บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มหาดไทย ขึ้นเงินเดือนขรก.การเมืองท้องถิ่นยกแผง 20 % รอรมต.คนใหม่ลงนาม

มหาดไทย -นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการการประชุมพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ว่า ที่ประชุมพิจารณาให้ปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพิ่มขึ้นอีก 20% พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ได้ปรับลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการจัดเก็บรายได้ โดยต้องเหลืองบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 พร้อมทั้งห้ามกู้เงินมาเป็นงบลงทุนในหน่วยงาน ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก อบจ., อบต., ข้าราชการการเมืองของ กทม.
“ในส่วนผู้ว่าฯ กทม. และข้าราชการการเมือง กทม. ให้เพิ่มไม่เกินร้อยละ 9 ของฐานเงินเดือนเดิม ส่วน ส.ก. ส.ข. เทศบาล อบจ. และ อบต. ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 20 โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวและว่า การปรับขึ้นเงินเดือน และค่าตอบแทน ดังกล่าว ได้รวมจาก เงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนพิเศษ และรายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บแล้ว ซึ่งข้าราชการการเมืองดังกล่าว สามารถเบิกค่าตอบแทนย้อนหลังได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ทั้งนี้ ถือเป็นคนละส่วนกับที่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนเมื่อปลายปีที่แล้ว เนื่องจากครั้งก่อนเป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับค่าตอบแทนปัจจุบันของ ประธานส.ก. จากเดิม 63,800 บาท ปรับขึ้นเป็น 73,560 บาท รองประธานส.ก. จากเดิม 52,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 61,140 บาท , ส.ก. จากเดิม 41,000 บาท ปรับขึ้นเป็น 48,450 บาท, ประธานส.ข. จากเดิม 13,630 บาท ปรับขึ้นเป็น 16,182 บาท , ส.ข. จากเดิม 10,070 บาท ปรับขึ้นเป็น 11,996 บาท
ขณะที่นายกอบจ. จากเดิม 66,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 75,540 บาท, รองนายกอบจ. จากเดิม 40,450 ปรับขึ้นเป็น 45,540 บาท, เลขานุการนายก อบจ. จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท, ที่ปรึกษานายก อบจ. จากเดิม 11,570 ปรับขึ้น 13,880 บาท, ประธานสภา อบจ. จากเดิม 25,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 30,540 บาท , รองประธานสภา อบจ. จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท, สมาชิกสภา อบจ.จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท
นายกเทศบาล จากเดิม 66,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 75,540 บาท ,รองนายกเทศบาล จากเดิม 40,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 45,540 บาท ,ประธานสภาเทศบาล 25,450 บาท ปรับขึ้นเป็น 30,540 บาท , รองประธานสภาเทศบาล จากเดิม 20,830 บาท ปรับขึ้นเป็น 25,000 บาท , สมาชิกสภา จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท, เลขานุการนายก จากเดิม 16,200 บาท ปรับขึ้นเป็น 19,440 บาท, ที่ปรึกษานายกเทศบาล จากเดิม 11,570 ปรับขึ้นเป็น 13,880 บาท
นายก อบต. จากเดิม 22,400 บาท ปรับขึ้นเป็น 26,080 บาท, รองนายก อบต. 12,120 บาท ปรับขึ้นเป็น 14,140 บาท, ประธานสภา อบต. จากเดิม 10,120 บาท ปรับขึ้นเป็น 12,140 บาท, รองประธานสภา อบต. จากเดิม 8,280 บาท ปรับขึ้นเป็น 9,940 บาท, สมาชิกสภา อบต. 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท, เลขานุการนายก อบต. จากเดิม 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท, เลขานุการสภา อบต. 6,600 บาท ปรับขึ้นเป็น 7,920 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า การประชุมเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้าย ซึ่งที่ผ่านมา แม้ครม.จะเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม แต่ยังอนุมัติตัวเลขไม่ได้ในขณะนั้น เนื่องจากตัวเลขที่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอมา เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่ามติครม.ที่ให้ปรับขึ้นร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามเมื่อที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแล้ว จะต้องนำบัญชีตัวเลขทั้งหมด นำเสนอต่อ รมว.มหาดไทยคนใหม่ เพื่ออนุมัติอีกครั้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง