เป็นพฤตินิสัยสันดานที่ “น่าขยะแขยง” อย่างยิ่ง

ทักษิณได้สร้างตัวอย่างอันเลวทรามนี้ให้แก่สาวกทั้งหลายถือปฏิบัติเพื่อล้างสมองคนไทยที่ขาดสติ ให้เห็นผิดเป็นชอบ เห็นความชั่วเป็นความดี หากพฤติกรรมอันเลวทรามนี้ติดเป็นสมบัตินิสัยของคนในชาติแล้ว ประเทศไทยคงจะเต็มไปด้วยโจรทั้งแผ่นดิน สังคมไทยก็จะตกอยู่ในภาวะที่อันตรายอย่างยิ่ง

โจรปล้นประเทศ โจรผู้ไม่สำนึกผิด โจรผู้ไม่เห็นผู้พิพากษาหรือตุลาการอยู่ในสายตา ยังจะเสนอหน้ามาสร้างความปรองดองในชาติอีกหรือ? ด้วยความจงเกลียด จงชัง และ ขยะแขยงในพฤติกรรมของทักษิณดังกล่าว คนไทยที่รักชาติ รักแผ่นดิน จึงไม่ยอมข้ามพ้นทักษิณ แต่จะร่วมแรง ร่วมใจกันล้าง “อาจม” ที่น่ารังเกียจ และ น่าขยะแขยงให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง