บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ถอดรหัสตัวอักษร "มหาราษฎร์" และ "ราษฎร์ประสงค์"-


เปิดคลิปสำนักข่าวทีนิวส์ ถอดรหัสตัวอักษร "มหาราษฎร์" และ "ราษฎร์ประสงค์"- - "หมดข้อกังขา ทักษิณเหลือราคาแค่ตุ๊กตาเดินเกมส์"


  by ทนายเบิ้ม

คลิปจากสำนักข่าวทีนิวส์(กรุณาคลิกที่ลิงค์)
บทความจากสำนักข่าวทีนิวส์

"ทักษิณมหาราษฎร์" แดงเจตนาอะไร???

      เป็นปรากฏการณ์ที่สะเทือนแผ่นดินไทย และความรู้สึกของคนไทยทั้งชาติ อย่างเจ็บซ้ำที่สุด กับแนวทางการขนานนาม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ให้เป็นมหาราษฎร์  เพื่อกำหนดเป็นธีมยิ่งใหญ่    ในการฉลองงานวันเกิดปีที่ 62  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
  
      ไม่เท่านั้นคณะผู้จัดงานวันเกิดให้  พ.ต.ท.ทักษิณ  ยังเรียกความสนใจของมวลชน เข้าร่วมด้วยชื่องานที่สะท้อนนัยเคลือบแฝง กระทบกระเทียบวันสำคัญของสถาบันฯ อยู่โดยกลาย ว่า  “ พรึ่บ!ไม่ต้องเกณฑ์กูจัดเอง 62 ปี ทักษิณมหาราษฎร์”
      ประการหนึ่งเจตนาของผู้จัดงาน  ไม่ได้เพียงล้อคำว่า  “มหาราฎร์”  กับ “มหาราช”  แต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ความยิ่งใหญ่ของงาน  ด้วยการพูดถึงความอลังการ ว่าเป็นการจัดงานพร้อมกัน   61  จังหวัดในประเทศไทย
      และ ประเทศสำคัญทั่วโลก  อย่างสหราชอาณาจักร ชิคาโก ฮิวส์ตั้น เท็กซัส ลอสแอนเจลีส  สหรัฐอเมริกา และ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์  แต่การการใช้คำว่า “ พรึ่บ!ไม่ต้องเกณฑ์...”
      ก็อาจพิจารณาได้ว่ามีความพยายาม   ของผู้จัดงานอยู่ไม่น้อย  ในการสื่อถึง   “ศรัทธา”   เพื่อล้อไปถึง  “จงรักภักดี”  ได้เช่นเดียวกันหรือไม่  เป็นเรื่องน่าพิจารณาในเชิงตรรกะซ่อนเร้น
      ดังนั้นเพื่อให้เกิดชัดเจนของสิ่งผิดปรกติ ที่เป็นผลตามมาจากการจัดงานฉลองวันเกิดให้กับ “พ.ต.ท.ทักษิณ”  จึงต้องไปไล่เรียงกันในแต่ละประเด็นปลีกย่อย ดังนี้
      ประเด็นแรก หากพิจารณาตามตัวสะกดคำว่า มหาราษฎร์ ที่ใช้ (ษ) (ฎ) (ร์) สามารถถอดรหัสออกมาได้ดังนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒(มหา) แปลว่า ใหญ่, ยิ่งใหญ่ , มักใช้เป็นส่วนหน้าของสมาส  บางทีก็ลดรูปเป็น (มห) เช่น มหรรณพ มหัทธนะ มหัศจรรย์
      ส่วนคำว่า ราษฎร์ ที่มี (ฎ)  (ร) (การันต์) สามารถเขียนได้อีกแบบ ว่าราษฎร หมายถึง พลเมืองของประเทศ   ขณะที่เมื่อเอาคำว่า (มหา)  มาสมาส หรือ รวมกับ (ราษฎร์)  หรือ ราษฎร ก็จะเกิดเป็นความหมายใหม่ว่า  “พลเมืองผู้ยิ่งใหญ่”
      ดังนั้นเมื่อพิจารณาความหมายของ คำว่า ทักษิณมหาราษฎร์ ที่สะกดด้วย (ษ) (ฎ)  (ร)  การันต์  ก็คือ ทักษิณเป็นพลเมืองผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง
    ไม่เพียงเท่านั้น การที่ผู้จัดงานใช้คำว่า “พรึ่บ!ไม่ต้องเกณฑ์กูจัดเอง” นั้น แม้จะเป็นเพราะว่า   มีความต้องการแสดงพลังของประชาชน ที่สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ซึ่งในเชิงหลักการไม่มีอะไรเป็นข้อห้าม
      แต่ภายใต้นัยแฝงเร้น ของความพยายามเชิดชูให้ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็น “มหาราช”  หรือ   “มหาราษฎร์”  ก็ย่อมฉุดเร้าให้สังคมไทยประจักษ์ ในความฮึกเหิมของขบวนการล้มเจ้าได้เป็นอย่างชัดเจน
      เมื่อเทียบกับขั้นตอนการเคลื่อนตัว  ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา  จากพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่าง  นายจักรภพ เพ็ญแข ,  นายใจ อึ้งภากรณ์  หรือ นายชูพงศ์    ถี่ถ้วน  ฯลฯ
      ขณะเดียวกันกับท่าทีของ พ.ต.ท.ทักษิณ   ที่ไม่เคยออกมาแสดงจุดยืนต่อขบวนการล้มเจ้า   ในเชิงต่อต้าน  ขัดขวาง    ก็ทำให้เชื้อร้ายล้มเจ้า  เดินหน้าแพร่กระจายในหมู่คนเสื้อแดงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
      เช่นกรณีการนำภาพและชื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ไปตีพิมพ์บนหน้าปกนิตยสารวอยซ์ ออฟ ทักษิณ   ที่มีการพาดหัวว่า ทักษิณ รีเทิร์น พร้อมตัดอักษรภาษาอังกฤษบางตัวออกไป T(H)AKSIN เพื่อจงใจให้อ่านคำว่า “ทักษิณ” ว่า “ตากสิน”  ซึ่งเป็นเจตนาที่ต้องเปรียบเทียบ ระหว่าง พ.ต.ท.ทักษิณ กับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  หรือ ไม่ เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้กับสาธารณชนทั่วไป
      ไม่เท่านั้นการเปิดตัว “ชมรมราษฎร์ประสงค์”  ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ที่ดูผิวเผินเหมือนเป็นการจัดกิจกรรมสังสรรค์ปกติทั่วไป แต่เมื่อลงรายละเอียด กลับพบความผิดปกติว่า …
      คนกลุ่มนี้ ได้แปลงการสะกดคำว่าราชประสงค์ จากคำว่าราชที่สะกดด้วย (ช)  ช้าง ที่แปลว่าราชะหรือราชา  ไปเป็นราษฎร์ ที่สะกดด้วย (ษ) แล้วเอา (ฎ)  (ร)  และการันต์ ไปต่อท้าย เพื่อ แปลงความหมายจากราชา เป็น ราษฎร  เหมือนกับกรณีการเล่นคำว่าทักษิณมหาราษฎร์ ที่สะกดด้วย (ษ) และมี (ฎ)  (ร)  การันต์ แทน (ช) 
      เท่ากับว่า การใช้วิธีการพ้องเสียงของคำว่าราช ที่หมายถึง ราชา มาใช้ คำว่าราษฎร์ ที่หมายถึงราษฎรนั้น มีกระบวนการวางแผนตระเตรียมการทางความคิด มาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว  โดยมีนายจักรภพ เพ็ญแข หัวขบวนล้มเจ้า  เป็นผู้ริเริ่ม จากภาพและเสียงของวีดิโอลิงค์ที่ปรากฎขึ้นเป็นหลักฐานครั้งแล้วครั้งเล่า           
      และด้วยการปล่อยปะละเลยของ พ.ต.ท.ทักษิณและแกนนำนปช. ให้ขบวนการล้มเจ้าเคลื่อนไหวภายในคนเสื้อแดง ท้ายที่สุดก็ทำให้ขบวนการล้มเจ้ามีความฮึกเหิม  ถึงขั้นวันนี้นำคำว่า “มหาราช”  ไปล้อเลียนเป็น “มหาราษฎร์”  สร้างความเสียใจให้คนไทยผู้จงรักภักดีอย่างเกินอภัย 
 รวมถึงยังเพิ่มความน่าสงสัยมากขึ้น ในความ สัมพันธ์ระหว่าง พรรคการเมือง - คนเสื้อแดง -พ.ต.ท.ทักษิณ  และ ขบวนการล้มเจ้า  ที่ “สำนักข่าวทีนิวส์” พร้อมเกาะติดความเคลื่อนไหวในทุกข้อเท็จจริงมานำเสนออย่างไม่หยุดยั้ง...
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
เมื่อดูคลิปทั้ง 3 คลิ ป อ่านบทความจบแล้ว ผมมีความรู้สึกว่า ทักษิณ ชินวัตร คือผู้ที่น่าสงสารที่สุด ในเมื่อคุณพึ่งพาเขา เขาทำให้ได้แล้ว ต่อไป เขาต้องทวงบุญคุณ และสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ เป็นสิ่งที่เขาคิดทำกันมานานแล้ว และอาศัยชื่อคุณเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ไม่ยอม ก็เหมือนต้องจำยอม
เมื่อ เขาทำ คุณเฉย จุดอ่อนของคุณก็เหมือนถูกตอกตะปูย้ำแล้วย้ำอีก ไม่เป็นผลดีกับคุณเลย พวกเขาแค่อาศัยชื่อของคุณ เงินทุนของคุณ มาใช้เป็นเครื่องมือ เหมือนกับการจับเสือมือเปล่าก็ว่าได้ คุณอย่าคิดว่าคุณฉลาดกว่าเขา หรือ ทำให้พวกเขาอยู่ใต้อาณัติของคุณได้ ทักษิณ เพราะเขาไม่เคยคิดให้คุณใช้เป็นเครื่องมือ เขาเพียงแค่ต้องการนายทุนโง่ๆสักคนมาลงทุนในโปรเจ๊คให้เท่านั้น
ใครจะโง่กว่าใคร หรือ ใครจะหลอกใช้ใคร โปรดติดตามตอนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง