บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผบ.กองเรือเฉพาะกิจผสม 151 ภารกิจปราบปรามโจรสลัดโซมาเลีย
ปัญญา ทิ้วสังวาลย์ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งของ “กองทัพเรือไทย” ที่ได้รับเกียรติจากกองกำลังผสมทางทะเล Combined Maritime Forces (CMF) ให้ พล.ร.ต.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 (Combined Task Force 151 : CTF 151) พร้อมฝ่ายอำนวยการรวม 16 นาย ในการตามภารกิจปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจประมาณ 126 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะมีการรับหน้าที่ในวันที่ 29 มีนาคมนี้

การปฏิบัติการครั้งนี้ของ “กองทัพเรือไทย” จะปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังต่างชาติอีก 7 ชาติ คือ ไทย สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก และเกาหลีใต้ โดยมีเรือรบ จำนวน 5 ลำ จากสหรัฐอเมริกา 2 ลำ อังกฤษ 2 ลำ และเกาหลีใต้อีก 1 ลำ

พล.ร.ต.ธานินทร์ เปิดเผยว่า ครั้งนี้เราเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม 151 คือมีการส่งกำลังพลไปปฏิบัติงานทั้งหมด 16 คน โดยรวมกับกำลังทหารเรืออีก 6 ประเทศ รวมทั้งหมด 24 คน ทำหน้าที่บัญชาการกองเรือป้องกันและปราบปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดน ซึ่งการไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เราไม่ได้มีการส่งเรือไป จึงต้องไปบัญชาการเรือของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเกาหลีใต้ ที่ส่งมาให้จำนวน 5 ลำ ระยะเวลาปฏิบัติงานประมาณ 126 วัน ปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราไปทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือ

“ถือเป็นการยกระดับในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือที่ได้มีโอกาสในการบัญชาการกองเรือต่างชาติ ทั้งผมจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจบนเรืออังกฤษที่ถือเป็นเรือบัญชาการของผม ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการจัดทำแผนในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับกองกำลังที่ประเทศบาห์เรนในการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานครั้งนี้ และเตรียมการเลือกกำลังพลของไทยทั้ง 16 คน ครึ่งหนึ่งเป็นกำลังพลที่เคยไปปฏิบัติงานในตะวันออกกลางมาแล้ว และอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่เคยปฏิบัติงานในตะวันออกกลางมาก่อน”

พล.ร.ต.ธานินทร์ กล่าวว่า กำลังพลที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสามารถในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ น.อ.วิศาล ปัญทะวางกูล ทำหน้าที่เป็นเสนาธิการ CTF 151 ซึ่งการปฏิบัติงานของกำลังพลทั้ง 24 คน จะทำหน้าที่บนบก 4 คน ในการประสานงานระหว่างกำลังในทะเล ส่วนอีก 20 คน จะบัญชาการบนเรือรบ ที่ผ่านมามีประเทศสิงคโปร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ CTF 151 มาแล้วถึง 2 ครั้ง และมีการส่งเรือรบออกไปปฏิบัติภารกิจในน่านน้ำอ่าวเอเดนเหมือนกับประเทศไทย 2 ครั้งเช่นเดียวกัน และเป็นผู้บัญชาการ 1 ครั้ง ถือว่าเรามีการพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียน

“ผมคณะจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในวันที่ 11 มีนาคมนี้ และจะเดินทางกลับในวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยจะอยู่ในทะเลเกือบ 3 เดือนเต็ม ส่วนเวลาที่เหลือจะทำงานบนบก สำหรับสถานการณ์ในอ่าวเอเดนก็ยังคงมีการปล้นเรือสินค้าของกลุ่มโจรสลัดอย่างต่อเนื่อง แต่การที่มีกำลังเข้าไปในพื้นที่ถือเป็นการป้องปรามที่ไม่ให้กลุ่มโจรสลัดปล้นได้อย่างสะดวกใจ ที่สำคัญหลังจากการเดินทางไปปฏิบัติงานของกองทัพเรือไทยในครั้งนี้แล้วก็จะสามารถประสานงานกำลังของประเทศอื่นๆ เพราะจากกำลังของ CTF 151 ยังมีกำลังของนาโต้ และกองกำลังของสหภาพยุโรปที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วย”

สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือไทย จะมีอยู่ 2 ส่วน คือเราจะไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองกำลังผสมทางทะเล Combined Maritime Forces (CMF) โดยเราจะต้องฟังแผนที่เขาออกมาเป็นหลัก เพราะเราไม่ได้ทำในหน้าที่ของเรือไทย แต่เราทำหน้าที่เป็นกองกำลังผสมร่วมกับชาติอื่นๆ ดังนั้นแผนที่ออกมาเราก็จะต้องศึกษาแผนของหน่วย CMF เป็นหลัก จากนั้นก็จะทำเป็นแผนของ CTF 151 เพราะ CTF 151 เป็นหน่วยงานรองของ CMF ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศบาห์เรน ซึ่งกำลังทหารจะมีการทำงานสอดรับกัน เมื่อทาง CMF มอบภารกิจให้ ทาง CTF 151 ก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจทางทะเลในอ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย

พล.ร.ต.ธานินทร์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่กองทัพเรือไทยได้รับโอกาสแบบนี้ เพราะการที่จะเป็นผู้บัญชาการกองเรือต่างชาติประวัติศาสตร์ไม่เคยมี และประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยเราไม่เคยเป็นผู้บัญชาการกองกำลังต่างชาติเลย ถือเป็นเกียรติสำหรับตน กองทัพเรือไทย และกองทัพไทย เมื่อได้รับโอกาสก็จะต้องมีการเตรียมการเป็นอย่างดีเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจได้ผล และนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศของกองทัพเรือไทย

“พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้นโยบายแก่กำลังทหารที่ไปปฏิบัติจะต้องมีการประสานในทุกระดับชั้นเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในการทำงานสูงสุด และสิ่งสำคัญคือให้ทำงานแบบเป็นทีม และอยากให้คนไทยได้รับทราบว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เรามีโอกาสไปทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการต่างชาติ ซึ่งคนที่ไปตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด ขอให้กำลังใจแก่กำลังพลของเราด้วย”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง