บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฟื้นฟูประเทศ..แบบไม่ต้องกู้

โดยดร.ไก่ Tanond


 
ด้วย ปริมาณทรัพยากรใต้ทะเลของไทยเราที่มีอยู่มากมาย แต่คนไทยเราไม่เคยได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ถึงเวลาหรือยัง? ที่รัฐบาลไทยจะเลิกหลอกคนไทยกันเสียที ..ในวันนี้คนไทยหลายล้านคนได้รู้ ได้เข้าใจเป็นอย่างดีถึงทรัพยากรเหล่านี้ที่ถูกหมกเม็ดไว้ และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างไม่น่าให้อภัย เช่นนี้แล้ว การจะปฏิรูปเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยในครั้งนี้ หากขาดไร้ซึ่งการนำเอา

1.ทรัพยากรน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ และ
2.หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มา เป็นกรอบแนวคิด เพื่อสร้างเป็นต้นแบบในการนำปฏิบัติสำหรับแผนฟิ้นฟูประเทศแล้ว ผมว่ารัฐบาลก็อย่ามาฝันเรื่องการหาเงินกู้สำหรับฟื้นฟูนิวไทยแลนด์ 9แสนล้านเลยครับ..เอาน้ำมันดิบ เอาก๊าซธรรมชาติ ของคนไทยเราขึ้นมาให้คนไทยใช้ ที่เหลือขายเพื่อนบ้าน ส่งออกบ้าง ให้สมกับการเป็นผู้ส่งออกปิโตรเลียมอันดับที่33ของโลกหน่อย

มี ปัญญาทำได้เท่านี้ ก็ไม่ต้องกู้ใครแล้ว เพราะนี่คือแหล่งทุนที่บรรพบุรุษของคนไทยเรา ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ในยามที่จำเป็น..มิหนำซ้ำมีเพียงเท่านี้ รับรองได้ว่า บรรษัทข้ามชาติ ไม่มีวันหนีไปไหนแน่นอน ..โดยไม่ต้องไปจ้างใครต่อใครให้มาทำแผนฟื้นฟู เพื่อให้เขาเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะในการฟื้นฟู -
1.เพื่อ เยียวยาเกษตรกร - เนื่องด้วยพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกันมากมายเช่นนี้ การเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูจึงควรมีหลักคิด เพื่อแก้ไขในสิ่งผิดที่มีมาแต่เก่าก่อน ด้วยการนำใช้หลักเกษตรทฤษฏีใหม่เป็นตัวตั้ง ตามขั้นตอนดังนี้-1.1 จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่หลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ในรูปแบบต่างๆ เสริมเติมด้วยการใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อใช้รณรงค์ก่อนเริ่มโครงการ1.2 นำเกษตรกรที่เข้าระบบ ขึ้นบัญชี ให้แนวทาง คัดเลือกประเภทของสัตว์และพืชและจัดวางพื้นที่ของตนตามหลักการ1.3 เมื่อเป็นรูปธรรมแล้ว จึงดำเนินการพักหนี้เกษตรกร ให้ยืมพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว ปุ๋ย(ในขั้นต้น)ก่อนที่จะผลิตได้เอง ทุกอย่างปลอดสาร โดยควรจะรวมพืชพลังงานใช้ปลูกในพื้นที่ให้มากพอแก่การผลิตไบโอดีเซล ในแต่ละชุมชน/หมู่บ้านด้วย

2.เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและอุตสหกรรม
2.1แผนแม่บทงานป้องกันน้ำท่วมแบบถาวร จัดหาเจ้าภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลจัดการแผนงาน
2.2การ นำน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ กลั่น จัดเก็บ และจัดจำหน่ายในประเทศ ในราคาปลอดต้นทุน มีแต่ค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่ต้องอิงราคาสิงค์โปร์สำหรับภายในประเทศอีกต่อไป จะอิงเมื่อขายออกนอกประเทศเท่านั้น
2.3 กำหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง เพื่อเยียวยาบรรษัทข้ามชาติต่างๆในนิคมฯที่ได้รับผลกระทบทุกราย
สัง เกตุดูวันเดือนปี ที่จัดสรรเขตสัมปทานกันให้ดีนะขอรับ ประเทศไทยนั้นเมื่อปี พ.ศ.2511?(1968) เขมร2540?(1997) และถึงแม้มันจะดูทับซ้อนกันหมด ทั้ง 1.พื้นที่ๆต่างคนต่างอ้าง รวมไปถึง 2. บ.พลังงาน ที่ได้รับสัมปทานไปแล้วทั้ง 2 ฝ่าย ทว่าวันนี้ปริศนาได้ถูกไขแล้ว เมื่อพบว่า บ.พลังงานทั้งหมด มีพ่อคนเดียวกันที่ชื่อ Standard Oil of USA ครับผม ส่วนBP มาขุดถ่านชนิดพิเศษ(ที่ทำได้เจ้าเดียว)ให้กับขาใหญ่เขา
เขต พื้นที่สัมปทานพลังงาน ของไทยใช้ ฺB5-11อ้างอิงตั้งแต่2511 ของเขมรใช้ I - IV(1-4)เพิ่งอ้างอิงเมื่อ2540 (ก่อนMOU43 2ปีกว่า) ดูเหมือนจะทับซ้อน! หากต่างคนต่างให้สัมปทานแก่บ.น้ำมันของใครของมัน แต่ที่ไหนได้ บ.น้ำมันทุกเจ้าต่างเป็นบ.ลูกบ.หลาน ของบ.แม่คนเดียวกัน ที่ชื่อ Standard ของ USA เช่นนี้แล้ว ควรเรียกว่า เขตร่วมลงทุนของฮุนเซน กับ คนในรัฐบาลไทยมากกว่านะผมว่า ส่วนพวกเราประชาชนคงไม่ได้เอี่ยวตามฟอร์ม ใช้มันไปเถอะลิตรละ40-50บาท แทนที่จะถูกลงไปลิตรละ 12-15บาท ไม่โวยกันก้ไม่รู้จะว่าไงแล้ว?

เส้น เขตแดนทางทะเลของเขมร(สีนำ้เงิน)ของไทย(สีแดง) ขอจงเข้าใจง่ายๆว่า เส้นสีแดง=รั้วของประเทศเรา พื้นที่ด้านซ้ายหลังรั้วมาจนถึงประเทศเราก็คือสนามหน้าบ้านเรา ดินแดนเราก็คือบ้านของเรา ดังนั้นทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ตั้งแต่บริเวณรั้ว สนามหน้าบ้าน และในบ้านเรา คือ ของเราทั้งสิ้น เส้นของเขมรจอมปลอมขึ้นมาเอง ตัดผ่าเกาะกูดของไทยไปตั้งครึ่งค่อนเกาะได้เช่นไร?

 
 พื้นที่ทางทะเลของเขมรเอง

ดร.ไก่ Tanond
อย่าเอาความไม่รู้..มาฉุดความเจริญของผู้อื่นเขานะครับ ถ้าเป็นเพื่อนในเพจนี้ยังไม่รู้ว่ามี..ก็อย่าเม้นท์เลยครับ ผมอายคนอื่นเขาว่ะ!
http://hereisthai1.blogspot.com/2011/09/blog-post.html?spref=fb   
 
 
ใครที่ยังมาเม้นท์ว่าไทยเราไม่มี หรือ ไม่รู้อย่าเม้นท์โง่อีกนะ ผมจะลบเพื่อนออกเลย..เซ็งว่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง