บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

นอกเขตน้ำท่วม! ท็อป 20 นักการเมืองไทยรวย"เงินฝาก" 2,747 ล้าน

      ไม่มีใครปฏิเสธว่า “ที่ดิน” เป็นสินทรัพย์ที่นักการเมืองนิยมครอบครองมากสุด  “เงินฝาก”เป็นสินทรัพย์ที่นิยมสะสมรองลงมา
      ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ(www.tcijthai.com) ตรวจสอบพบว่านักการเมือง 20 คนที่มีเงินฝากมากสุด ตามข้อมูลที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เดือนสิงหาคม 2554 (เลือกตั้งทั่วไปวันที่ 3 กรกฎาคม 2554) รวม 2,747 ล้านบาท แบ่งเป็น  พรรคประชาธิปัตย์  9 คน พรรคเพื่อไทย  8  คน ภูมิใจไทย 2  คน (นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี และ นายชัย ชิดชอบ)   ชาติไทยพัฒนา 1 คน  (พันโทสินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม)  

นายประกอบ จิรกิติ  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรส  มีเงินฝากมากสุด  712.1 ล้านบาท
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์  ส.ส.ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส  469.5 ล้านบาท
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชและคู่สมรส  (นายโชติ  โสภณพนิช) 381ล้านบาท
นายอนุชา บูรพชัยศรี   ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  คู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ  146.6 ล้านบาท
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และคู่สมรส  141.4 ล้านบาท  (ดูตาราง)
 

ลำดับ
ชื่อ
เงินฝาก  (บาท)
รวม  (บาท)
1
นายประกอบ จิรกิติ
คู่สมรส
114,520,751.02
597,635,446.01
712,156,197.03
2
นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์
คู่สมรส
5,644,775.89
463,948,639.99
469,593,415.88
3.
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
คู่สมรส
51,710,831.71
329,379,673.71
381,090,505.42
4
นายอนุชา บูรพชัยศรี
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
145,154,444.78
856,210.79
604,206.85
146,614,862.42
5
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา  (เพื่อไทย)
คู่สมรส 
98,949,910.82
42,456,676.36
141,406,587.18
6
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร (เพื่อไทย)
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
5,824,121.87
81,681,343.25
30,000
87,535,465.12
7
นายมานิต นพอมรบดี
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
82,838,889.18
275,000
83,113,889.18
8
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
71,276,829.46
71,276,829.46
9.
นายกรณ์ จาติกวณิช
คู่สมรส
52,437,982.50
13,754,990.32
66,192,972.82
10
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล(เพื่อไทย)
64,857,687.44
64,857,687.44
11
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล(เพื่อไทย)
คู่สมรส
4,724,154.47
58,208,213.29
62,932,367.76
12
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ  (เพื่อไทย)
62,428,636.23
62,428,636.23
13
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
คู่สมรส
3,443,595.60
55,266,684.28
58,710,279.88
14
นายชัย ชิดชอบ
คู่สมรส
23,739,429.81
33,570,088.87
57,309,518.68
15.
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
คู่สมรส
(Bank of Dubai 40,675.50)
6,534,779.76
47,553,030.44
54,087,810.2

16
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ(เพื่อไทย)
คู่สมรส
236,920.31
51,604,831.12
51,841,751.43
17
นายกานต์ กัลป์ตินันท์ (เพื่อไทย)
49,605,924.28
49,605,924.28
18
นายวิชาญ มีนชัยนันท์ (เพื่อไทย)
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

40,987,642.10
1,280,577.46
2,239,727.50
44,507,947.06
19
พันโทสินธพ แก้วพิจิตร
คู่สมรส
38,523,781.85
2,674,837.12
41,198,618.97
20
นางอัญชลี เทพบุตร
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
35,427,561.01
1,221,864.09
4,431,897.52
41,081,322.62
ที่มา:สำนักงาน ป.ป.ช. ,ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)

ภาพจากเดลินิวส์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง