บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องเสนอ พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ


หากต้องค้นหาเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องเสนอ พ.ร.บ.ปรองดองแห่งชาติ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อาจได้คำตอบที่ทั้งคลุมเครือ ทั้งหลากหลายประเด็น แต่หากพิจารณา "คำพูด" ของ "พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร" ผู้มีบารมีในพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ก็อาจจะกระจ่าง ตาสว่างมากขึ้น ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีวาระปรองดองมาคั่นการลงมติวาระ 3 ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามความที่ "พ.ต.ท.ทักษิณ" พูด "สุรนันทน์ เวชชาชีวะ" แปลความจากทอม เพลต (TOM PLATE) นักข่าวอเมริกัน เมื่อ 7 เดือนก่อนที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง
เมื่อวาระรัฐบาลครบรอบ 1 ปี วาระที่ "สุรนันทน์" เข้าประจำการที่ตึกไทยคู่ฟ้า ในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรี "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" วาระที่สภาผู้แทนราษฎรวิกฤตซ้ำซ้อนใหญ่หลวง ทั้งเรื่องปรองดองและเรื่องรัฐธรรมนูญ ต้องย้อนไป "อ่านเอาเรื่อง" จากวรรณกรรม "จับเข่าคุยกับทักษิณ ชินวัตร" อีกครั้ง

เริ่มจากความเห็นย้อนหลังเรื่องต้นเหตุและเบื้องหลังรัฐประหาร 2549 พ.ต.ท.ทักษิณเลือกอธิบายด้วยวาทะเรื่องปรองดอง

"ผมคิดว่า หากผมจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมจะบอกว่า จงลืมอดีตกันเสียดีกว่า ถึงเวลาที่จะต้องปรองดองกัน และถ้าคุณต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ถ้าสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายของคุณ ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นพาหนะและเครื่องมือที่ดีที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่การเป็นเผด็จการ" "สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่อย่างยั่งยืน และได้รับการปกป้องภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ และถึงเวลาแล้วที่คนไทยควรต้องปรองดองกัน" พ.ต.ท.ทักษิณประเมินโอกาสกลับประเทศไทย และปัจจัยจาก "พวกเขา" ที่ทอม เพลต อธิบายเพิ่มเติมว่า คือ ผู้นำพันธมิตรฯและผู้นำทหาร

"...สำหรับฝ่ายพวกเขา (ผู้นำพันธมิตรฯ ผู้นำทหาร) ได้ดำเนินการหลายอย่างที่พยายามแสดงให้เห็นว่ามีความถูกต้องในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ยิ่งทำกันไปอีกนานเท่าใดและพวกเขายิ่งทำเช่นนี้ต่อไปอีกเรื่อย ๆ พวกเขาจะยิ่งติดกับดัก ผมจึงได้บอกแล้วว่า ผมรอได้ เพราะถึงที่สุด ต้องมีการปรองดอง ไม่งั้นประเทศไทยจะไม่มั่งคั่งร่ำรวย ประเทศไทยจะไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไป"

พ.ต.ท.ทักษิณบอกว่า "4 ปีที่ผ่านมาประเทศเลวร้าย...เพราะพวกเขาพยายามเอาชนะผมมากเกินไป" "ช่วง 4 ปีครึ่งที่ผมจากมา เป็นอย่างนี้มาตลอด เพราะปัญหาเดียวที่มองเห็น...ทักษิณไม่จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์...ซึ่งไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง พวกเขาจินตนาการเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเอง และพวกเขาขับเคลื่อนความเป็นจริงทางการเมืองของพวกเขาไปในทิศทางแห่งจินตนาการนั้น อันเป็นจินตนาการที่ไม่ดี"

เป้าหมายปรองดอง คือ การได้กลับบ้านของอัศวินคลื่นลูกที่สาม
"ดังนั้น สิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถทำได้มีเพียงอย่างเดียว คือ การขอให้มีการปรองดอง พวกเขากลัวผม พวกเขาไม่ไว้วางใจว่าผมไม่ต้องการแก้แค้น แต่ผมไม่ได้มาเคลื่อนไหวเพื่อแก้แค้น"

"แม้เวลาที่ผมไม่อยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็ไม่ต้องการให้ผมกลับไป เพราะรู้ว่าพวกเขาแข่งขันโดยตรงกับผมไม่ได้ โจทย์จึงเป็นวิธีการที่ผมจะเดินทางกลับ การกลับไปของผมจะต้องเป็นวิถีที่มีเมตตา และผมต้องรอจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นภายในสิ้นปี 2554 ในช่วงเดือนธันวาคม" คำพูดนี้ ตอกย้ำมิติกฎหมายในหลายมาตราของร่าง พ.ร.บ.ปรองดองฯ เมื่อทักษิณบอกว่า หากเขาได้กลับบ้านเขาจะต้องได้รับการนิรโทษกรรม และ "คนในกองทัพ คนในพันธมิตรฯ ก็ได้รับนิรโทษกรรมด้วย..."

"ไม่มีการล่าแม่มด ผมคิดว่าการให้อภัยคือกุญแจสำคัญ ผมหมายความเช่นนั้นจริงๆ"

พ.ต.ท.ทักษิณย้ำเมื่อปีที่แล้วว่า "ขอให้ไว้ใจผม" "ผมต้องการให้อภัยและทำให้ทั้งประเทศให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะหากคุณไม่ให้อภัย คุณย่อมไม่สามารถสร้างความปรองดองในประเทศได้ คุณไม่สามารถเป็นประเทศเดียวกันได้อีกต่อไป"

สำหรับ "พ.ต.ท.ทักษิณ" กับเมืองไทย การได้กลับ ย่อมดีกว่าไม่ได้กลับ

"แน่นอนที่สุด หากผมประสบความสำเร็จในการเดินทางกลับได้ ผู้ที่ต่อสู้เพื่อผมในตอนนี้ (เสื้อแดง) ก็จะไม่ต่อสู้อีกต่อไป และถ้าผมกลับไป และหากผมไม่แก้แค้น และถ้าผมให้อภัยทุกคน พวกที่ไม่ชอบผม ก็จะเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้น" หากจะตีความว่าโอกาสกำลังหันมาหา "พ.ต.ท.ทักษิณ" อีกครั้ง ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากความจริง ?

"ผมมั่นใจว่าสถานการณ์จะเป็นไปอย่างนี้ได้อีกไม่นาน หากการปรองดองเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็หมายความว่าผมกำลังจะได้กลับไป เมื่อผมกลับไป แน่นอนที่สุด ผมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน"

คำถามแบบยั่วให้แย้ง เรื่อง "มีอะไรเป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ในเมืองไทย"

คีย์เวิร์ดคำตอบของ "พ.ต.ท.ทักษิณ" คือ "สัญญาณ" "...ข้าราชการ ทหาร...พวกเขา ไม่ทำอะไร จนกว่าจะได้รับสัญญาณ แม้แต่ในช่วงที่มีความพยายามวางหลักทรัพย์ค้ำประกันผู้นำคนเสื้อแดงให้ออกจากคุก เราเจรจากับผู้พิพากษา

เราขอการผ่อนผัน...เพื่อให้พวกเขาได้ออกมา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง ตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลควรให้ประกันตัวแก่ผู้ต้องหาทุกคน เพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่จะให้การประกันตัว ยกเว้นในบางกรณี และเราต้องการปกป้องสิทธิ์ของพวกเขา แต่พวกผู้พิพากษาไม่ยอมให้คน

เสื้อแดงได้รับการประกันตัว"

นักวิเคราะห์การเมืองสรุปความขัดแย้งในวาระปรองดองต่างกันไป แต่สำหรับ "พ.ต.ท.ทักษิณ" เขาสรุปว่า

"หากมีสัญญาณที่ชัดเจน การปรองดองจะเกิดขึ้นในเร็ววัน"

แปลความจากทอม เพลต (TOM PLATE)

นักข่าวอเมริกัน เมื่อ 7 เดือนก่อนที่เพื่อไทยจะชนะเลือกตั้ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง