บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯวันที่ ๕ ธุนวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ที่ทรงมีต่อมวลหมู่ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือนและประจำ ทหาร และประชาชน ว่า :

"ความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ด้วยประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุขไม่มีทุกข์ไร้เข็ญเท่านั้น ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถือเป็นหน้าทีร่วมมือกันปฏิบัติแก้ไขให้เต็มกำลัง โดยเฉพาะประชาชนประสพทุกข์น้ำท่วมจึงต้องเห็นชอบร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นโดยรวดเร็ว และวางแผนโครงการจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนเช่นโครงการต่างๆทีเคยเสนอนั้น เป็นโครงการที่แนะนำไม่ใช่เป็นการสั่งการ แต่ถ้าเป็นปรึกษากันแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าเห็นว่าทำได้ก็ทำ

ข้อสำคัญต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน หากจะ้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ ขออำนาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิงศักดิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยความสุข ความเจริญให้แก่ท่านทั่วกัน"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

วันที่ ๕ ธุนวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
บันทึกจดหมายเหตุ ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม

กรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม จัดทำเป็นหนังสือเล่มพิเศษรวมพระราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี
นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับสำนักพระราชวังเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบหมายให้นักจดหมายเหตุจดบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีอย่างละเอียด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปจัดทำต้นฉบับหนังสือเล่มพิเศษแยกจากจดหมายเหตุทั่วไป ที่มีการจดบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติเป็นประจำทุกปี


แต่ปีนี้เป็นวาระมหามงคลจึงได้ทำหนังสือจดหมายเหตุเป็นเล่มพิเศษ เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป   โดยหัวใจสำคัญคือพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ตลอดจนพสกนิกร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

         
พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นครั้งที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  สำหรับการเสด็จออกมหาสมาคม เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกที่ประชุมใหญ่เพื่อการสำคัญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จออกมหาสมาคม ทั้งเป็นพระราชพิธีประจำปีและพระราชพิธีในโอกาสพิเศษ

แต่ละครั้งมีขึ้นในสถานที่ต่างๆ อาทิ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณมหินทรพิมาน สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งองค์พิเศษ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


Tagged

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง