บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ไหน?ใครว่าไม่มีหมายจับไง? แล้วนี่มันอะไรสัญญาซื้อขายที่ดินกรมตำรวจหรือไง?
หมายจับ
ของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทย์ กับ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ที่๑ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ ๒

หมายถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ด้วย พันตำรวจโททักษิณ ชินวัฒร จำเลยที่ ๑ ในคดีเรื่องนี้ต้องคำพิพากษาของศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า การกระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐(๑) วรรคสาม และมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง ให้ลงโทษจำคุกมีกำหนด ๒ ปี แล้วหลบหนีไม่ได้รับโทษ

เพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัว พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร จำเลยที่ ๑ เชื้อชาต ไทย สัญชาติ ไทย อาชีพ นักธุรกิจ อยู่บ้านเลขที่ ๔๗๒ หมู่ที่ ๑ ถนน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรอก/ซอย จรัญสนิทวงศ์ ๖๙ ใกล้เคียง – ตำบล/แขว บางพลัด อำเภอ/เขต บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ – มาส่งที่ศาลนี้ภายในกำหนดอายุความ ๑๐ ปี นับตั้งแต่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ลงชื่อ นาย.......................ผู้พิพากษา


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง