บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เปิดขุมทรัพย์ 71 ส.ว.สรรหา รวยอู้ฟู่ 12,868 ล้าน

เปิด กรุสมบัติ ส.ว.สรรหา 71 คนอู่ฟู้ 12,868 ล้าน  นักธุรกิจอสังหาฯ-โรงแรมดัง-ดีลเลอร์รถหรู-เสี่ยสหพัฒนฯ-เจ้าของทิฟฟานีโชว์ พัทยา นำลิ่ว 26 คนปลอดหนี้ อาจารย์นิดาจนสุด พ่อเลี้ยงเชียงใหม่หนี้รุม 1.1 พันล.
   สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 จำนวน 73 คนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในจำนวนนี้ 71 คนมีทรัพย์สินรวมกันกว่า 12,868,572,620  บาท
    สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาที่มีทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 27 คน  ในจำนวนนี้มากกว่า 1,000 ล้านบาท 2  คนคือ นายศรีสุข รุ่งวิสัย (โสด) และบุตรฯนอกสมรส มีจำนวน  2,213,596,721.76  บาท หนี้สิน 42,888,199.43  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  2,170,708,522.33  บาท   และ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ (หย่า)  จำนวน  1,035,627,647.94  บาท  หนี้สิน 2,312,193.01  บาท  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,033,315,454.93  บาท   
    รองลงมา    
    นายถาวร ลีนุตพงษ์ และคู่สมรส  จำนวน 891,560,833.57 (ไม่มีหนี้สิน)
    น.ส.สุนันท์ สิงสมบุญ (โสด) ทรัพย์สิน 915,618,551.80  บาท หนี้สิน 39,368,158.08  บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  876,250,393.72   บาท
    นายบุญชัย โชควัฒนา และคู่สมรส  มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  550,661,661.16  บาท  (ดูตาราง)   
    สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือ รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์  นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) จำนวน 2,732,855.51 บาท หนี้สิน 647,537.38  บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,085,318.16  บาท   
     นายอโณทัย ฤทธิ์ปัญญาวงศ์ (หย่า)  มีทรัพย์สิน 5,195,393.90  บาท หนี้สิน1,889,984.27  บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,305,409.63  บาท           
     และนายประสงค์ นุรักษ์  4,660,000  บาท ไม่มีหนี้สิน   
     ทั้งนี้ นายศรีสุข รุ่งวิสัย เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการมั่งมีศรีสุขรีสอร์ท มูลค่า 960 ล้านบาท (ลงทุนด้วยเงินสด) และโครงการศูนย์แสดงสินค้าโอทอป  มีเงินฝากถึง 122 ล้านบาท และที่ดิน 361.7 ล้านบาท     
    นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นเจ้าของโรงแรมปาร์คนายเลิศ  ที่ดินย่านในกลางเมืองเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  11 แปลงจาก 13 แปลง มูลค่ารวม 913.9 ล้านบาท
    นายถาวร ลีนุตพงษ์ และคู่สมรส  เป็นเจ้าของกลุ่มยนตรกิจ มีเงินฝากถึง 164.5 ล้านบาท
    น.ส.สุนันท์ สิงสมบุญ (โสด) เป็นนักธุรกิจอสังหาฯ และกิจการอื่น มีเงินลงทุน  179.6 ล้านบาท เงินฝาก 120 ล้านบาท  ที่ดินมูลค่า 308.6 ล้านบาท
    นายบุญชัย โชควัฒนา และคู่สมรส เจ้าของกลุ่มสหพัฒนพิบูล  มีเงินลงทุน 223.9 ล้านบาท
    นายวิทวัส บุญญสถิตย์ (โสด) เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเวลลอย มีเงินให้กู้ยืม 188.5 ล้านบาท ที่ดิน มูลค่า 203 ล้านบาท 
    นายสุธรรม พันธุศักดิ์ และคู่สมรส เป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาฯ วู๊ดแลนด์รีสอร์ท และ ทิฟฟานี่โชว์พัทยา
    นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ และคู่สมรส เป็นเจ้าของธุรกิจเรือประมงและกิจการห้องเย็น ศิริชัย มารีน ฟิชเชอร์รี่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
    นายจารุพงศ์ จีนาพันธุ์ และคู่สมรส เป็นเจ้าของ บริษัท ไดนามิค แซทคอม จำกัด  และบริษัท ไดน่า แซท จำกัด  มีเงินลงทุน 209.8 ล้านบาท เงินฝาก 110 ล้านบาท
    นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เป็นเจ้าของโรงแรมซีเอส ปัตตานี มีเงินลงทุนถึง 307.9 ล้านบาท   
     คนที่มีทรัพย์สินติดลบหรือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 2 คน คือ            
     1.นายวัชระ ตันตรานนท์ และคู่สมรส นักธุรกิจเชียงใหม่ เจ้าของบริษัท ปัญญาภิวัฒน์ (1996) จำกัด  มีทรัพย์สิน 705,072,242.74  บาท หนี้สิน 1,177,741,020.35  บาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน  472,668,777.61  บาท  เจ้าหนี้ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) (อยู่ระหว่างผ่อนชำระหนี้)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (อยู่ในชั้นศาลฎีกา)  บริษัทหลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (อยู่ในชั้นศาลฎีกา)
     2.นายธวัช บวรวนิชยกูร (หย่า) มีทรัพย์สิน  52,070,829.37  บาท หนี้สิน 156,407,299  บาท  มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 104,336,469.63  บาท  หนี้สินในนามบริษัท คอน-ที จำกัด   บริษัท ไบรท์ แอนด์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ไฮโดรแฟบ จำกัด   บริษัท ไบรท์กรีนเทรดดิ้ง  จำกัด โดยมีบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด เป็นเจ้าหนี้              
     มีจำนวน 26 คนแจ้งว่า “ไม่มีหนี้สิน”            
     เบ็ดเสร็จ 71  คนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวม 12,868,572,620  บาท     
     ทั้งนี้ ไม่รวมสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 2 คนที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน คือ นายวัชระ ตันตรานนท์ และ นายธวัช บวรวนิชยกูรทรัพย์สิน 73  ส.ว.แบบสรรหาที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. วันที่ 18 เม.ย.54

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง